ציר הזמן לבחירות 2020

זהו ציר הזמן הרשמי לבחירות לשנת 2020. חלק מהאירועים, דוגמת סבב השאלות ותשובות והצ’אטים החיים עם המועמדות, יהיו זמינים בשפה האנגלית בלבד. לקבלת מידע נוסף על אירועים אלה, בחרו ב- “English” ברשימת השפות בצד שמאל של דף זה.

19 ביוני

 • הגשת מועמדויות לדירקטוריון תיסגר בשעה 23:59 (זמן אוניברסלי). בנוסף, על המתמודדות להסדיר את חברותן ב-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) עד למועד זה.
 • תאריך סופי להגשת מצע וטקסט היכרות, אותם יש להעביר לוועדת הבחירות לפני השעה 23:59 (זמן אוניברסלי). הגשות מאוחרות יתורגמו אחרונות.

21 ביוני

 • הכרזה פומבית על המתמודדות וחשיפת המצע וטקסט ההיכרות של כל מתמודדת.

30 ביוני

 • תאריך סופי להסדרת חברות בארגון לצורך הצבעה בבחירות הקרובות לדירקטוריון.
 • מי שנרשמה לחברות בארגון בין ה-1 ביולי 2019 ל-30 ביוני 2020, כולל תאריכים אלה (לפי זמן אוניברסלי), תהיה זכאית להצביע בבחירות הקרובות.

26 ביולי

 • שליחת הוראות הצבעה בדוא”ל לחברות בעלות זכות הצבעה.

2 באוגוסט

 • תאריך סופי לפנייה לוועדת הבחירות לצורך קביעת יפוי כוח להצבעה, במקרה שלא תהיה לכן גישה לדוא”ל במהלך כל תקופת הבחירות.

17–14 באוגוסט

 • תחילת ההצבעה בשעה 00:01 (זמן אוניברסלי) ביום שישי, וסיומה בשעה 23:59 ביום שני (זמן אוניברסלי).

18 באוגוסט

 • הכרזת תוצאות הבחירות.

25 באוגוסט

 • תאריך סופי להגשת בקשה לספירה חוזרת של הקולות.

1 באוקטובר

 • תחילת תקופת הכהונה של הדירקטוריון הנבחר.

צירי הזמן עבור שנים קודמות נמצאים בעמוד ההיסטוריה.