נתוני הבחירות של ה-OTW לשנת 2023

עם תום בחירות 2023, אנחנו שמחות לחלוק אתכן את נתוני ההצבעה!

מספר בעלות זכות ההצבעה בבחירות 2023 היה 15,274 . מתוך אלו, 4,247 הצביעו, כלומר 27.8% מתוך פוטנציאל ההצבעה.

אחוז ההצבעה נמוך מזה של שנה שעברה, אז עמד על 39.3%.

כמו כן, ראינו ירידה במספר הקולות, מ-4,574 ל-4,247 – ירידה של 7.1%.

ועדת הבחירות נחושה להמשיך לפנות לחברות הזכאיות להצביע בכדי לעודד אותן להצביע בבחירות. הנבחרת לדירקטוריון תהיה בעלת השפעה חשובה על הבריאות ארוכת הטווח של מיזמי ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), ואנחנו מעוניינות שהחברות בארגון ישתתפו בבחירה.

למעוניינות במספר הקולות אותן קיבלה כל מועמדת, שימו לב שתהליך ההצבעה נועד לבחור קבוצת חברות דירקטוריון שווה, וזאת כדי לאפשר עבודה משותפת טובה. לכן אנחנו לא מפרסמות מידע זה. ככלל, אנחנו גם לא חושפות את הדירוג של המועמדות.

שוב, תודה גדולה לכל מי שהשתתפה בכל שלב של הבחירות! אנו מקוות לראותכן שוב בקלפיות הוירטואליות בשנה הבאה.


OTW הוא ארגון ללא מטרות רווח, וארגון אב למספר מיזמים: AO3, פאנלור, דלתות פתוחות, TWC וההגנה המשפטית של OTW. הארגון מנוהל ונתמך כלכלית על ידי מתנדבות. גלו עוד עלינו באתר של OTW. כדי ללמוד עוד על צוות המתנדבות שתרגמו את הפוסט הזה, עיינו בדף התרגום.

*האמור מנוסח בלשון נקבה, אך פונה לכלל המינים.