מהו תפקיד הדירקטוריון

מה כולל התפקיד של חברת דירקטוריון?

חובות הדירקטוריון כצוות כוללים: תכנון אסטרטגי וקבלת החלטות בכל הנוגע לחזון של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), התקציב השנתי של הארגון, המיזמים השונים וסדרי העדיפויות הארגוניים; שמירת המיקוד של הארגון במטרות לטווח ארוך; מעקב אחר ההתקדמות לקראת יעדים אסטרטגיים; וידוא שהארגון פועל לפי החוק; קבלת אחריות על פעולות הארגון; ייצוג הארגון והתנהלותו הכספית מול רשות המסים האמריקאית; חתימת חוזים, הקצאת כספים ועריכת עסקאות בשם הארגון.

מכל חברת דירקטוריון מצופה להשתתף בפגישות צ’אט, להיות עם אצבע על הדופק לגבי תקשורת ודו”חות רלוונטיים בארגון, ולפעול בתום לב ומתוך חשיבה על טובת הארגון.