התנהגות נאותה במהלך תקופת הבחירות

מתוך רצון שתהליך הבחירות יהיה נעים וחיובי לאורך כל הדרך, ועדת הבחירות מבקשת מהמועמדות, מהמתנדבות ומחברות הארגון להישמע להנחיות הבאות בבואן להשתתף בפעילויות רשמיות הנוגעות לבחירות:

  • אין להשתמש בכינויי גנאי, כולל כינויים הקשורים במגבלות פיזיות או מנטליות.
  • יש לכבד ניטרליות מגדרית ולשונות פנייה מועדפות.
  • ביקורת תהיה לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם. לדוגמה: “א’ לא התייחסה לשאלה בנושא הזה”, ולא “א’ לא מתחשבת באחרים.”
  • אין להשתמש בכלים והרשאות גישה של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) או לבקש מאחרות להשתמש בכלים והרשאות הגישה שלהן על מנת להטריד, לעקוב, לרגל או לאיים על מתנדבות, חברות ארגון או מועמדות.
  • אין להתערב במועמדותה של מועמדת הנמצאת תחת סמכותך.
  • אין לחשוף פרטים מזהים של אף אחת. כלומר – אין לקשר בין זהותה הקהילתית של מעריצה, בין השם עמו היא מזדהה בתוך ה-OTW ובין שמה החוקי, או להעלות כל פעילות שעשויה להיות מקושרת לזהויות אלו, ללא אישור מפורש ממנה. חשיפת פרטים תגרור שלילה של זכות ההצבעה/פסילת המועמדות.
  • מתן שוחד – בין אם בכסף, ביצירות או בכל דבר אחר – אסור, ויגרור שלילה של זכות ההצבעה/פסילת המועמדות.