אופן התנהלות הבחירות ב-OTW

תהליך ההצבעה ב-OTW

ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) משתמש בבחירות לדירקטוריון בשיטת Instant Runoff Voting (הצבעה על ידי דירוג). הדבר מאפשר תהליך הצבעה יחיד ומוודא שכל קול משפיע.

בעת ספירת הקולות, הדירוג הראשון של כל קול נספר כדי ליצור רשימה ממוספרת של המועמדות. אם יש מועמדת המחזיקה ברוב קולות לאחר ספירת הדירוגים הראשונים, היא נבחרת כמנצחת הראשונה. כדי להתאים את שיטת ה-IRV לבחירות לתפקיד עם מספר מקומות, המנצחת הראשונה מוצאת ממאגר הקולות ומתחילה ספירה שנייה. בספירה הנוספת, אותם קולות בהם המנצחת הראשונה קיבלה דירוג ראשון נספרים מחדש, הפעם מהדירוג השני, והקולות מחולקים שוב בין המועמדות הנותרות. כך נוצרת רשימה ממוספרת נוספת של מועמדות, ומי שנמצאת בראשה היא המנצחת השנייה.

הנחיות המפרטות את כל שלבי ההצבעה זמינות בהנחיות להצבעה.

מהי שיטת בחירות IRV?

שיטת ההצבעה Instant Runoff Voting היא שיטת בחירות המאפשרת הכרעה בסיבוב הצבעה יחיד, בכך שהיא דורשת מהמצביעות לדרג את המועמדות על פי סדר ההעדפה שלהן. היתרון הגדול בשיטה זו הוא שהיא מבטלת את הצורך בהצבעה שנייה לצורך שבירת שוויון. בנוסף, שיטת ה-IRV בדרך כלל מונעת הצבעות טקטיות (הצבעה נגד מועמד בלתי רצוי במקום הצבעה למועמד בו יש תמיכה כנה), משום שהיא מפחיתה את הסיכוי לפיצול ההצבעה בין מועמדים עם מצעים דומים (“אפקט הספוילר”) ומניעת ניצחון פוטנציאלי מכל אחד מהמועמדים הללו. בנוסף, אין בזבוז של קולות, מה שאומר שלמצביעות יש מגוון רחב של אפשרויות. תהליך הדירוג עשוי גם להפחית קמפיינים שליליים וסכסוכים בין תומכותיהן של מועמדות שונות; מועמדת אחת לא חייבת למשוך תומכים ממועמדת אחרת כאשר כל מצביעה יכולה לתמוך בשתיהן!

בעת ההצבעה ב-OTW, מצביעות רשאיות לדרג כמה מועמדות שירצו, כל עוד מדורגת לפחות מועמדת אחת.

בעת ספירת הקולות, ההעדפות הראשונות של כל קול נספרות על מנת ליצור רשימה ממוספרת של המועמדות. לאחר שנספרות כל ההעדפות הראשונות, אם מועמדת מסוימת מחזיקה ברוב קולות, היא נבחרת כמנצחת הראשונה. אם אין רוב, המועמדת שקיבלה את המספר הנמוך ביותר של דירוגים ראשונים נפסלת. הקולות שניתנו למועמדת הפסולה מוקצים מחדש למועמדות הנותרות על פי הדירוג השני בכל הצבעה, ונוצרת מחדש רשימה ממוספרת של המועמדות. התהליך חוזר על עצמו עד שמועמדת כלשהי זוכה ברוב קולות.

שיטת ה-IRV קובעת את המתמודדות המקובלות על מרבית המצביעות – לא רק את זו שמקבלת את מרבית הקולות (מצב שייתכן בכל בחירות הכוללות למעלה משתי מועמדות ואין בהן דירוג של המועמדות).

ייפוי כוח

ייפוי כוח משמעו מינוי אדם אחר להצביע בשמכן בבחירות.

ה-OTW מחויב לאפשר ייפוי כוח על פי חוקי מדינת דלאוור, אשר מכתיבים: “בעל מניות רשאי להסמיך אדם או אנשים אחרים לפעול עבור אותו בעל מניות כמיופה כוח על ידי העברה או אישור העברה של רשומה אלקטרונית לידי בעל ייפוי הכוח.”

בבחירות בתאגידים, ייפוי כוח משמש בדרך כלל כאשר בעל זכות הצבעה אינו נוכח בפגישה באופן אישי. על ידי הצבעה אלקטרונית נרחבת, רבות מהסיבות השכיחות להצבעה על ידי ייפוי כוח אינן תקפות. עם זאת, לעתים מועד ההצבעה עלול להתנגש עם מחויבויות אחרות, או להתרחש בתקופה בה לבעלת זכות ההצבעה אין גישה לאינטרנט.

אם תצטרכו למנות מיופת כוח להצבעה, תוכלו לקבוע ייפוי כוח עד שבועיים טרם הבחירות. ייפוי הכוח יהיה תקף למשך שישה חודשים, ועד תום ששת החודשים לא נוכל לבטל או לשנות אותו. לא ניתן להעביר ייפוי כוח למישהי אחרת.

ייפויי כוח מועברים בדוא”ל. כשתשלחו בקשה למנות מיופת כוח להצבעה, הבקשה צריכה להישלח מכתובת הדוא”ל בה השתמשתן בעבר ב-OTW, ולהיות ממוענת גם אל [email protected] וגם אל מיופת הכוח. הדוא”ל צריך לכלול את שמכן החוקי, והצהרה לפיה ברצונכן למנות את המכותבת כמיופת הכוח שלכן. מיופת הכוח צריכה להשיב לכל המכותבים, לאשר את קבלת ההודעה ואת ייפוי הכוח, ולכלול את שמה החוקי בתוכן ההודעה. תשובה זו חייבת להתקבל על ידי [email protected] לפחות שבועיים טרם מועד הבחירות.

בעת מינוי מיופת כוח, בחרו מישהי עליה אתן סומכות להצביע בשמכן. באופן כללי, ההסכם בינכן לבין מיופת הכוח יכול לכלול אילו תנאים שתרצו, אך רק כחוזה ביניכן. ה-OTW אינו אחראי לאכיפה של תנאים כלשהם שנקבעו על ידיכן, ואין ביכולתנו לאמת האם מיופת הכוח אכן הצביעה או לבדוק לאילו מועמדות היא הצביעה.

ערעורים

רק המועמדות יכולות לבקש ספירה חוזרת של הקולות או הצבעה חדשה. כל מועמדת המבקשת לעשות זאת תשלח בקשה לוועדת הבחירות שלנו, בצירוף הסבר מדוע היא חושבת שיש צורך בספירה או בהצבעה חוזרת, תוך שבוע ממועד סגירת ההצבעה. הוועדה תקבל החלטה בנושא תוך שבוע מיום קבלת הבקשה. אם מתקבלת החלטה כי יש צורך בהצבעה חדשה, ההצבעה החוזרת תתחיל תוך שבועיים מיום קבלת הפסיקה.