אודות ג’ס וייט והמצע שלה

טקסט היכרות

ג’ס וייט: ג’ס וייט היא אוהבת מושבעת של כל הקשור בפאנדום, והיא הייתה כזו מאז שמצאה את פאנזיני קירק/ספוק של דודתה בתחילת שנות התשעים. משם היא התקדמה לקשקוש פאנפיקים במחברות שלה בעטים מנצנצים, ואחר כך לפרסום תוכן בפורומים, ב-LiveJournal ובסופו של דבר גם ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). ג’ס מתנדבת ב-OTW זה שש שנים, כשעיקר פעילותה בוועדת מדיניות ושימוש לרעה, ובנוסף היא משמשת כחברת סגל מדיניות וניהול ב-Fanlore (פאנלור). היא התנדבה גם בוועדת תמיכה, לתקופה של שנתיים בקירוב. מחוץ לפאנדום, ג’ס עובדת בתור מורה כבר חמש-עשרה שנים.

מצע

1. מדוע החלטת להתמודד בבחירות לדירקטוריון?

החלטתי להתמודד מאותן סיבות שבגללן אני מתנדבת כבר שש שנים: כי אני מאמינה בכל לבי בשליחות של OTW. אני רוצה לתרום לקהילה שבה אני מבלה הרבה מאוד מזמני, בתור מתנדבת וגם בתור יוצרת. כיוון שהשנה מתפנים שלושה מקומות בדירקטוריון, החלטתי שזה זמן מתאים להציע את עצמי נוסף על התפקידים האחרים שלי.

2. אילו כישורים ו/או ניסיון תביאי לדירקטוריון?

הנכס הגדול ביותר שיש לי להציע הוא הגישה המעשית והסתגלנית שלי, והמוכנות להתאים את עצמי לכל מצב כדי להמשיך להתקיים – כישורים שפיתחתי בעבודתי כמורה במערכת החינוך הציבורי של ארה”ב. אני מלמדת בני נוער ובוגרים במחוז שבאופן קבוע לא מקבל מימון מספיק לפעילותו. דרוש כושר הסתגלות כדי לאזן את צרכי התלמידים עם דרישות המערכת, ההנהלה המקומית וההורים, וצריך לחפש באופן תמידי אחר משאבים ולפעמים לאלתר עם האמצעים שבית הספר מספק. כל המשתתפים צריכים לדעת לגשר בין דעות וחוויות שונות כדי לתקשר בצורה מוצלחת. את כל הכישורים האלה יהיה עליי להפגין בדירקטוריון, אם איבחר, כשקהל היעד הוא קהילת המעריצות במקום תלמידי בית ספר. אני גם סבורה שהעבודה שלי בוועדת מדיניות ושימוש לרעה לימדה אותי איך נראים המיזמים (למשל AO3) מאחורי הקלעים; בוועדה ראיתי כמה חשובים שיתוף פעולה ותקשורת שוטפת ויציבה בין ועדות.

3. בחרי במטרה אחת או שתיים עבור ה-OTW שחשובות לך ושתרצי לעבוד עליהן במהלך תקופת הכהונה שלך. מדוע המטרות האלה חשובות לך? כיצד תעבדי עם אחרים כדי להשיג אותן?

המטרה החשובה לי ביותר היא הבטחת השקיפות בין ועדות ה-OTW השונות אחת כלפי השנייה, ושקיפות של הארגון כולו כלפי מעריצות וכלפי הציבור הכללי, כיוון שאני יודעת שהיו בעיות בנושא זה בעבר. אני חושבת שהדירקטוריון המכהן התייחס לשקיפות הארגונית ברצינות בפוסטי חדשות: לדוגמה, ועדת פיננסים; העבודה המשותפת של ועדות תרגום, תיעוד ארכיון ותקשורת שנועדה לאפשר ליותר אנשים מבעבר להיחשף לפוסטי החדשות; האתגר הכביר העומד בפני ועדת נגישות, עיצוב וטכנולוגיה לשפר את פעילות ה-OTW באופן תמידי; והעדכונים לגבי התוכנית האסטרטגית של ה-OTW. אני מתכוונת להמשיך לקדם את המטרות האלה. יש רבות שמשתמשות רק ב-AO3, ולא יודעות כמה עבודה נדרשת מצד ה-OTW כדי לקיים ולהפעיל מיזמים כמו AO3. יש לנו מאות מתנדבות הפרושות על פני מספר מיזמים, שכולם נועדו להבטיח שיהיה מקום שיכול לשמר תוכן מעריצות. המוטו “על ידי מעריצות, למען המעריצות” של OTW הוא הצהרה מעשית. מלכתחילה רציתי להשתתף בכל פעילות שנועדה לממש אותה, ולדעתי תפקיד בדירקטוריון ייתן לי עוד נקודת מבט על הנושא. אשר לעבודה עם אחרות, בכוונתי לתמוך באופן פעיל בראשי הוועדות (וכפועל יוצא, בוועדות עצמן) ככל שאוכל, ולהבטיח שיש להן את הכלים והמשאבים הדרושים להן כדי להגיע לכמה שיותר אנשים.

4. מה הניסיון שלך עם מיזמים של ה-OTW וכיצד תשתפי פעולה עם הוועדות הרלוונטיות כדי לתמוך בהן ולחזק אותן? נסי לכלול מגוון של מיזמים, אך אם ברצונך להדגיש מיזמים מסוימים שיש לך ניסיון איתם, את רשאית לעשות כן.

רוב הניסיון שלי הוא עם ועדת מדיניות ושימוש לרעה של AO3, וסגל פאנלור. התנדבתי בעבר גם בתמיכה, ולא מזמן התחלתי גם להתנדב בפאנלור מעבר לתפקידי הסגל. בוועדת מדיניות ושימוש לרעה, אנו עובדות רבות עם ועדת תרגום, הסנגוריה המשפטית, תמיכה וגם ועדת נגישות, עיצוב וטכנולוגיה, כדי להבטיח שכל הדיווחים שהמשתמשות שולחות אלינו מקבלים מענה. בנוסף, אני מתנדבת בצוות יורשות חשבון, הפועל לאפשר שימור של יצירות במקרה שהיוצרת הולכת לעולמה או מאבדת את יכולת התפקוד שלה. ועדת נגישות, עיצוב וטכנולוגיה סיפקו לוועדת מדיניות ושימוש לרעה כלים המייעלים את עבודת הוועדה. האפשרות לשלם לסגל נגישות, עיצוב וטכנולוגיה כדי לתמוך בהן בעבודתן החשובה עלתה לדיון בעבר, ולדעתי מדובר במטרה שרצוי לארגון לשאוף אליה. מלהיב אותי לראות כמה הארגון התפתח בשש השנים שאני מתנדבת בו, ואני רוצה להמשיך לפעול בשיתוף עם הוועדות שציינתי ואחרות כדי שנמשיך באותה מגמה. אשר לפאנלור, שם רב שיתוף הפעולה בין הצוותים השונים בתוך המיזם, אבל התפקיד שלי שם נוטה לכיוון סיוע למשתמשות עם בעיות שהן נתקלות בהן במהלך השימוש. אני עדיין חדשה בתפקיד הזה, אבל עד כה אני יכולה להגיד שהוא נתן לי לעבוד יותר עם המשתמשות.

5. כיצד תאזני את תפקידך בדירקטוריון עם שאר התפקידים שלך ב-OTW, או לחלופין, כיצד בכוונתך להעביר את התפקידים הנוכחיים שלך כדי להתרכז בעבודת הדירקטוריון?

הרעיון להציע את עצמי לדירקטוריון התבשל אצלי כמה שנים, ועכשיו נראה לי הזמן המתאים להתמודד. שאלתי חברות דירקטוריון איך הן משלבות את עבודת הדירקטוריון במחויבויות האחרות שלהן, ולפי התשובות שקיבלתי אני משערת שלא אתקל בבעיה בעניין זה. כיוון שתיאמתי ציפיות לגבי עומס העבודה הצפוי לי בדירקטוריון אם איבחר, נראה לי שאני יודעת מה עליי לעשות כדי לאזן את כל המחויבויות שלי ולנצל את הזמן שלי בצורה אפקטיבית.