Шта ради Управни одбор?

Шта чланови Управног Одбора раде?

Дужности Управног одбора као целине обухватају стратешко планирање и доношење одлука у погледу OTW-ове (Организација за трансформативне радове) мисије, годишњег буџета, пројеката и приоритета; водећи рачуна о томе да је организација дугорочно фокусирана; затим праћење остварења стратешких циљева; обезбеђивање организационе усклађености са правном регулативом; преузимање одговорности за деловање организације; успостављање правне одговорности за организацију и њене финансије пред пореским органима; као и потписивање уговора, одобравање коришћења средстава, и разноразне друге послове.

Појединачно, од чланова Управног одбора се очекује да присуствују чет-састанцима, да буду у току са релевантним организацијским комуникацијама и извештајима, као и да поступају у доброј намери у најбољем интересу за OTW.