Како функционишу Избори OTW-а

OTW-ов процес тајног гласања

Приликом избора чланова нашег Управног одбора, ОTW (Организација за трансформативне радове) користи различите видове преференцијалног гласања који су засновани на систему аутоматског другог круга (Instant Runoff Voting – IRV). Овај метод омогућава изборни процес преко само једног гласачког листића и због тога је сваки глас битан.

Приликом гласања, броје се гласови за први избор сваког гласача и на основу тога се формира ранг листа са редоследом кандидата. Након што се преброје сви гласови за први избор, ако један кандидат добије већину, онда тај кандидат постаје наш први победник. Након тога, уклањамо га са гласачког листића како бисмо IRV систем прилагодили бирању више од једног победника. Гласачки листићи који су били додељени елиминисаном кандидату се поново броје, а гласови се прераспоређују на преостале кандидате на основу другог избора гласача. Поново се формира ранг листа кандидата, а други победник постаје онај кандидат који се нађе на њеном врху.

Ако тражите инструкције које објашњавају читав процес корак по корак, молимо Вас да погледате упутства за гласање.

Шта је IRV?

Instant Runoff Voting – IRV (систем аутоматског другог круга гласања) је изборни систем који омогућава да се донесе одлука са само једним кругом гласања, тако што се од гласача тражи да рангирају кандидате према томе коме дају првенство. Највећа предост овог система је у томе што се елиминише потреба за додатним гласањем у случају када је број гласова изједначен. Поред тога, IRV систем је углавном отпоран на тактичко гласање — феномен када гласачи гласају против кандидата кога не желе као победника уместо са гласају за кандидате које истински подржавају — зато што овај метод смањује могућност да иједан кандидат изазове “спојлер ефекат”, тј. да подели гласове између сличних кандидата и тиме омогући победу њиховог противника. Гласови не пропадају, што значи да гласачи имају шири спектар опција. Овакав процес формирања ранг листе такође може да умањи ефекат негативних кампања и сукобе између гласача који подржавају различите кандидате — напослетку, један кандидат не мора да се отуђи од гласача који подржавају другог кандидата, пошто сваки гласач појединачно може истовремено да подржи оба!

На OTW-овом гласачком листићу гласачи по свом избору могу да рангирају колико год кандидата желе, под условом да изаберу бар једног кандидата.

Приликом гласања, први избор сваког гласача се броји и на основу тих гласова се формира ранг листа са редоследом кандидата. Након што се преброје први избори свих гласача, ако један кандидат добије већину, онда тај кандидат постаје наш први победник. Ако се не оствари већина, онда се елиминише кандидат који је био први избор најмањем броју гласача. Гласачки листићи намењени елиминисаном кандидату се поново пребројавају и гласови се прераспоређују на преостале кандидате на основу тога ко је на њима назначен као други избор. Поново се формира ранг листа са редоследом кандидата, и процес се понавља све док се не дође до победника са већином гласова.

Гласање преко опуномоћеника

Гласање преко опуномоћеника представља начин да именујете неког другог да гласа уместо Вас на изборима.

OTW је обавезан да дозволи гласање преко опуномоћеника према закону државе Делавер, а који прецизира следеће: “Акционар може овластити другу особу или особе да делују у његово име као опуномоћеник тако што ће пренети овлаштење или одобрити пренос електронског преноса овлаштења на особу која ће бити носилац пуномоћи.”

Опуномоћеник се на корпоративним изборима најчешће користи када члан са правом гласа не може лично да присуствује састанку. Приликом електронског гласања, које омогућава гласање на даљину, многи од уобичајених разлога за гласање преко опуномоћеника престају да важе. Међутим, може се десити да изборни период пада у време када члан са правом гласа има друге обавезе или нема приступ Интернету.

Ако Вам је потребан опуномоћеник за гласање, можете овластити некога у било ком тренутку, најкасније до две седмице пред изборе. Опуномоћеник се обавезује на шест месеци, и ми не можемо опозвати или изменити овлаштење Вашег опуномоћеника пре него што истекне тај рок. Гласови опуномоћеника се не могу прерасподелити.

Опуномоћеник се именује преко имејла. Када пошаљете захтев за именовање опуномоћеника који би гласао уместо Вас, тај захтев мора доћи са имејл-адресе коју сте раније користили приликом сарадње са OTW-ом, и мора бити адресиран и на [email protected], и на Вашег опуномоћеника. У имејлу се мора наћи и Ваше законито име, као и изјава да желите да да овластите примаоца тог имејла као свог опуномоћеника. Након тога, Ваш опуномоћеник мора одговорити свим примаоцима тог имејла са потврдом да га је примио, и навести своје законито име у тексту имејла. Овај имејл [email protected] мора да прими најкасније две седмице пре почетка избора.

Када именујете опунумоћеника да гласа у Ваше име, одаберите некога у кога имате поверења. Уопштено говорећи, договор између Вас и Вашег изабраног опуномоћеника може, по Вашој жељи, да носи било какве услове, али само у виду уговора између два појединца. OTW није одговоран за спровођење било каквих услова које поставите и ми не можемо верификовати да ли је Ваш опуномоћеник искористио Ваше право гласа, као ни показати Вам за које је кандидате гласао.

Изазови

Само кандидати могу захтевати поновно бројање гласова или поновљене изборе. Сви кандидати који желе то да ураде требају послати свој захтев, са објашњењем зашто смтрају да је поновно бројање гласова или ново гласање потребно, нашем Одбору за изборе у року од једне седмице након затварања биралишта. Након што прими такав захтев, Одбор за изборе ће донети одлуку у року од седам дана. Ако се дође до закључка да је потребно ново гласање, оно ће почети у року од две седмице након доношења такве одлуке.