Историја на изборите на OTW

Избори за 2022

 • Временска рамка

Временската рамка за иборите за 2022 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите на изборите за 2022 може да ги видите тука.

Хедер М (Heather M)
Мишел Ш (Michelle S)
Наталија Г (Natalia G)
Ноеми Б (Noémie B)
Тифани Г (Tiffany G)

 • Резултати

Членот на Управниот одбор Е. Ана Сегеди се откажа пред изборите. Па така, на почетокот на изборната кампања имавме пет кандидати за три седишта, од кои едно со делумен мандат од две години. Членовите на OTW ги изгласаа Хедер Мекгвајер (Heather McGuire) и Наталија Грубер (Natalia Gruber) за двете слободни места. Како кандидатот на трето место по број на гласови, Мишел Шредер (Michelle Schroeder) ќе го отслужи остатокот од мандатот на Ана, почнувајќи од 1ви октомври.

 • Управен одбор на ОTW за 2022

Алкс Тишер
Антониус Мелис
Хедер Мекгвајер
Џес Вајт
Кари Дејтон
Мишел Шредер
Наталија Грубер


Избори за 2021

 • Временска рамка

Временската рамка за иборите за 2021 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите на изборите за 2021 може да ги видите тука.
Антониус Мелисе (Antonius Melisse)
Е. Ана Сегеди (E. Anna Szegedi)
Кари Дејтон (Kari Dayton)
Лор Дубан (Laure Dauban)

 • Резултати

На почетокот на оваа изборна кампања, имаше четири кандидати кои се номинираа за две седишта. Кети Егерт, членот на Управниот одбор, се откажа во текот на изборите, ослободувајќи уште едно седиште. Членовите на OTW ги изгласаа Е. Ана Сегеди и Кари Дејтон за двете слободни места. Како кандидатот на трето место по број на гласови, Антониус Мелис беше назначен да го отслужи остатокот од двогодишниот мандат на Кети Егерт, почнувајќи од 1ви октомври.

 • Управен одбор на OTW за 2021

Алекс Тишер
Антониус Мелис
Е. Ана Сегеди
Џес Вајт
Кари Дејтон
Кирстен Рајт
Ребека Сентенс


Избори за 2020

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2020 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2020 може да ги видите тука.
Алекс Тишер (Alex Tischer)
Џес Вајт (Jess White)
Кати Егерт (Kati Eggert)
Никол Абрахам (Nicole Abraham)
Тајм Ладау (Tyme LaDow)
Зои Такер (Zoë Tucker)

 • Резултати

На почетокот на оваа изборна кампања имаше 6 кандидати кои се бореа за 3 места. Тајм Ладау се повлече, па преостанаа 5 кандидати. Членовите на OTW (Организација за трансформативни дела) ги избраа Алекс Тишер, Џес Вајт и Кати Егерт за трите отворени места.

 • Управен одбор на OTW 2020

Алекс Тишер (Alex Tischer)
Џес Вајт (Jess White)
Кати Егерт (Kati Eggert)
Кирстен Рајт (Kirsten Wright)
Лекс де Леон (Lex de Leon)
Наталија Грубер (Natalia Gruber)
Ребека Сентанс (Rebecca Sentance)


Избори за 2019

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2019 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2019 може да ги видите тука.
Астрид Олин (Astrid Olin)
Кирстен Рајт (Kirsten Wright)
Морган Шродер (Morgan Schroeder)
Ребека Сентанс (Rebecca Sentance)

 • Резултати

На почетокот на оваа изборна кампања имаше 4 кандидати кои се бореа за 2 места.Астрид Олин се повлече, па преостанаа 3 кандидати. Членовите на OTW (Организација за трансформативни дела) ги избраа Кирстен Рајт и Ребека Сентанс за двете отворени места.

 • Управен одбор на OTW 2019

Клер П. Бејкер (Claire P. Baker)
Даниел Стронг (Danielle Strong)
Џеси Касулис (Jessie Casiulis)
Кирстен Рајт (Kirsten Wright)
Лекс де Леон (Lex de Leon)
Наталија Грубер (Natalia Gruber)
Ребека Сентанс (Rebecca Sentance)


Избори за 2018

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2018 може да ја видите тука..

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2018 може да ги видите тука.

К. Рајан Смит (C. Ryan Smith)
Лекс де Леон (Lex de Leon)
Мишел Шродер (Michelle Schroeder)
Наталија Грубер (Natalia Gruber)

 • Резултати

Имаше 4 кандидати кои се бореа за 2 места. Членовите на OTW (Организација за трансформативни дела) ги избраа Лекс де Леон и Наталија Грубер за двете отворени места.

 • Управен одбор на OTW 2018

Клер П. Бејкер (Claire P. Baker)
Даниел Стронг (Danielle Strong)
Џеси Комбулив (Jessie Camboulives)
Кристина Бусе (Kristina Busse)
Лекс де Леон (Lex de Leon)
Наталија Грубер (Natalia Gruber)
Присила дел Сима (Priscilla Del Cima)


Избори за 2017

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2017 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2017 може да ги видите тука.

Клер П. Бејкер (Claire P. Baker)
Даниел Стронг (Danielle Strong)
Ерика Дулин (Erica Dulin)
Химена Каликсто (Gimena Calixto)
Џеси Комбулив (Jessie Camboulives)
Милена Попова (Milena Popova)

 • Резултати

Имаше 6 кандидати кои се бореа за 3 места. Членовите на OTW (Организација за трансформативни дела) ги избраа Клер П. Бејкер, Даниел Стронг и Џеси Камбоуливе за трите отворени места.

 • Управен одбор на OTW 2017

Атија Хаким (Atiya Hakeem)
Клер П. Бејкер (Claire P. Baker)
Даниел Стронг (Danielle Strong)
Џеси Комбулив (Jessie Camboulives)
Кристина Бусе (Kristina Busse)
Мети Бауерс (Matty Bowers)
Присила дел Сима (Priscilla Del Cima)


Избори за 2016

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2016 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2016 може да ги видите тука.

Џејмс Бил (James Beal)
Кристина Бусе (Kristina Busse)
Присила дел Сима (Priscilla Del Cima)

 • Резултати

Имаше 3 кандидати кои се бореа за 2 места. Членовите на OTW (Организација за трансформативни дела) ги избраа Кристина Бусе и Присила дел Сима за двете отворени места.

 • Управен одбор на OTW 2016

Алекс Тишер (Alex Tischer)
Алини Кахау (Aline Carrão)
Атија Хаким (Atiya Hakeem)
Катарина Харју (Katarina Harju)
Кристина Бусе (Kristina Busse)
Мети Бауерс (Matty Bowers)
Присила дел Сима (Priscilla Del Cima)


Избори за 2015

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2015 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2015 може да ги видите тука.

Алекс Тишер (Alex Tischer)
Алини Кахау (Aline Carrão)
Андреа Хорбински (Andrea Horbinski)
Атија Хаким (Atiya Hakeem)
Даниел Ламсон (Daniel Lamson)
Катарина Харју (Katarina Harju)
Мети Бауерс (Matty Bowers)
Никиша Сандерс (Nikisha Sanders)

 • Резултати

На почетокот на оваа изборна кампања имаше 8 кандидати кои се бореа за 2 места. Управниот одбор од 2015 ја отстрани Никиша Сандерс од избирачкото ливче, а Ден Ламсон се повлече, па преостанаа 6 кандидати. Се одржаа избори и членовите на OTW (Организација за трансформативни дела) ги избраа Атија Хаким и Мети Бауерс за двете отворени места.Откако Одборот од 2015 ја изгласа Андреа Хорбински за место кое не беше достапно на изборите, членовите на OTW и Комисијата за избори протестираа. Одборот од 2015 поднесе оставка, оставајќи ги Атија и Мети за единствени полноправни членови. По ова Атија и Мети ги назначија Алекс Тишер, Катарина Харју и Алини Кахау за Одборот.

 • Управен одбор на OTW 2016

Алекс Тишер (Alex Tischer)
Алини Кахау (Aline Carrão)
Атија Хаким (Atiya Hakeem)
Катарина Харју (Katarina Harju)
Мети Бауерс (Matty Bowers)


Избори за 2014

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2014 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2014 може да ги видите тука.

Соледад Грифин (Soledad Griffin)
Маргарет Џ. Мекреј (Margaret J. MacRae)
Џесика Стајнер (Jessica Steiner)

 • Резултати

Три кандидати се пријавија за три места на Одборот, па така во 2014 не се одржаа избори.

 • Управен одбор на OTW 2015

Ејлул Догруел (Eylul Dogruel)
Соледад Грифин (Soledad Griffin)
Андреа Хорбински (Andrea Horbinski)
Маргарет Џ. Мекреј (Margaret J. MacRae)
Кет Маер (Cat Meier)
Џесика Стајнер (Jessica Steiner)


Избори за 2013

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2013 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2013 може да ги видите тука.

Ана Џеноезе (Anna Genoese)

 • Резултати

Еден кандидат се пријави за три места во Одборот, па така во 2013 не се одржаа избори. Поради времето на објавувањето на кандидатурата, не се одржа целосниот кандидатски процес.

 • Управен одбор на OTW 2014

Франческа Диксон (Franzeska Dickson)
Ејлул Догруел (Eylul Dogruel)
Ана Џеноезе (Anna Genoese)
Андреа Хорбински (Andrea Horbinski)
Кет Маер (Cat Meier)
Никиша Сaндерс (Nikisha Sanders)


Избори за 2012

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2012 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2012 може да ги видите тука.

Франческа Диксон (Franzeska Dickson)
Ејлул Догруел (Eylul Dogruel)
Андреа Хорбински (Andrea Horbinski)

 • Резултати

Три кандитати се пријавија за три места во Одборот, па така во 2012 не се одржаа избори. По изборите Маја Бобровиц и Кет Маер беа назначени да ги пополнат празните места на директорите кои го напуштија Одборот.

 • Управен одбор на OTW 2013

Јулија Бек (Julia Beck)
Маја Бобровиц (Maia Bobrowicz)
Франческа Диксон (Franzeska Dickson)
Ејлул Догруел (Eylul Dogruel)
Ира Гладкова (Ira Gladkova)
Андреа Хорбински (Andrea Horbinski)
Кет Маер (Cat Meier)
Кристен Марфи (Kristen Murphy)
Никиша Сандерс (Nikisha Sanders)


Избори за 2011

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2011 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2011 може да ги видите тука.

Јулија Бек (Julia Beck)
Наоми Новик (Naomi Novik)
Луси Пирсон (Lucy Pearson) (Ја повлече кандидатурата на 12 ноември 2011)
Бетси Розенблат (Betsy Rosenblatt)
Никиша Сандерс (Nikisha Sanders)
Џени Скот Томсон (Jenny Scott-Thompson)

 • Резултати

Шест кандидати се пријавија за четири места во Одборот, па така во 2011 се одржаа избори. Избраните кандидати, по азбучен ред на презимето, се Јулија Бек, Наоми Новик, Никиша Сандерс и Џени Скот Томсон.

 • Управен одбор на OTW 2012

Јулија Бек (Julia Beck)
Франческа Копа (Francesca Coppa)
Ира Гладкова (Ira Gladkova)
Кристен Марфи (Kristen Murphy)
Наоми Новик (Naomi Novik)
Никиша Сандерс (Nikisha Sanders)
Џени Скот Томсон (Jenny Scott-Thompson)


Избори за 2010

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2010 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Информациите за кандидатите од изборите во 2010 може да ги видите тука.

Eле Браунстајн (Hele Braunstein)
Франческа Копа (Francesca Coppa) (рекандидатура)
Ира Гладкова (Ira Gladkova)
Кристен Марфи (Kristen Murphy)

 • Резултати

Четири кандидати се пријавија за три места во Одборот, па така во 2010 се одржаа избори. Избраните кандидати, по азбучен ред на презимето, се Франческа Копа, Ира Гладкова и Кристен Марфи. Елизабет Јалкут поднесе оставка по изборите, па така Еле Браунстајн беше назначена да го преземе местото.

 • Управен одбор на OTW 2011

Рејчел Баренблат (Rachel Barenblat)
д-р. Франческа Копа (Francesca Coppa, PhD)
Ира Гладкова (Ira Gladkova)
Шила Лејн (Sheila Lane)
Алисон Морис (Allison Morris)
Кристен Марфи (Kristen Murphy)
Еле Браунстајн (Hele Braunstein)


Избори за 2009

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2009 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Алисон Морис (Allison Morris)
Елизабет Јалкут (Elizabeth Yalkut)

 • Резултати

Два кандидата се пријавија две места на Одборот, па така во 2009 не се одржаа избори.

 • Управен одбор на OTW 2010

Наоми Новик (Naomi Novik) (претседавач)
Рејчел Баренблат (Rachel Barenblat)
д-р. Франческа Копа (Francesca Coppa, PhD)
Шила Лејн (Sheila Lane)
Алисон Морис (Allison Morris)
д-р Ребека Ташнет (Rebecca Tushnet, JD)
Елизабет Јалкут (Elizabeth Yalkut)


Избори за 2008

 • Временска рамка

Временската рамка за изборите во 2009 може да ја видите тука.

 • Кандидати

Рејчел Баренблат (Rachel Barenblat)
Шила Лејн (Sheila Lane)

 • Резултати

Два кандидата се пријавија две места на Одборот, па така во 2008 не се одржаа избори.

 • Управен одбор на OTW 2008

Наоми Новик (Naomi Novik) (претседавач)
Рејчел Баренблат (Rachel Barenblat)
Кели Ен Беса (KellyAnn Bessa)
д-р. Франческа Копа (Francesca Coppa, PhD)
д-р. Сузан Гибел (Susan Gibel, JD)
Шила Лејн (Sheila Lane)
д-р. Ребека Ташнет (Rebecca Tushnet, JD)


Основачки Управен одбор на OTW

Првичниот Одбор беше составен од оние кои одговорија на повик за луѓе спремни да служат во организација кој беше објавен во јуни 2007. Членовите на одборот беа избрани од основачот на организацијата, Наоми Новик, со замисла за составување на тим со определен сет на вештини и искуство потребно да се создаде инфрастуктурата на непрофитна организација, вклучувајќи ги и нејзините статути.

 • Управен одбор на OTW (2007-2008)

Наоми Новик (Naomi Novik) (претседавач)
Кели Ен Беса (KellyAnn Bessa)
д-р. Франческа Копа (Francesca Coppa, PhD)
д-р. Кети Купит (Cathy Cupitt, DCA)
д-р. Сузан Гибел (Susan Gibel, JD)
д-р. Мишел Тепер (Michele Tepper, PhD)
д-р. Ребека Ташнет (Rebecca Tushnet, JD)