Τι Κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο

Τι κάνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου;

Ως ομάδα, τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν: τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η αποστολή του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), ο ετήσιος προϋπολογισμός και οι προτεραιότητες του οργανισμού, τη διατήρηση ενός μακροπρόθεσμου στόχου για τον οργανισμό και την παρακολούθηση της προόδου προς τους στρατηγικούς στόχους. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη νομική συμμόρφωση όλου του οργανισμού, αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του οργανισμού, είναι νομικά υπεύθυνο για τον οργανισμό και τα οικονομικά του με την Εφορία, ενώ τέλος υπογράφει συμβόλαια, εκταμιεύει κεφάλαια και πραγματοποιεί διαφόρων ειδών συναλλαγές.

Ατομικά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να παρευρίσκονται σε διαδικτυακές συνελεύσεις, να είναι συνεχώς ενήμερα για τα σχετικά μηνύματα, νέα και αναφορές από τον οργανισμό και να δρουν καλόπιστα προς το συμφέρον του OTW.