Σχετικά με την Επιτροπή Εκλογών

Η Επιτροπή Εκλογών είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο του OTW. Σχηματίστηκε στα μέσα του 2014 για να μεταφερθεί η ευθύνη των εκλογών από το Διοικητικό Συμβούλιο του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) σε μια ξεχωριστή ομάδα, διασφαλίζοντας την αμεροληψία, τη συνέπεια και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Ως ομάδα, επικαιροποιούμε τις διαδικασίες, επικοινωνούμε με τα μέλη του OTW και με τις άλλες επιτροπές σχετικά με τη διαδικασία, βοηθούμε τους υποψηφίους να προετοιμαστούν και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και διοργανώνουμε τις ίδιες τις εκλογές.

Αν και όλα τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα ομαδικό κλίμα και να ολοκληρώσουν συγκεκριμένες εργασίες, υπάρχουν πέντε εξειδικευμένες θέσεις τις οποίες πληροί το προσωπικό μας. Αυτές είναι οι εξής:

Σύνδεσμος Υποψηφίου

Οι Σύνδεσμοι Υποψηφίων είναι υπεύθυνοι για την προβολή και την υποστήριξη των υποψηφίων των εκλογών. Δουλεύουν άμεσα με τους υποψηφίους και τους καθοδηγούν στη δήλωση της υποψηφιότητάς τους και στις εκλογικές διαδικασίες.

Ειδικός Επικοινωνίας

Οι Ειδικοί Επικοινωνίας είναι οι κύριοι συγγραφείς και συντάκτες της επιτροπής. Προετοιμάζουν τις δημόσιες αναρτήσεις νέων και τις εσωτερικές ανακοινώσεις, ενώ παράλληλα βοηθούν στη σύνταξη και την επεξεργασία των εγγράφων της επιτροπής.

Συντονιστής Ομάδας

Οι Συντονιστές Ομάδας είναι υπεύθυνοι για όλα τα διοικητικά και οργανωτικά θέματα της επιτροπής. Δημιουργούν διαδικασίες, διεξάγουν προσλήψεις, προγραμματίζουν συναντήσεις, βοηθούν στη δημιουργία σχεδίων προγράμματος και διατηρούν τα έγγραφα της επιτροπής.

Σχεδιαστής Διαδικασίας Ψηφοφορίας

Οι Σχεδιαστές Διαδικασίας της Ψηφοφορίας δημιουργούν και διατηρούν τις διαδικασίες και το λογισμικό της ψηφοφορίας. Δημιουργούν, επικαιροποιούν και επαληθεύουν τις εκλογικές διαδικασίες της επιτροπής ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο παραβίασής τους. Συμβουλεύουν επίσης την επιτροπή για τις καλύτερες στρατηγικές όσον αφορά στη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των ψηφοφόρων και των υποψηφίων και στην ακεραιότητα της διαδικασίας της ψηφοφορίας.

Μελλοντικός Υποψήφιος Πρόεδρος

Ο Μελλοντικός Υποψήφιος Πρόεδρος επικεντρώνεται στην εκμάθηση όλων των πτυχών των δραστηριοτήτων της επιτροπής ως μέρος της προετοιμασίας του για τη θέση του Προέδρου. Περνά έξι μήνες μαθαίνοντας τους ρόλους όλων, παρακολουθώντας άλλα μέλη του προσωπικού και βοηθώντας τα να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ!