συχνές ερωτήσεις

Προεπισκόπιση

Ποιες θέσεις στο OTW είναι εκλεγμένες;

Μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η ομάδα ατόμων που διευθύνει το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων). Περιλαμβάνει τρία στελέχη (Πρόεδρος, Ταμίας και Γραμματέας), όπως και μέλη που δεν είναι στελέχη. Δεν τίθενται υποψηφιότητες για συγκεκριμένες θέσεις. Οι υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στο Συμβούλιο και τα μέλη του Συμβουλίου επιλέγουν συλλογικά τα στελέχη από την ομάδα, όταν λήξουν οι θητείες των στελεχών (οι θητείες των στελεχών είναι πιο σύντομες από εκείνες των διευθυντών).

Τουλάχιστον δύο διευθυντές εκλέγονται κάθε χρόνο (σε εκλογές όπου ψηφίζουν τα μέλη του OTW που έχουν τακτοποιήσει τις πληρωμές τους) και, επί του παρόντος, υπηρετούν τρίχρονη θητεία.

Τι κάνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου;

Ως ομάδα, τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τη διεκπεραίωση του στρατηγικού σχεδιασμού και τη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η αποστολή του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), ο ετήσιος προϋπολογισμός, τα προγράμματα και οι προτεραιότητες του οργανισμού, τη διατήρηση μακροπρόθεσμου στόχου για τον οργανισμό, την παρακολούθηση της προόδου προς τους στρατηγικούς στόχους, την εξασφάλιση της νομικής συμμόρφωσης του οργανισμού, την ανάληψη της ευθύνης για τις δράσεις του οργανισμού, τη νομική ευθύνη για τον οργανισμό και τα οικονομικά του ως προς την Εφορία, την υπογραφή συμβολαίων, την εκταμίευση κεφαλαίων και τη διεκπεραίωση ποικίλων εργασιών.

Ατομικά, τα μέλη του συμβουλίου αναμένονται να παρευρίσκονται σε διαδικτυακές συνελεύσεις, να παραμένουν ενήμερα με τις σχετικές ανακοινώσεις και αναφορές του οργανισμού και να δρουν καλή τη πίστει προς το συμφέρον του OTW.

Ποιος δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα;

Παρακαλούμε διαβάστε το Θέτοντας Υποψηφιότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Γιατί πρέπει να υπηρετήσω σε μια επιτροπή προτού θέσω υποψηφιότητα;

Η προηγούμενη υπηρεσία σε μια επιτροπή εντός του οργανισμού βοηθά στο να εξασφαλιστεί πως ο υποψήφιος είναι ως ένα βαθμό εξοικειωμένος με τον τρόπο λειτουργίας του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και επίσης έχει την ικανότητα να συνεργαστεί ομαλά με άλλους με την ιδιότητα του διαδικτυακού εθελοντή. Ακόμη, δείχνει ότι ο υποψήφιος έχει επιδείξει αφοσίωση στο OTW και στις αξίες του.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσω το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό μου;

Επειδή οι διευθυντές είναι νομικά υπεύθυνοι για το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και των οικονομικών του, οι πράξεις τους πρέπει να μπορούν να συνδεθούν με τις πραγματικές τους ταυτότητες. Αποτελεί μέρος των κανονισμών της Εφορίας για τους εγγεγραμμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους οποίους ανήκει και το OTW.

Θα συνδεθεί το πλήρες όνομά μου με το ψευδώνυμό μου στο fandom;

Μόνο εάν εσείς το επιλέξετε, δηλαδή αναφέροντας το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε εντός του fandom στο βιογραφικό το οποίο ως υποψήφιος υποβάλετε ως μέρος της εκλογικής διαδικασίας. Το προσωπικό και τα έγγραφα του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) θα σας αναφέρουν με το πλήρες όνομά σας.

Έχουν συγκεκριμένες θέσεις ειδικές απαιτήσεις;

Συνίσταται τα στελέχη του Συμβουλίου (Πρόεδρος, Ταμίας και Γραμματέας) να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στο συμβούλιο προτού γίνουν στελέχη. Διαφορετικά, όχι.

Το OTW είναι ένας οργανισμός θαυμαστών. Γιατί τα ψευδώνυμα των υποψηφίων στο fandom δεν αποκαλύπτονται δημόσια;

Ενώ πολλοί δεν έχουν πρόβλημα να συνδεθούν τα ψευδώνυμα τους στο fandom με τις πραγματικές τους ταυτότητες, δεν ισχύει το ίδιο για όλους, για διάφορους λόγους. Η πολιτική του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) εναποθέτει τη συγκεκριμένη απόφαση στα χέρια των υποψηφίων. Εναπόκειται σε εκείνους να αποφασίσουν πόσα νιώθουν άνετα να μοιραστούν σχετικά με τα ψευδώνυμά τους στο fandom. Αυτό ισχύει τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την εκλογική διαδικασία, για τους υποψήφιους που εκλέγονται, όπως και για εκείνους που δεν εκλέγονται.


Υποψηφιότητα

Πώς δηλώνω υποψηφιότητα;

Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας και ότι είστε πρόθυμοι να θέσετε υποψηφιότητα με το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας. Αποστείλετε μέσω email στον πρόεδρο της Επιτροπής Εκλογών το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας και μια δήλωση ότι έχετε κλείσει τα 18 έτη. Παρακαλούμε ενημερώστε την Επιτροπή Εκλογών αν έχετε ψευδώνυμο και αν θέλετε να αλλάξετε το όνομά σας στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) στο ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας πριν θέσετε υποψηφιότητα ή μετά τις εκλογές. Η Επιτροπή κατόπιν θα διασταυρώσει το αν είστε κατάλληλος για υποψήφιος με τις αρμόζουσες επιτροπές. Η προθεσμία για δήλωση υποψηφιότητας αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα εκλογών.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εκλογικής αναμέτρησης και αυτόματης εκλογής υποψηφίων;

Εκλογική αναμέτρηση έχουμε όταν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι απ’ ότι διαθέσιμες θέσεις στο Συμβούλιο, και οι ψηφοφόροι αποφασίζουν ποιοι θα εκλεγούν.

Αυτόματη εκλογή υποψηφίων έχουμε όταν οι διαθέσιμες θέσεις στο Συμβούλιο είναι ίσες ή περισσότερες από τον αριθμό υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος θεωρητικά δεν έχει αντίπαλο και θα εκλεγεί αυτόματα στο Συμβούλιο μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας (εξαιρουμένης της ψηφοφορίας η οποία δε θα είναι απαραίτητη). Οι υπόλοιπες κενές θέσεις στο Συμβούλιο θα παραμείνουν κενές ως τις επόμενες εκλογές.

Μπορώ να ξαναθέσω υποψηφιότητα;

Ναι, εάν δεν εκλεγείτε, μπορείτε να θέσετε υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές εφόσον πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκείνη τη στιγμή.

Πώς είναι η διαδικασία της εκστρατείας;

Πρώτον, θα γράψετε ένα Βιογραφικό σημείωμα. Αυτό είναι μια σύντομη παράγραφος με τη σχετική σας εμπειρία – εκτός ίντερνετ, στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), και στο fandom.

Δεύτερον, θα απαντήσετε τις ερωτήσεις του Manifesto, οι οποίες είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους.

Τρίτον, θα συμμετάσχετε σε διαδικασίες Ερωταπαντήσεων. Αυτές οι ερωτήσεις υποβάλλονται από το κοινό.

Τέταρτον, θα συμμετάσχετε σε δημόσιες συνομιλίες. Αυτές θα οργανωθούν από την Επιτροπή Εκλογών σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λογότυπα του OTW σε εκστρατείες;

Κατά τη διάρκεια εκστρατειών, αποφύγετε τη χρήση των επίσημων λογοτύπων του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων)- (ή εικόνων που ίσως λανθασμένα θεωρηθούν επίσημα λογότυπα του OTW), συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων για συγκεκριμένα προγράμματα όπως το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας). Μπορείτε να μοιραστείτε σε μπλογκ ή στο τουίτερ τις επίσημες ανακοινώσεις του OTW οι οποίες περιέχουν τέτοια λογότυπα, όμως παρακαλούμε μην συνδέσετε τα λογότυπα με εκστρατείες υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων. Αυτό προκειμένου να αποφευχθεί η εντύπωση ότι το OTW υποστηρίζει κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο ή υποψήφιους.


Ψηφοφορία

Πότε δικαιούμαι να ψηφίσω στις εκλογές;

Μπορείτε να γίνετε μέλος του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) δωρίζοντας 10 ή περισσότερα δολάρια ΗΠΑ. Η ιδιότητα μέλους διαρκεί για έναν χρόνο από την ημερομηνία της δωρεάς. Αυτό σας δίνει το δικαίωμα να ψηφίσετε μια φορά στις εκλογές του OTW. Αν είστε ήδη μέλος και δωρίσετε ξανά $10 ή περισσότερα, η ημερομηνία λήξης της ιδιότητας μέλους μετατίθεται. Είναι πάντα ένα χρόνο μετά την πιο πρόσφατη δωρεά σας. Για να δείτε την περίοδο εντός της οποίας μπορείτε να αποκτήσετε δικαίωμα ψηφοφορίας στις φετινές εκλογές, δείτε το χρονοδιάγραμμα των εκλογών.

Έκανα δωρεά πάνω από $10, γιατί δεν έχω λάβει ακόμα πληροφορίες για τις εκλογές;

Ενδέχεται να υπάρχουν διάφορες αιτίες:

  1. Μήπως η δωρεά σας έγινε πριν από το τρέχον εκλογικό έτος; Αν δε γνωρίζετε σίγουρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Ανάπτυξης & Μελών για να το επαληθεύσετε. Μόνο δωρεές εντός του τρέχοντος εκλογικού έτους επιτρέπουν σε ένα μέλος να ψηφίσει στις εκλογές του έτους αυτού.
  2. Μήπως έχετε καταργήσει τη συνδρομή σας στα ηλεκτρονικά μηνύματα (email) του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων); Αν ναι, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] για να μπείτε ξανά στη λίστα.
  3. Μήπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα του OTW καταλήγουν στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας; Αν δε θέλετε να συμβαίνει αυτό, προσθέστε τη διεύθυνση @transformativeworks.org στη λίστα με τις εγκεκριμένες διευθύνσεις σας.

Αν δεν ισχύει κάποιο από τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να διευθετήσουμε το ζήτημα.

Γιατί δεν μπορώ να γίνω μέλος δωρίζοντας τον χρόνο μου στο OTW;

Ως ένας νομικά αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υποχρεούμαστε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ψήφος προέρχεται από ένα ξεχωριστό, φυσικό πρόσωπο. Ο ευκολότερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να συνδέσουμε την ιδιότητα μέλους με δωρεές μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού — δηλαδή μεθόδων πληρωμής που πιστοποιούν την ταυτότητα κάποιου. Λόγω αυτής της αρχής δωρεές με μετρητά ή έμβασμα δεν αποδίδουν ιδιότητα μέλους.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία ψηφοφορίας;

Όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου—όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις πληρωμές τους—θα λάβουν οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησαν για να γίνουν μέλη του οργανισμού. Όλα τα ψηφοδέλτια είναι ανώνυμα.

Οι ψήφοι καταμετρούνται μέσω μιας μορφής αυτόματων επαναληπτικών εκλογών τροποποιημένων για εκλογές με πολλούς νικητές. Για μια πλήρη εξήγηση, παρακαλούμε δείτε την σελίδα πληροφοριών για την εκλογική διαδικασία.

Πότε θα ξέρουμε τα αποτελέσματα;

Τα πλήρη αποτελέσματα θα αναρτηθούν αφού κλείσουν οι κάλπες. Εκτός απροσδόκητων δυσκολιών, θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα το αργότερο τρεις ημέρες μετά το πέρας της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η Επιτροπή Εκλογών θα ενημερώσει με αναρτήσεις για την αιτία καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα επίλυσης της κατάστασης.

Μπορώ να γνωρίζω την κατάταξη των υποψηφίων;

Θέλοντας να διατηρήσουμε την ισότητα μεταξύ όλων των μελών του Συμβουλίου, δε δημοσιοποιούμε την κατάταξη των υποψηφίων.


Ψήφος δια Αντιπροσώπου

Τι είναι η ψήφος δια αντιπροσώπου; Πώς λειτουργεί;

Ψήφος δια αντιπροσώπου σημαίνει ότι ορίζετε κάποιον άλλον να ψηφίσει στη θέση σας στις εκλογές, πράγμα το οποίο το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) υποχρεούται να επιτρέπει βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας του Delaware. Κατά κανόνα, συμβαίνει όταν ένα μέλος πρόκειται να έχει άλλες υποχρεώσεις ή να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου.

Αν κάποιο μέλος δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης στο δοκιμαστικό ψηφοδέλτιο, ίσως για παράδειγμα να χρησιμοποιούν παλαιότερο λογισμικό ή να έχουν άλλα προβλήματα συμβατότητας λογισμικού που καθιστούν το ψηφοδέλτιο μη προσβάσιμο, θα έχουν πιθανότατα τα ίδια προβλήματα με το κανονικό ψηφοδέλτιο και θα πρέπει να προβούν στην επιλογή ενός αντιπροσώπου. Πρέπει εσείς να καθορίσετε τον αντιπρόσωπό σας. Η Επιτροπή Εκλογών και το OTW δεν ορίζουν αντιπροσώπους για τα μέλη.

Οι αντιπρόσωποι ορίζονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email). Η ηλεκτρονική αίτηση για αντιπρόσωπο πρέπει

  1. να προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε δωρεά στο OTW
  2. να αποσταλεί στο [email protected] και στον αντιπρόσωπό σας
  3. να περιλαμβάνει το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας και
  4. να περιέχει μια δήλωση ότι επιθυμείτε να ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας τον παραλήπτη του email.

Ο αντιπρόσωπός σας πρέπει να απαντήσει στο email, δηλώνοντας ότι το έλαβε και συμπεριλαμβάνοντας το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό του στην απάντηση. Η απάντηση πρέπει να σταλεί στο [email protected] τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την ανάθεση αντιπροσώπου, θα μπορείτε να το κάνετε μέχρι το πέρας της ίδιας διορίας. Η επίσημη προθεσμία για ανάθεση αντιπροσώπου θα περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα των εκλογών.

Μετά την λήξη της διορίας ανάθεσης, η αντιπροσώπευση διαρκεί έξι μήνες. Μέχρι το πέρας των έξι αυτών μηνών, δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε ή να αλλάξουμε την ανάθεση αντιπροσώπου. Εάν σας έχει ανατεθεί η αντιπροσώπευση κάποιου άλλου, δεν μπορείτε να την μεταφέρετε με τη σειρά σας σε κάποιον άλλον.


Περισσότερες Πληροφορίες

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τις εκλογές;

Η ιστοσελίδα των Εκλογών είναι το καλύτερο μέρος για να μάθετε όλες τις πληροφορίες για τις εκλογές. Εκεί υπάρχουν ενότητες τόσο για τις τρέχουσες ειδήσεις και για την ιστορία, καθώς και άλλες πιο αναλυτικές ενότητες.

Η ερώτησή μου δεν έχει απαντηθεί.

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!