Πώς λειτουργούν οι Εκλογές του OTW

Η διαδικασία ψηφοφορίας του OTW

Για τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου, το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) χρησιμοποιεί ποικιλία προτιμησιακών ψήφων που βασίζονται στο σύστημα κατανεμημένων ψήφων — το λεγόμενο σύστημα IRV (Instant Runoff Voting). Αυτή η μέθοδος δημιουργεί ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και κάνει την κάθε ψήφο να μετράει.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, η πρώτη προτίμηση κάθε ψηφοφόρου προσμετράται και αυτές οι ψήφοι χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν τη λίστα κατανομής των υποψηφίων. Όταν προσμετρηθούν όλες οι πρώτες προτιμήσεις, αν ένας υποψήφιος έχει την πλειοψηφία, τότε αυτός είναι και ο πρώτος νικητής. Έπειτα αποσύρουμε τον νικητή από το ψηφοδέλτιο έτσι ώστε το σύστημα IRV να μπορεί να αναδείξει πολλαπλούς νικητές. Τα ψηφοδέλτια του υποψηφίου που αποκλείστηκε ξαναμετρώνται και οι δεύτερες ψήφοι που έχουν σημειωθεί σε αυτά τα ψηφοδέλτια χρησιμοποιούνται για να επανεκχωρηθούν σε έναν από τους εναπομείναντες υποψήφιους. Δημιουργείται ξανά μια κατανεμημένη λίστα των υποψηφίων, και ο δεύτερος νικητής είναι αυτός που βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας.

Για οδηγίες βήμα προς βήμα, παρακαλούμε προχωρήστε στις οδηγίες ψηφοφορίας.

Τι είναι το IRV;

Το Σύστημα Κατανεμημένων Ψήφων είναι ένα εκλογικό σύστημα που επιτρέπει να βγει αποτέλεσμα με μόνο έναν γύρο ψηφοφορίας ζητώντας από τους ψηφοφόρους να κατανέμουν τις επιλογές τους με σειρά προτίμησης. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι πως εξαλείφει την ανάγκη της επαναληπτικής ψηφοφορίας σε περίπτωση ισοψηφίας. Το σύστημα αυτό αποτρέπει ως ένα βαθμό και την τακτική ψηφοφορία — το φαινόμενο όπου κάποιος ψηφίζει εναντίον του υποψήφιου που δε θέλει, αντί να ψηφίζει τους υποψήφιους που θέλει να υποστηρίξει — διότι αυτή η μέθοδος μειώνει την πιθανότητα να υπάρξει κάποιος υποψήφιος «λαγός». Οι ψήφοι δε χάνονται· αυτό σημαίνει πως ο ψηφοφόρος έχει μεγαλύτερη γκάμα επιλογών. Η διαδικασία της κατανομής επίσης μειώνει την πιθανότητα αρνητικής καμπάνιας και τυχόν διαμάχης μεταξύ των υποστηρικτών διαφορετικών υποψήφιων — άλλωστε, ένας υποψήφιος δε θα θέλει να αποξενώσει τους υποστηρικτές άλλων υποψηφίων αφού ένας ψηφοφόρος μπορεί να υποστηρίξει και τους δύο!

Στο ψηφοδέλτιο των εκλογών του OTW, οι ψηφοφόροι μπορούν να κατανέμουν όσους υποψήφιους επιθυμούν, αρκεί το ψηφοδέλτιό τους να μην είναι κενό ψήφων.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, η πρώτη προτίμηση κάθε ψηφοφόρου προσμετράται και αυτές οι ψήφοι χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν τη λίστα κατανομής των υποψηφίων. Όταν προσμετρηθούν όλες οι πρώτες προτιμήσεις, αν ένας υποψήφιος έχει την πλειοψηφία, τότε είναι και ο πρώτος νικητής. Εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, τότε ο υποψήφιος με τις λιγότερες πρώτες επιλογές αποκλείεται. Τα ψηφοδέλτια που είχαν ως πρώτη επιλογή τον υποψήφιο που αποκλείστηκε ξαναμετρώνται και οι δεύτερες επιλογές αυτών των ψηφοδελτίων χρησιμοποιούνται για να αναδιανεμηθούν οι ψήφοι στους υπόλοιπους υποψήφιους. Δημιουργείται ξανά μια κατανεμημένη λίστα των υποψηφίων, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί πλειοψηφικός νικητής.

Το σύστημα IRV καθορίζει τον υποψήφιο που είναι αποδεκτός στο μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων — όχι απλά τον υποψήφιο με τις περισσότερες ψήφους, μια δυνατότητα που υφίσταται σε κάθε μη κατανεμημένη ψηφοφορία μεταξύ παραπάνω από δύο υποψήφιων.

Ψήφοι δια αντιπροσώπου

Η ψήφος δια αντιπροσώπου είναι ένας τρόπος να ορίσετε κάποιον άλλον να ψηφίσει για εσάς.

Το OTW είναι υποχρεωμένο να αποδέχεται τις ψήφους δια αντιπροσώπου σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ντέλαγουερ, που ορίζει: «Ένας μέτοχος μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν εκ μέρος του ως αντιπρόσωποι με τη μεταβίβαση ή μέσω εξουσιοδότησης [μιας] ηλεκτρονικής μεταβίβασης προς το πρόσωπο που θα είναι ο κάτοχος του πληρεξουσίου.»

Στις εταιρικές εκλογές, ο αντιπρόσωπος χρησιμοποιείται κυρίως όταν ο ψηφοφόρος δε δύναται να παραστεί αυτοπροσώπως. Κατ’ επέκταση σε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, πολλοί από τους συνήθεις λόγους για τη ψήφο δια αντιπροσώπου δεν ισχύουν. Ωστόσο, η περίοδος που είναι ανοιχτή η ψηφοφορία μας μπορεί να πέφτει πάνω σε στιγμή που ο ψηφοφόρος δε θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή μπορεί να έχει άλλες υποχρεώσεις.

Εάν θέλετε αντιπρόσωπο μπορείτε να αναθέσετε κάποιον μέχρι και δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Η ανάθεση αντιπροσώπου διαρκεί έξι μήνες, και μέχρι να περάσουν αυτοί οι έξι μήνες, δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε ή να αλλάξουμε τον αντιπρόσωπό σας. Οι ψήφοι δια αντιπροσώπου δεν αναθέτονται σε άλλους.

Οι αντιπρόσωποι αναθέτονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Όταν στείλετε αίτημα για να ψηφίσει αντιπρόσωπος στη θέση σας, αυτό το αίτημα πρέπει να προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε χρησιμοποιήσει και προηγουμένως στο OTW, και πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και στον αντιπρόσωπό σας. Το email πρέπει να περιλαμβάνει το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας, και μια δήλωση ότι θέλετε να αναθέσετε τον αντιπρόσωπο στον παραλήπτη του email. Ο αντιπρόσωπος θα πρέπει μετά να απαντήσει ηλεκτρονικά σε όλους τους παραλήπτες, να αποδεχτεί το αίτημα και να συμπεριλάβει και το δικό του ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμο στο μήνυμα. Η απάντηση πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές.

Όταν επιλέγετε αντιπρόσωπο, επιλέξτε κάποιον που εμπιστεύεστε για να ψηφίσει εκ μέρους σας. Γενικά, η συμφωνία μεταξύ εσάς και του αντιπροσώπου σας μπορεί να είναι με όποιους όρους αποφασίσετε, αλλά μόνο ως συμβόλαιο μεταξύ φυσικών προσώπων. Το OTW δεν είναι υπεύθυνο για την επιβολή των όρων που έχετε θέσει, και δεν μπορούμε να πιστοποιήσουμε αν ο αντιπρόσωπό σας ψήφισε τον υποψήφιο που θέλατε, ούτε μπορούμε να σας δείξουμε τι ακριβώς ψήφισε.

Ενστάσεις

Μόνο οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν νέα καταμέτρηση ή νέα ψηφοφορία. Όποιος υποψήφιος το επιθυμεί πρέπει να καταθέσει το αίτημά του μαζί με την αιτιολογία του στην Επιτροπή Εκλογών σε διάστημα μιας εβδομάδας μετά το κλείσιμο της κάλπης. Η Επιτροπή θα λάβει την απόφασή μέσα σε μια εβδομάδα μετά την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η απόφαση προβλέπει νέα ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί σε διάστημα δύο εβδομάδων από την έκδοση της απόφασης.