Προσδοκίες Συμπεριφοράς Κατά τη Διάρκεια της Εκλογικής Διαδικασίας

Προκειμένου να ενθαρρύνει μια ανοικτή, φιλόξενη και θετική εκλογική διαδικασία, η Επιτροπή Εκλογών ζητά από τους υποψήφιους, τους εθελοντές και τα μέλη να ακολουθούν τους παρακάτω απλούς κανόνες κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των εκλογών:

  • Αποφεύγετε τον προσβλητικό λόγο, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που αφορά σε σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες.
  • Να σέβεστε την ουδετερότητα ως προς το φύλο ή/και τις προτιμήσεις ως προς τις αντωνυμίες.
  • Συζητήστε για τη συμπεριφορά ή τα λόγια των υποψήφιων, όχι για το άτομο. Παράδειγμα: πείτε “ο X δεν έθιξε το Ψ ζήτημα” παρά “ο X είναι απερίσκεπτος.”
  • Μη χρησιμοποιείτε τη πρόσβαση στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και τα εργαλεία του και μη ζητάτε από άλλους να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους εργαλεία ή πρόσβαση προκειμένου να παρενοχλήσετε, να κατασκοπεύσετε, να παρακολουθήσετε κρυφά ή να απειλήσετε οποιονδήποτε εθελοντή, μέλος ή υποψήφιο.
  • Μην παρεμβαίνετε στην υποψηφιότητα κανενός υποψήφιου αν έχετε θέση εξουσίας απέναντί του.
  • Αποφεύγετε την αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας κάποιου. Αυτό σημαίνει την αποφυγή σύνδεσης οποιουδήποτε ψευδωνύμου στο χώρο του fandom, ονόματος που χρησιμοποιείται εντός του OTW ή/και πραγματικού ονόματος μεταξύ τους (ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να συνδέονται με αυτά τα ονόματα), χωρίς τη ρητή άδεια του ατόμου. Η αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας κάποιου θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου ή, στην περίπτωση των υποψήφιων, την απομάκρυνση από το ψηφοδέλτιο.
  • Μη δωροδοκείτε κανέναν με χρήματα, έργα θαυμαστών ή οτιδήποτε άλλο. Η δωροδοκία θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου ή την απομάκρυνση από το ψηφοδέλτιο.