Ιστορικό Εκλογών του OTW

Εκλογές 2022

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2022.

 • Υποψήφιοι

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους υποψήφιους των Εκλογών του 2022.

Heather M
Michelle S
Natalia G
Noémie B
Tiffany G

 • Αποτελέσματα

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου E. Anna Szegedi παραιτήθηκε πριν την αρχή των εκλογών. Επομένως, κατά την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας, υπήρχαν 5 υποψήφιοι που συναγωνίζονταν για 3 θέσεις, μια εκ των οποίων αποτελούσε μερική θητεία δύο ετών. H Ηeather McGuire και η Natalia Gruber εξελέγησαν για τις δύο διαθέσιμες θέσεις από τα μέλη του OTW. Ως η υποψήφια που βγήκε τρίτη στις εκλογές, η Michelle Schroeder εξελέγει για να υπηρετήσει τα υπολειπόμενα 2 χρόνια της θητείας της Anna, σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2022

Alex Tischer
Antonius Melisse
Heather McGuire
Jess White
Kari Dayton
Michelle Schroeder
Natalia Gruber


Εκλογές 2021

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2021.

 • Υποψήφιοι

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους υποψήφιους των Εκλογών του 2021.
Antonius Melisse
E. Anna Szegedi
Kari Dayton
Laure Dauban

 • Αποτελέσματα

Στην αρχή της εκλογικής περιόδου, υπήρχαν 4 υποψήφιοι που διαγωνίζονταν για 2 θέσεις. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Kati Eggert παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια των εκλογών, αφήνοντας κενή άλλη μια θέση στο συμβούλιο. Οι E. Anna Szegedi και Kari Dayton ψηφίστηκαν για τις 2 ανοιχτές θέσεις από τα μέλη του OTW. Ο υποψήφιος που κατέλαβε την τρίτη θέση στις εκλογές, Antonius Melisse, ανέλαβε να υπηρετήσει τα τελευταία 2 χρόνια της θητείας της Kati ξεκινώντας από την 1η Οκτώβρη.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2021

Alex Tischer
Antonius Melisse
E. Anna Szegedi
Jess White
Kari Dayton
Kirsten Wright
Rebecca Sentance


Εκλογές 2020

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2020.

 • Υποψήφιοι

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους υποψήφιους των Εκλογών του 2020
Alex Tischer
Jess White
Kati Eggert
Nicole Abraham
Tyme LaDow
Zoë Tucker

 • Αποτελέσματα

Στην αρχή της εκλογικής περιόδου, υπήρχαν 6 υποψήφιοι που διαγωνίζονταν για 3 θέσεις. Η Tyme LaDow αποσύρθηκε, και έτσι έμειναν 5 υποψήφιοι. Οι Alex Tischer, Jess White, και Kati Eggert ψηφίστηκαν για τις 3 ανοιχτές θέσεις από τα μέλη του OTW.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2020

Alex Tischer
Jess White
Kati Eggert
Kirsten Wright
Lex de Leon
Natalia Gruber
Rebecca Sentance


Εκλογές 2019

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2019.

 • Υποψήφιοι

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους υποψήφιους των Εκλογών του 2019.
Astrid Olin
Kirsten Wright
Morgan Schroeder
Rebecca Sentance

 • Αποτελέσματα

Στην αρχή της εκλογικής περιόδου, υπήρχαν 4 υποψήφιοι που διαγωνίζονταν για 2 θέσεις. Η Astrid Olin αποσύρθηκε, και έτσι έμειναν 3 υποψήφιοι. Οι Kirsten Wright και Rebecca Sentance ψηφίστηκαν για τις 2 ανοιχτές θέσεις από τα μέλη του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων).

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2019

Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Casiulis
Kirsten Wright
Lex de Leon
Natalia Gruber
Rebecca Sentance


Εκλογές 2018

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2018.

 • Υποψήφιοι

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους υποψήφιους των Εκλογών του 2018.

C. Ryan Smith
Lex de Leon
Michelle Schroeder
Natalia Gruber

 • Αποτελέσματα

Υπήρχαν 4 υποψήφιοι που διαγωνίζονταν για 2 θέσεις. Οι Lex de Leon και Natalia Gruber ψηφίστηκαν για τις 3 θέσεις από τα μέλη του OTW.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2018

Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives
Kristina Busse
Lex de Leon
Natalia Gruber
Priscilla Del Cima


Εκλογές 2017

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2017.

 • Υποψήφιοι

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους υποψηφίους των Εκλογών του 2017.

Claire P. Baker
Danielle Strong
Erica Dulin
Gimena Calixto
Jessie Camboulives
Milena Popova

 • Αποτελέσματα

Υπήρχαν 6 υποψήφιοι που διαγωνίζονταν για 3 θέσεις. Οι Claire P. Baker, Danielle Strong, και Jessie Camboulives ψηφίστηκαν για τις 3 θέσεις από τα μέλη του OTW.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2017

Atiya Hakeem
Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives
Kristina Busse
Matty Bowers
Priscilla Del Cima


Εκλογές 2016

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2016.

 • Υποψήφιοι

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους υποψηφίους των Εκλογών του 2016.

James Beal
Kristina Busse
Priscilla Del Cima

 • Αποτελέσματα

Υπήρχαν 3 υποψήφιοι που διαγωνίζονταν για 2 θέσεις. Οι Kristina Busse και Priscilla Del Cima ψηφίστηκαν για τις δύο θέσεις από τα μέλη του OTW.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2016

Alex Tischer
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Kristina Busse
Matty Bowers
Priscilla Del Cima


Εκλογές 2015

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2015.

 • Υποψήφιοι

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους υποψηφίους των Εκλογών του 2015.

Alex Tischer
Aline Carrão
Andrea Horbinski
Atiya Hakeem
Daniel Lamson
Katarina Harju
Matty Bowers
Nikisha Sanders

 • Αποτελέσματα

Στην αρχή αυτής της εκλογικής περιόδου, υπήρχαν 8 υποψήφιοι που διαγωνίζονταν για 2 θέσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 2015 αφαίρεσε τη Nikisha Sanders από τη λίστα των υποψηφίων και ο Dan Lamson απέσυρε την υποψηφιότητά του, αφήνοντας τελικά 6 υποψήφιους. Διεξήχθησαν εκλογές όπου η Atiya Hakeem και η Matty Bowers εκλέχθηκαν στις 2 ανοικτές θέσεις από τα μέλη του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων). Όταν το Συμβούλιο του 2015 εξέλεξε την Andrea Horbinski σε μια κενή θέση που δεν έγινε διαθέσιμη μέσω των εκλογών, τα μέλη του OTW και η Επιτροπή Εκλογών διαμαρτυρήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 2015 παραιτήθηκε, αφήνοντας την Atiya και τη Matty στην εξουσία. Στη συνέχεια, εκείνες διόρισαν την Alex Tischer, την Katarina Harju και την Aline Carrão στο Συμβούλιο.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2015

Alex Tischer
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Matty Bowers


Εκλογές 2014

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2014.

 • Υποψήφιες

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις υποψήφιες των Εκλογών του 2014.

Soledad Griffin
Margaret J. MacRae
Jessica Steiner

 • Αποτελέσματα

Τέθηκαν τρεις υποψηφιότητες για τρεις θέσεις στο Συμβούλιο και ως αποτέλεσμα, δε διεξήχθησαν εκλογές το 2014.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2015

Eylul Dogruel
Soledad Griffin
Andrea Horbinski
Margaret J. MacRae
Cat Meier
Jessica Steiner


Εκλογές 2013

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2013.

 • Υποψήφιες

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις υποψήφιες των Εκλογών του 2013.

Anna Genoese

 • Αποτελέσματα

Τέθηκε μια υποψηφιότητα για τρεις θέσεις στο Συμβούλιο και ως αποτέλεσμα, δε διεξήχθησαν εκλογές το 2013. Εξαιτίας της καθυστερημένης υποβολής της υποψηφιότητας, δεν ολοκληρώθηκε πλήρως η διαδικασία υποβολής.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2014

Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Anna Genoese
Andrea Horbinski
Cat Meier
Nikisha Sanders


Εκλογές 2012

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2012.

 • Υποψήφιες

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις υποψήφιες των Εκλογών του 2012.

Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Andrea Horbinski

 • Αποτελέσματα

Τέθηκαν τρεις υποψηφιότητες για τρεις θέσεις στο Συμβούλιο και ως αποτέλεσμα, δε διεξήχθησαν εκλογές το 2012. Μετά τις εκλογές, η Maia Bobrowicz και η Cat Meier διορίστηκαν σε κενές θέσεις που προέκυψαν από αποχωρήσαντες Διευθυντές.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2013

Julia Beck
Maia Bobrowicz
Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Ira Gladkova
Andrea Horbinski
Cat Meier
Kristen Murphy
Nikisha Sanders


Εκλογές 2011

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2011.

 • Υποψήφιες

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις υποψήφιες των Εκλογών του 2011.

Julia Beck
Naomi Novik
Lucy Pearson (Απέσυρε την υποψηφιότητά της στις 12 Νοεμβρίου 2011)
Betsy Rosenblatt
Nikisha Sanders
Jenny Scott-Thompson

 • Αποτελέσματα

Τέθηκαν έξι υποψηφιότητες για τέσσερις θέσεις στο Συμβούλιο και ως αποτέλεσμα, διεξήχθησαν εκλογές το 2011. Οι υποψήφιες που εξελέγησαν, σε αλφαβητική σειρά βάσει επωνύμου, ήταν οι: Julia Beck, Naomi Novik, Nikisha Sanders και Jenny Scott-Thompson.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2012

Julia Beck
Francesca Coppa
Ira Gladkova
Kristen Murphy
Naomi Novik
Nikisha Sanders
Jenny Scott-Thompson


Εκλογές 2010

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2010.

 • Υποψήφιοι

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους υποψηφίους των Εκλογών του 2010.

Hele Braunstein
Francesca Coppa (εν ενεργεία)
Ira Gladkova
Kristen Murphy

 • Αποτελέσματα

Τέθηκαν τέσσερις υποψηφιότητες για τρεις θέσεις στο Συμβούλιο και ως αποτέλεσμα, διεξήχθησαν εκλογές το 2010. Οι υποψήφιοι που εξελέγησαν, σε αλφαβητική σειρά βάσει επωνύμου, ήταν οι: Francesca Coppa, Ira Gladkova και Kristen Murphy. Η Elizabeth Yalkut αποσύρθηκε μετά τις εκλογές, οπότε η Hele Braunstein διορίστηκε για να καλυφθεί η θέση.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2011

Rachel Barenblat
Francesca Coppa, PhD
Ira Gladkova
Sheila Lane
Allison Morris
Kristen Murphy
Hele Braunstein


Εκλογές 2009

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2009.

 • Υποψήφιες

Allison Morris
Elizabeth Yalkut

 • Αποτελέσματα

Τέθηκαν δύο υποψηφιότητες για δύο θέσεις στο Συμβούλιο και ως αποτέλεσμα, δε διεξήχθησαν εκλογές το 2009.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2010

Naomi Novik (Πρόεδρος)
Rachel Barenblat
Francesca Coppa, PhD
Sheila Lane
Allison Morris
Rebecca Tushnet, JD
Elizabeth Yalkut


Εκλογές 2008

 • Χρονοδιάγραμμα

Εδώ μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών του 2008.

 • Υποψήφιες

Rachel Barenblat
Sheila Lane

 • Αποτελέσματα

Τέθηκαν δύο υποψηφιότητες για δύο θέσεις στο Συμβούλιο και ως αποτέλεσμα, δε διεξήχθησαν εκλογές το 2008.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW για το 2009

Naomi Novik (Πρόεδρος)
Rachel Barenblat
KellyAnn Bessa
Francesca Coppa, PhD
Susan Gibel, JD
Sheila Lane
Rebecca Tushnet, JD


Ίδρυση του Διοικητικού Συμβουλίου του OTW

Το αρχικό Συμβούλιο σχηματίστηκε από εκείνες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ιουνίου του 2007 σε όσους ήταν πρόθυμοι να υπηρετήσουν τον οργανισμό. Τα μέλη του Συμβουλίου επιλέχθηκαν από την ιδρύτρια του οργανισμού, Naomi Novik, με βάση την πρόθεση να συγκροτηθεί μια ομάδα με το απαραίτητο σύνολο δεξιοτήτων και εμπειρίας που χρειάζεται προκειμένου να στηθεί η υποδομή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και των κανονισμών του.

 • Διοικητικό Συμβούλιο του OTW (2007-2008)

Naomi Novik (Πρόεδρος)
KellyAnn Bessa
Francesca Coppa, PhD
Cathy Cupitt, DCA
Susan Gibel, JD
Michele Tepper, PhD
Rebecca Tushnet, JD