Θέτοντας Υποψηφιότητα στις Εκλογές του OTW

Σας ευχαριστούμε που ενδιαφέρεστε να θέσετε υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων)! Για πληροφορίες περί της επιλεξιμότητας των υποψηφίων, δείτε τη σελίδα Γίνετε Υποψήφιος. Ακολουθεί μια περίληψη της προεκλογικής διαδικασίας.

Η προεκλογική μας περίοδος ξεκινά στο τέλος της περιόδου των δηλώσεων, οκτώ εβδομάδες πριν τις εκλογές, και εκτείνεται μέχρι το κλείσιμο των καλπών. Ενθαρρύνουμε τους υποψήφιους να συζητήσουν το πρόγραμμα, τις απόψεις και το όραμά τους με τα μέλη του OTW όπου επιθυμούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία σύντομη δημόσια δήλωση η οποία να συνοψίζει τη φιλοσοφία τους, τους στόχους τους για τον οργανισμό και τις απόψεις τους για τη μελλοντική πορεία του. Αυτή η δήλωση θα γίνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα των Εκλογών του OTW.

Αφού παρουσιαστεί η δήλωση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να υποβάλει ερωτήσεις για τους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι θα απαντήσουν στις εν λόγω ερωτήσεις στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκλογών του OTW, σε ενότητες οργανωμένες ανά θέμα.

Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους υποψήφιους να συμμετάσχουν σε μια δημόσια συζήτηση, σε μέρος που παρέχεται από το OTW και σε μια κοινώς αποδεκτή ώρα. Τα αντίγραφα από τη συζήτηση θα γίνουν επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα των Εκλογών του OTW.