Zostając Kandydatem

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w wyborach do Zarządu OTW (Naszego Własnego Archiwum)!

Wymagania

Aby zakwalifikować się jako kandydat musisz:

  • Musisz być płatnym członkiem OTW przez osiem tygodni przed wyborami.
  • Musisz mieć w trakcie wyborów skończone conajmniej 18 lat.
  • Musisz być obecnym członkiem pracującym jako personel w stałym komitecie OTW.
  • Pracować jako personel przez łącznie dziewięć miesięcy (wykluczając przerwy) do 1 – szego listopada obecnego roku wyborczego.
  • Nie być członkiem Komitetu Wyborczego podczas roku kandydatury.
  • Zapewnić krótkie, publiczne oświadczenie podsumowujące twoją filizofię, cele dla organizacji i perspektywę na przyszłe kierunki dla organizacji Łącznie z innymi tematami wybranymi przez przez ciebie.
  • Działać pod swoim prawnym imieniem. Wszyscy członkowie Zarządu muszą pracować używając swoich legalnych imion w związku z regulacją US dotyczącą zarejestrowanych organizacji niedochodowych.

Aby zadeklarować swoją kadydaturę, wyślij swoją deklarację do naszego komitetu Wyborczego na elections@transformativeworks.org. Proszę załącz oświadczenie, że masz powyżej 18 lat, komitet(y), w których służyłaś/eś całkowicie co najmniej dziewięc miesięcy do 1 – szego listopada i twoje prawne imię. Jeśli pracowałaś/eś pod pseudonimem, przewodnicząca/y komitetu Wolontariuszy i Rekrutacji zostanie zapytana/y o potwierdzenie twojej pracy, a przewodnicząca/y komitetu Rozwoju i Członkowstwa zostanie/ą zapytani o potwierdzenie płatnego członkowstwa. Twój fanowski pseudonim będzie trzymany w tajemnicy.

Obowiązki Zarządu

Zauważ: Sekcja ta została napisana w 2011 r. Przedstawione informacje mogą być nieaktualne

Bycie członkiem Zarządu OTW to poważna pozycja zarządcza. Wymóg jednej kadencji został wpisany w nasz regulamin bardzo wcześnie i jest on przeznaczony do produkcji puli kandydatów, którzy potrafią wykazać zaangażowanie w organizację i jej wartości.

Chcemy przeprowadzać wybory, a nie powoływać zamienników zarządu, aby zagwarantować, że zmiany w społeczności fanowskiej wpłyną na OTW i zachowają ją istotność. Ale chcemy także upewnić się, że jedynie efektywni kandydaci, którzy są bardzo zaangażowani w OTW, wygrają wybory. Ktoś, kto nie jest zaznajomiony z narzędziami OTW i komisjami, zajmie dużo więcej czasu z objaśnianiem i spowolni pracę zarządu. Chcemy również zapobiec chaotycznemu środowisku, w którym ktoś z zewnątrz zadeklaruje się i zmarnuje czas prawidłowych kandydatów lub, co gorsza, spróbuje celowo zakłócić proces.

Celem tych wyborów jest ciągłość i stabilność w OTW a także zaproszenie nowych perspektywy. Ale jako organizacja wolantariatowa, jest dla nas ważne, aby mieć kandydatów, którzy rozumieją nasze ograniczenia i są chętni do pracy oraz wprowadzania zmian. W tym, jesteśmy dość typowi; członkowie zarządu organizacji non profit są to ludzie, którzy mają za sobą długą historię zaangażowania w organizacje.

Jeśli uważasz, że chciałabyś/chciałbyś kandydować do zarządu w przyszłości, zostań proszę wolontariuszem: w OTW nie brakuje pracy.
A nie ma lepszego przygotowania do pracy w zarządzie, niż bycie członkiem komisji.
Potrzebujemy różnych umiejętności: proszę sprawdź formularz wolontariatu, by zobaczyć jakich wolontariuszy potrzebujemy. Jeśli żadne role nie są podane, proszę sprawdzaj regularnie lub przeglądaj nasze oficjalne serwisy informacyjne aby uzyskać więcej informacji.