Usein kysytyt kysymykset

Yleiskatsaus

Mitkä paikat OTW:ssa valitaan vaalein?

Vain johtokunnan jäsenet valitaan vaalein. Johtokunta on OTW:tä (Transformatiivisten teosten järjestö) johtava henkilöjoukko. Siihen kuuluu kolme nimitettyä jäsentä (puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri) sekä muita jäseniä. Yksilöt eivät vaaleissa pyri tiettyihin tehtäviin vaan he pyrkivät johtokuntaan, ja johtokunnan jäsenet nimittävät joukostaan uudet, kun heidän nimityskautensa päättyvät (nimitettyjen jäsenten kaudet ovat johtokunnan jäsenten kausia lyhyempiä).

Ainakin kaksi johtokunnan jäsentä valitaan joka vuosi (vaaleissa, joissa äänestävät OTW:n maksavat jäsenet), ja tällä hetkellä heidän kautensa ovat kolmivuotisia.

Mitä johtokunta tekee?

Ryhmänä johtokunnan tehtäviin kuuluu strateginen suunnittelu ja päätösten tekeminen esimerkiksi OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) tehtävistä, vuosibudjetista, projekteista ja tärkeimmistä tehtävistä. He myös valvovat strategisten tavoitteiden editystä ja vastaavat järjestön toimista, sekä heillä on laillinen vastuu järjestöstä ja sen taloudesta Yhdysvaltain verohallinnon silmissä. Tämän lisäksi he allekirjoittavat sopimukset, jakavat varat ja hoitavat erilaista liiketoimintaa.

Yksilöinä johtokunnan jäsenten odotetaan käyvän chattipohjaisissa tapaamisissa, pysyvän selvillä tämänhetkisistä järjestön kommunikaatioista ja raporteista sekä toimivan OTW:n intressien mukaisesti.

Kuka voi asettua ehdolle?

Ehdolle asettuminen -sivulla on lisätietoa vaalikelpoisuudesta.

Miksi minun täytyy toimia komiteassa ennen kuin voin asettua ehdolle?

Järjestön sisäisessä komiteassa toimiminen takaa sen, että ehdokas tuntee OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) toimintatavat ainakin jollakin asteella ja kykenee työskentelemään muiden kanssa verkkopohjaisessa vapaaehtoistyössä. Näin varmistutaan myös siitä, että ehdokas on osoittanut sitoutumisensa OTW:hen ja sen arvoihin.

Miksi minun pitää käyttää virallista nimeäni?

Koska johtokunnan jäsenet ovat laillisesti vastuussa OTW:stä (Transformatiivisten teosten järjestö) ja sen rahoista, pitää heidän tekonsa pystyä yhdistämään virallisiin identiteetteihin. Tämä on Yhdysvaltain verohallinnon säännös rekisteröidyille voittoa tavoittelemattomille järjestöille, joihin OTW lukeutuu.

Yhdistetäänkö virallinen nimeni ja fani-identiteettini?

Vain jos niin haluat. Voit esimerkiksi mainita fani-identiteettisi ehdokasesittelyssäsi, jonka lähetät vaaliprosessin osana. OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) henkilökunta ja dokumentaatio käyttävät sinusta vain virallista nimeäsi.

Onko tietyille paikoille erityisiä vaatimuksia?

Toivotaan, että johtokunnan nimitetyillä jäsenillä (puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri) on kokemusta johtokunnasta ennen kuin heistä tulee nimitettyjä jäseniä. Muussa tapauksessa ei.

OTW on fanijärjestö. Miksei ehdokkaiden fani-identiteettejä kerrota julkisesti?

Vaikka monia ei haittaa, että heidän viralliset nimensä voidaan yhdistää heidän fani-identiteetteihinsä, näin ei kaikkien kohdalla eri syiden takia ole. OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) käytäntö antaa ehdokkaiden itse päättää, miten paljon fani-identiteetistään he ovat valmiita jakamaan. Tämä käytäntö on olemassa sekä vaaliaikana että sen jälkeen, sekä niille ehdokkaille, jotka valitaan, kuin niille, joita ei valita.


Ehdokkuus

Miten asetun ehdolle?

Varmista, että olet vaalikelpoinen ja valmis asettumaan ehdolle virallisella nimelläsi. Lähetä Vaalit-toimikunnan puheenjohtajalle sähköpostia virallisella nimelläsi, ja ilmoita viestissä olevasi yli 18-vuotias. Jos toimit vapaaehtoisena nimimerkkiä käyttäen, ilmoita asiasta Vaalit-toimikunnalle ja kerro, haluatko vaihtaa OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) -nimesi viralliseen nimeesi ennen ehdokkuutta vai vaalien jälkeen. Tämän jälkeen Vaalit-toimikunta tarkistaa kelpoisuutesi asiaankuuluvilta toimikunnilta. Takaraja ehdokkaaksi asettumiselle on kerrottu vaalien aikajanalla.

Mitä eroa on vaaleilla valituksi tulemisella ja ilman vaaleja valituksi tulemisella?

Vaalit järjestetään, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin johtokunnassa on avoimia paikkoja. Tällöin äänestäjät valitsevat, ketkä valitaan.

Vaaleja ei järjestetä, mikäli hakijoita on enintään yhtä paljon kuin johtokunnassa on vapaita paikkoja. Näin ollen kenelläkään ehdokkaalla ei ole vastaehdokasta, ja heidät valitaan automaattisesti johtokuntaan vaaleilla (ilman äänestystä, koska sitä ei tarvita). Jäljelle jääneet tyhjät paikat jäävät tyhjiksi seuraaviin vaaleihin asti.

Voinko asettua ehdolle uudelleen?

Kyllä, mikäli sinua ei valita. Tällöin voit asettua ehdolle seuraavissa vaaleissa, olettaen että olet vaalikelpoinen myös sillä kerralla.

Miten kampanjaprosessi toimii?

Ensin kirjoitat henkilökuvan. Se on lyhyt kuvaus kokemuksestasi – netin ulkopuolella, OTW:ssä (Transformatiivisten teosten organisaatio) ja fandomissa.

Seuraavaksi vastaat vaaliohjelman kysymyksiin, jotka ovat samat jokaisella ehdokkaalla.

Kolmanneksi osallistut kysy ja vastaa -prosessiin. Yleisö lähettää kysymykset.

Neljänneksi osallistut julkisiin chatteihin. Vaalit-toimikunta järjestää nämä aikatauluihisi sopiviksi.
Lisätietoja

Mistä saan lisätietoja vaaleista?

Paras paikka löytää tietoa vaaleista on Vaalit-sivusto. Meillä on osiot uutisille ja aiemmille vaaleille. Yksityiskohtaisemmat kategoriat on listattu sivussa.

Kysymykseeni ei vieläkään vastattu.

Voit ottaa meihin yhteyttä yhteyslomakkeellamme. Autamme mielellämme!