Alex Tischerin henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Alex Tischer, DrMedVet: on pieneläinlääkäri. Kasvoi Saksassa, asuu tällä hetkellä Isossa-Britanniassa. On kuulunut fandomiin jo viime vuosituhannelta, ja on kulkenut useamman fandomin kautta kuin tässä mahtuu listaamaan. Viimeisimpiä niistä ovat Rivers of London, Person of Interest ja Mad Max: Fury Road. On kuulunut OTW:hen (Transformatiivisten teosten järjestö) aika lailla jatkuvasti vuodesta 2008, ja on toiminut vaihtelevissa vapaaehtoisrooleissa koko tämän ajan. Mediafandomeiden lisäksi on jotenkin eksynyt urheilun outoon ja ihmeelliseen maailmaan – nämä hyvin kuppikuntaiset ryhmittymät muistuttavat fandomia yllättävillä tavoilla. Silloin, kun hän ei työskentele sairaiden lemmikkien kanssa, Alex kuluttaa aikaansa lähes yhtä paljon esteradoilla, kiipeilemällä ja maastojuoksulla kuin mediankin parissa.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan??

Nykyisellä johtokunnalla on ollut joitakin rakenteellisia ja sisäisiä ongelmia, joita se ei ole kyennyt selvittämään tyydyttävästi. Sen sijaan se heijastaa näitä ongelmia muuhun organisaatioon vuorovaikutuksissaan toimikuntiemme kanssa. Johtokuntaa vaivaa vision, kommunikaation ja priorisoinnin puute, mitä pidän huolestuttavana. Jotkut toimikunnista ovat niin vaaditun dokumentaation ja toimintaohjeiden tukkeuttamia, etteivät ne voi edetä jokapäiväisissä tehtävissään, tai edes määritellä tulevia tavoitteitaan. Sen sijaan, että se auttaisi edistämään toimikuntien työtä, nykyinen johtokunta pyrkii pikemminkin pahentamaan tilannetta.

Kärsimme yhä suuresta vapaaehtoisten vaihtuvuudesta sekä vakavista koko organisaation laajuisista rakenteellisista ongelmista. Meiltä puuttuu muun muassa vahva taloudellinen valvonta, joka ei riipu yhden ainoan henkilön tekemästä kirjanpidosta. Uskon, että liittymällä johtokuntaan voin tarjota ja toteuttaa luotettavia muutoksia, jotka eivät ole vain toimintaohjeita toimintaohjeiden takia, vaan auttavat meitä todella astumaan tulevaisuuteen sen sijaan, että yrittäisimme jatkuvasti keksiä pyörän uudestaan.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Olen vuosien kuluessa ollut aktiivisena jäsenenä useissa eri järjestöissä ja toimikunnissa. Olen toiminut useissa eri rooleissa, kuten oppilaskunnan rahastonhoitajana, Web-toimikunnan jäsenenä ja ammatillisten järjestöjeni työturvallisuustoimikunnassa. Kaikki nämä kokemukset ovat opettaneet minulle paljon ihmisten kanssa toimimisesta – muistan yhä, kuinka tein vuorolistoja yli neljällekymmenelle jatko-opiskelijalle ja/tai harjoittelijalle. Olen myös oppinut lähestymään tehtäviä monin erin tavoin, sekä löytämään luovia ratkaisuja ongelmiin. Uskon, että johtokunnassa on puutetta näistä ongelmanratkaisutaidoista, ja toivon täyttäväni tämän vajeen.

Mitä tulee historiaani OTW:n parissa, minusta tuli Käännös-toimikunnan toimihenkilö yli vuosi sitten, oltuani aiemmin vapaaehtoisena useissa muissa toimikunnissa kuuden vuoden ajan. Tämä on antanut minulle mahdollisuuden nähdä kaikki ne haasteet, joita kohtaamme joka päivä, ja auttaa joidenkin niiden voittamisessa siinä määrin kuin kykenin. Olen myös saanut olla yhteydessä muihin toimikuntiimme ja saada jotain käsitystä sekä niiden toiveista tulevaa varten että niiden rajoituksista. Tämä antaa minulle näkemystä, jota johtokunta kipeästi tarvitsee, sekä tietämystä siitä, miten suurimmat toimikuntamme toimivat onnistuneesti.

Johtokunta kärsii myös toistuvista väärinymmärryksistä vapaaehtoisten, toimihenkilöiden ja toimikuntien puheenjohtajien kanssa. Selkeä ja tehokas viestintä on asia, jota olen oppinut sekä työssäni eläinlääkärinä että yli 170 jäsenen Käännös-toimikunnassa, ja olen varma, että voin auttaa luomaan hyvää työympäristöä järjestön sisällä.

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Jos kauteni lopussa olen vähänkään auttanut järjestöä siirtymään avoimemman kommunikaation suuntaan ja rikkonut eri toimikuntien nurkkakuntaistumista, lasken sen voitoksi. Meidän täytyy pyrkiä läpinäkyvämpään toimintaan ja tiiviimpään järjestön sisäiseen yhteistyöhön antaaksemme käyttäjillemme sen, mitä he ansaitsevat: hyvin toimivan koneiston, joka keskittyy projektiensa parantamiseen sen sijaan, että se hukkaisi energiaansa sisäiseen kiistelyyn.

Jos taas puhutaan suurista unelmista, listan kärkipäässä on parempi järjestelmä OTW:n eri projektien tukemiseen. Esimerkiksi Aikakausjulkaisu-toimikunta on enimmäkseen jätetty omiin oloihinsa, ja vaikka johtokunta on tukenut sitä tarvittaessa, toimikunta on saanut päättää omista asioistaan. Heidän vaihtuvuutensa viimeisen viiden vuoden aikana on ollut häviävän pientä, ja he julkaisivat 20. numeronsa tämän vuoden syyskuussa. Vaikka kaikki toimikunnat eivät voi eikä niiden pidäkään olla yhtä itsenäisiä, Aikakausjulkaisu-toimikunta on hyvä esimerkki siitä, miten johtokunta voi rakentavasti tukea toimikuntaa luottamalla siihen.

Toinen hyvä esimerkki on Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto): johtokunta on siirtänyt OTW:n huomiota pois AO3:sta syistä, joita en voi ymmärtää. Ottaen huomioon, kuinka tärkeä tämä projekti on meille kaikille, tuntuisi luonnolliselta tarjota sille niin hyvää hoivaa ja huolta kuin mahdollista. Haluaisin erityisesti saada sille taas enemmän johtotason huomiota, jotta voisimme tarjota pienelle vapaaehtoiskoodaajien joukollemme paremmat resurssit AO3:n parantamiseen entisestään, jottei heidän enää ikinä tarvitsisi kamppailla sen ylläpidon kanssa rahoituksen tai työkalujen puutteen vuoksi.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Liityin OTW:hen vuonna 2008, joten olen nähnyt OTW:n ja sen toimikuntien muodostuvan alusta alkaen. Vuosien varrella olen auttanut useissa toimikunnissa: testaajana, järjestelijänä, käyttäjätuessa ja kääntäjänä. Viimeisimpänä työni toimihenkilönä Käännös-toimikunnassa on auttanut minua oppimaan, miten voin olla vuorovaikutuksessa useimpien nykyisten toimikuntiemme kanssa tarjotakseni niille niiden tarvitsemaa tukea samalla, kun opin tuntemaan niiden yksilöllisiä tyylejä ja ilmapiiriä. Olen huomannut, että tärkeimpiä vaatimuksia ovat selkeä viestintä, pikaiset vastaukset sähköposteihin ja yleisesti ottaen joustavuus ja avoimuus eri mahdollisuuksille. Tapa, jolla lähestymme kutakin toimikuntaa, tulee sovittaa niiden omiin tarpeisiin: yhteistyö Oikeusneuvonnan kanssa on pakostakin erilaista kuin Aikakausjulkaisun kanssa toimiminen, aivan kuten Fanlorella ja Avoimilla ovilla on omat haasteensa.

Toimikunnat ovat yleensä hyvin tietoisia omista heikkouksistaan ja vahvuuksistaan, ja minusta on tärkeää, ettei apua yritetä pakottaa ylhäältäpäin. Päinvastoin meidän tulee varmistaa, että tarjottu yhteistyö ja tuki ovat haluttuja ja tarpeellisia. Tämän varmistamiseksi tarvitsemme tietysti enemmän suoraa ihmiskontaktia kuin pelkkää muodollista dokumentaatiota, mikä saa toimivan tulevaisuuden näköalat vaikuttamaan kovin synkältä.

Minulle olisi erityisen vaikeaa korostaa yhtä ainoaa projekteistamme, koska ne kaikki vastaavat hyvin erityisiin ja välttämättömiin tarpeisiin fandomissa. Olen iloinen nähdessäni niiden kaikkien menestyvän, ja tulen tekemään parhaani tarjotakseni kaiken avun, jota voin niistä huolehtiville toimikunnille. Johtokuntaan kuuluminen vain antaisi minulle paremman mahdollisuuden auttaa niitä kaikkia entistä enemmän, ja ratkaisisi joitakin välittömistä ongelmista, kuten molemminpuolisen kunnioituksen ja ymmärryksen puutteen toimikuntien suhteessa johtokuntaan.

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Mielestäni hallinnollisen rakenteemme järjestelyn pitäisi olla tärkeysjärjestyksessämme ensimmäisenä. Kertoo paljon, ettei meillä ole toimivaa taloudelle omistettua yksikköä. Tämä on noloa järjestölle ulospäin ja jatkuva organisaation sisäinen huolenaihe. Se, että ihmiset ovat edelleen halukkaita lahjoittamaan järjestöllemme ilman luotettavaa taloustoimikuntaa tai tarkastusjärjestelmää, kertoo projektiemme tärkeydestä ja käytettävyydestä. Olisi kuitenkin vastuutonta tukeutua yksinomaan käyttäjien luottamukseen hyvään tahtoomme; olemme heille velkaa enemmän. Nykyinen hallintojärjestelmämme pysyy kasassa lähinnä tahdonvoimalla ja joidenkin aktiivisempien puheenjohtajiemme, toimihenkilöidemme ja vapaaehtoistemme omistautumisella ansiosta. Vähin, mitä voimme tehdä vastineeksi heidän palveluksestaan, on parantaa toimikuntien välistä toimintaa ja vähentää käyttäjäpuolen toimikuntien johtotehtäviä. Tämä auttaisi meitä vähentämään vapaaehtoisten loppuunpalamista, helpottamaan tuotantoprosessia ja rohkaisemaan uuden sisällön ja toimintojen valmistumista käyttäjiemme iloksi.

Mitä tulee enemmän ulospäin suuntautuneisiin tavoitteisiin, meidän tulee työstää kansainvälisyyttämme. Se on minulle yksi OTW:n tärkeimmistä osista—fanien yhdistäminen kautta maailman heidän intohimossaan fandomiin. Kaikkien projektiemme kääntäminen sekä resurssien hankkiminen Legal Advocacy (Lakineuvonta) -projektimme ulottamiseen Yhdysvaltain ulkopuolelle ovat mahtavia tavoitteita, muttemme kykene niihin nykyisillä rajoituksillamme, ja toistaiseksi johtokunnan tarjoamat ratkaisut eivät ole auttaneet. Kansainvälisyysajattelun keskittäminen yhteen kunnianhimoiseen mutta toimivallattomaan toimikuntaan tai työryhmään ei yksinkertaisesti toimi. Haluaisin muuttaa strategiaamme tässä aiheessa ja antaa kullekin toimikunnalle vapautta toimia näissä asioissa tehokkaammin.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

Tietysti tunnen lailliset vaatimukset. Olisi hyvin ajattelematonta pyrkiä johtokuntaan lukematta asiaankuuluvia asiakirjoja ja lakipykäliä!

Laillisten tehtävien lisäksi uskon, että johtokunnan tärkein vastuualue on OTW:n toiminnan valvominen. Johtokunnan jäsenet ovat vastuussa taloudellisten rajoitusten ja toimintatavoitteiden seuraamisesta samalla, kun he seuraavat toimikuntiemme toimintaa ja tukevat niitä tarvittaessa. Heidän tulee olla sekä järjestön visio että sen kantava voima.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että johtokunnan jäsenten tulisi olla läsnä kokouksissa ja saapua sinne oikeaan aikaan. Heidän tulee vastata sähköposteihin ajallaan ja pitää yllä hyviä välejä ammatillisiin kontakteihimme (sekä muista organisaatioissa että yhtiöissä, joiden kanssa meillä on sopimuksia—esimerkiksi laskut tulisi ehdottomasti maksaa ajoissa) sekä vapaaehtoisiimme. Heidän tulee pysyä ajan tasalla kunkin toimikunnan viimeisimmistä tärkeistä askeleista, mutta heidän ei pidä olla niin kiinni päivittäisissä asioissa, että he unohtavat pitkän linjan tavoitteemme. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, heidän pitäisi varmistaa, että he ottavat vastuun teoistaan, koska he ovat ainoa ikkuna, joka käyttäjillämme on järjestön työhön. Tämä tarkoittaa, että johtokunnan jäsenten tulee pyrkiä parempaan läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen sekä tehdä jatkuvasti töitä tehdäkseen työtään, keskustelujaan ja päätöksentekoaan avoimemmaksi jäsenillemme ja OTW:n vapaaehtoisille.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Olen yleisesti ottaen tehokas ja hyvä ajanhallinnassa, joten en näe mitään syytä luopua nykyisistä toimistani Käännös- ja Käyttäjätuki-toimikunnissa, jos minut valitaan johtokuntaan. Vuosien varrella olen kehittänyt toimivan tavan jakaa aikani niin, että se riittää kaikkien päivittäisten tehtävieni hoitamiseen. Tällä hetkellä pyöritän niin työtäni kuin yksityiselämääni sekä OTW:hen liittyviä tehtäviäni ilman minkäänlaisia ongelmia. Minulle ei tuottaisi lainkaan vaikeuksia lisätä aikatauluuni tietty määrä johtokunnan tehtäviä, mukaanlukien reilu joustovara odottamattomille ja kiireellisille tehtäville.

Loppujen lopuksi kyse on vain järjestelytaidoista, ja millainen johtokunnan jäsen minä olisin, jos en kykenisi huolehtimaan edes omasta ajanhallinnastani? Minusta kyseessä on minimivaatimus sille, että voi olla vastuussa kansainvälisestä organisaatiosta, ottaen huomioon, että olemme joka päivä tekemisissä aikavyöhykkeiden ja rajoittavien aikataulujen kanssa.

Katarina Harjun henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Katarina on suomenruotsalainen tietotekniikan opiskelija. Aikaisemmin hän työskenteli useamman vuoden kirjanpitäjänä. Hän lähti etsimään fandomia vuonna 2000 luettuaan siitä eräässä lehdessä (ja hän on ikuisesti kiitollinen, että sattui tylsyyden hetkellä selailemaan juuri tuota lehteä). Hän on luonut faniteoksia lukuisiin eri fandomeihin, ja voit löytää monia hänen teoksistaan hänen Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto) käyttäjäsivuillaan. Jossain tien varrella hän ihastui podfikkeihin, ja hän kirjoittaa yhä fikkejä, äänittää podfikkeja ja onnistuu jopa silloin tällöin tekemään joitain faniaiheisia käsitöitä, vaikkei läheskään niin usein kuin toivoisi. Katarina seurasi OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) työtä läheisesti sen alusta saakka ja lähti itse mukaan työhön vuonna 2013, jolloin hän liittyi Käännös-toimikuntaan, jossa hän on nykyään toimihenkilönä ja kääntäjänä. Vuonna 2014 hän vietti aikaa avainsanojen järjestelijänä ja tällä hetkellä on myös osa AO3:n Väärinkäytökset-toimikuntaa.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan??

OTW:ssä työskennellessäni olen alkanut välittämään huomattavan paljon sen päämääristä, kanssani työskentelevistä muista vapaaehtoisista ja sen projektien käyttäjistä. On kuitenkin monia OTW:n toiminnan osa-alueita joihin olen tyytymätön, mukaan lukien osa nykyisen johtokunnan toiminnasta. Uskon, että johtokuntaan pyrkiminen on paras tapa palvella kaikkien edellä mainittujen osapuolten etuja, sekä auttaa johtokuntaa vastaamaan niihin. Olen seuranut OTW:n kehitystä alusta alkaen ja välitän suuresti sen toiminta-ajatuksesta ja projekteista. Kahden viime vuoden aikana olen nähnyt monien toimikuntien kukoistavan, tekevän yhteistyötä toistensa kanssa ja saavuttavan tavoitteitansa, kun taas toiset ovat kamppailleet johtokunnan toiminnasta johtuvien väärinymmärrysten ja huonon hallinnon takia. Uskon johtokuntaan pyrkimisen olevan selkein tapa, jolla voin yrittää korjata tilannetta.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Minulla on ammattikokemusta kirjanpidosta ja vaikka säännökset ovatkin erilaiset, koska OTW on Yhdysvalloista käsin toimiva järjestö, ovat kirjanpidon ja budjetoinnin parhaat toimintatavat ja olennaiset osat silti samat OTW:ssä kuin niissä yhtiöissä, joiden kanssa olen työskennellyt.

Käännös-toimikunnan toimihenkilönä minulla on käytännön kokemusta sekä hallinnollisesta työstä että työnjohtamisesta. Olen saanut kokemusta muun muassa suurien, monipuolisia kysymyksiä sisältävien ja pikaista vastausta edellyttävien sähköpostimäärien kanssa työskentelystä, tehtävien määräämisestä yli 150 vapaaehtoiselle kääntäjällemme, asiakirjojen kirjoittamisesta ja yhteistyöstä muiden toimikuntien kanssa. Minulla on kokemusta monista eri kulttuureista ja taustoista tulevien ihmisten kanssa työskentelystä, niin OTW:ssa kuin muussa elämässäni. Tämä luo hyvän pohjan työskentelylle johtokunnassa OTW:n kaltaisessa monimuotoisessa järjestössä. Minulla on myös kokemusta tietotekniikan kanssa työskentelemisestä, ja vaikken ole koskaan ollut osa sitä ryhmää, joka huolehtii AO3:n ylläpidosta ja tekee siitä aina vain paremman, minulla on kuitenkin hyvä käsitys heidän tekemästään työstä (ja arvostan sitä suuresti).

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Haluaisin nähdä johtokunnan siirtyvän suuntaan, jossa se ei näe tarpeelliseksi sekaantua asioiden jokapäiväiseen hoitamiseen – johtokunnan, joka ei keskity jokaiseen pieneen yksityiskohtaan, vaan keskittyy korkeamman tason päätöksiin ja suunnitelmiin viedäkseen järjestöä eteenpäin sen toiminta-ajatuksen mukaisesti. Silloin kun johtokunnan on tarve puuttua asioihin, mitä tapahtuu joskus, varmistaisin parhaani mukaan että asiat tapahtuvat sujuvasti ja, mikä tärkeintä, nopeasti, jotta toimikuntien työ ei hidastu tarpeettomasti.

Haluaisin myös nähdä taloustoimikunnan palaavan jossain muodossa, tai että tekisimme joitakin muita järkeviä järjestelyjä taloudenhoitomme suhteen. Nykytilanne, jossa kaikki tämä työ on yhden henkilön harteilla, ei ole järkeenkäypä. Riippumatta siitä, onko tuo yksi henkilö kykenevä huolehtimaan kaikesta tuosta työstä, on vastuutonta ettei meillä ole minkään näköistä varasuunnitelmaa siltä varalta, että tuo yksi henkilö ei olekaan tavoitettavissa. Koska kirjanpitoamme hoitaa vain yksi henkilö, joka myös tulkitsee talousraportteja johtokunnalle (ja voi olla myös johtokunnan jäsen), ei meillä ole riittävää valvontaa kirjanpidon tai talouden suhteen. Emme tällä hetkellä suorita minkäänlaisia tilintarkastuksia, mikä tarkoittaa, ettemme voi riittävissä määrin osoittaa vastuullisuuttamme.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Toimin jonkin aikaa avainsanojen järjestelijänä, olen tällä hetkellä Väärinkäytökset-toimikunnassa ja olen myös AO3:n käyttäjä, joten minulla on enemmän käytännön kokemusta AO3:sta kuin muista projekteista. Olen kuitenkin myös monien OTW:n projektien kanssa työskentelevän Käännös-toimikunnan jäsen, joten minulla on ollut tätä kautta useita mahdollisuuksia tutustua projektien tekemään työhön ja niihin toimikuntiin, jotka tekevät näistä projekteista mahdollisia.

Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että johtokunnan on tärkeää olla helposti lähestyttävissä ja että sen tulee selvittää toimikuntien tarpeet avoimen keskustelun kautta, koska toimikunnat itse tuntevat omat tarpeensa parhaiten. Useasti vaikuttaa siltä, että esityksen tuominen johtokunnan eteen on pikemminkin este asioiden etenemiselle kuin mahdollisuus muutoksiin ja suunnitelmien jalostamiseen. Haluan hyödyttää kaikkia projekteja olemalla mahdollisimman helposti lähestyttävä ja tekemällä työni ajallaan.

Olen sitä mieltä, että toimikuntien tulisi saada tehdä työtä, jonka ne ovat osoittaneet osaavansa, ilman pelkoa turhista häiriöistä. Apua tulisi tarjota niille toimikunnille jotka sitä tarvitsevat, mutta sitä ei pitäisi tyrkyttää väkisin. Meidän tulisi kuunnella toimikuntia, jotka ovat selvinneet vastaavista ongelmista, oppia, kuinka he sen tekivät, ja kehottaa ongelmien kanssa kamppailevia toimikuntia ottamaan oppia näistä onnistumisista. Johtokunta ei voi ratkaista kaikkia ongelmia tai olla paikalla kaikissa tilanteissa, mutta sillä voi olla tarvittava tietopohja yhteyksien solmimiseen sellaisten osapuolten välille, jotka voivat auttaa toisiaan.

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Työurallani olen hoitanut muiden taloutta ja kirjanpitoa, enkä voi olla keskittymättä siihen, kuinka OTW:n taloutta tällä hetkellä hoidetaan. Mielestäni ei ole järkevää, että kaikki vastuu on yhden henkilön harteilla. Mitä tapahtuu, jos tämä yksi henkilö syystä tai toisesta ei olekaan tavoitettavissa? Meillä ei myöskään tällä hetkellä ole talousarviota, mikä olisi erittäin tärkeää tulevaisuutta suunniteltaessa ja varainkeruutavoitteita asetettaessa.

Taloudesta puheen ollen, olen sitä mieltä että meidän tulisi miettiä asioita uudelleen myös rahankeräyksemme suhteen. Meillä on ollut useita onnistuneita jäsenhankintakampanjoita (ja olemme hyvin kiitollisia kaikille lahjoittajille), mutta totuus on, että suuri osa siitä rahasta on yhä pankkitilillä eikä sillä tehdä mitään. Kuinka voimme oikeuttaa sen, että pyydämme lisää, jos emme ole käyttäneet sitä rahaa, joka meille on jo lahjoitettu? Voisimme käyttää rahaa hyödyllisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi siihen, että maksaisimme siitä, että saisimme jonkun auttamaan AO3:n koodin tai OTW:n nettisivuston kanssa, tai varmistaisimme, että sijoitamme uusien palvelinten hankkimiseen projekteillemme ajallaan. Jos emme kykene keksimään rahalle hyvää käyttötarkoitusta, meidän tulisi olla peittelemättä asiaa pyytäessämme lisälahjoituksia.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

En ole Yhdysvaltojen kansalainen, mutta tunnen Yhdysvaltoihin perustetuille voittoa tavoittelemattomille järjestöille asetetut lailliset vaatimukset. Tunnen myös erityisesti tälle johtokunnalle määritellyt vastuut. En hakisi mitään asemaa ilman, että olisin parhaani mukaan selvittänyt, millaista vastuuta se tuo mukanaan. Mielestäni johtokunnan jäsenen tärkeimpiin laillisiin velvoitteisiin kuuluu huolenpitovelvollisuus (duty of care) järjestöä ja sen jäseniä kohtaan. Tämä tarkoittaa, että johtokunnan jäsenen tulee pysyä tietoisena siitä, mitä järjestössä tapahtuu ja tehdä päätöksiä järjestön parhaaksi ja sen toiminta-ajatuksen mukaisesti.

Uskon että johtokunnan vastuulla on nähdä kokonaiskuva ja opastaa järjestöä sen tavoitteiden mukaisesti. Johtokunnan ei tulisi olla vastuussa järjestön jokapäiväisen työn valvomisesta. OTW:n johtokunta on ajoittain katsonut tarpeelliseksi osallistua asioiden hoitamiseen toivottua enemmän. Koska OTW:n sisäinen rakenne ei ole kyennyt vastaamaan järjestön kasvutahtiin, on tärkeää, että johtokunnan joutuessa puuttumaan asioihin tämä tapahtuu tehokkaasti ja niin, ettei päivittäisten asioiden hoitaminen esty, tai että se voi ainakin palata normaaliin mahdollisimman nopeasti.

Uskon myös, että johtokunnan tulee olla mahdollisimman avoin työstään. Tällä hetkellä suuri osa johtokunnan työstä tapahtuu paikoissa, joissa se ei ole saatavilla johtokunnan ulkopuolisille henkilöille, jopa silloin kun käsitellään asioita, jotka eivät vaatisi tällaista yksityisyyttä. Tällainen salailun vaikutelma voi ehkä olla tarkoittamaton, mutta johtokunnan tulisi siitä huolimatta pyrkiä siitä eroon.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Olen tällä hetkellä toimihenkilönä Käännös- ja Väärinkäytökset-toimikunnissa. Olen onnekas, sillä työskentelen vakaissa toimikunnissa joista voin tarvittaessa lähteä ilman, että muiden tiimissä työskentelevien työ vaikeutuu kovinkaan paljon. Tiedän, että tiimini voivat kattaa tehtäväni ilman suuria muutoksia.

Käännös-toimikunnassa olen toimihenkilö, joka on astetta hallinnollisempi asema, mutta myös kääntäjä. Jos tulen valituksi johtokuntaan, tulen pitämään paikkani Käännös-toimikunnassa, koska pidän työtä palkitsevana. Yhteisöllisyys jonka olen löytänyt toimikunnasta auttaa myös muistamaan, miksi OTW on minulle niin tärkeä. Tunteeni Väärinkäytökset-toimikuntaa kohtaan ovat samankaltaiset, ja arvostan mahdollisuutta olla tekemissä AO3:n käyttäjien kanssa ja auttaa heitä, vaikkakin tilanteet ovat usein arkaluontoisia eivätkä aina kovin iloisia. En mielelläni luopuisi kummastakaan näistä asemistani, mutta jos johtokunnassa työskentely on niin vaativaa etten kykene työskentelemään molemmissa toimikunnissa, harkitsisin lähtemistä Väärinkäytökset-toimikunnasta.

Aline Carrãon henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Alinella on oikeustieteen tutkinto brasilialaisesta Universidade de Juiz de Fora -yliopistosta. Hän on työskennellyt kuluttajansuojalain ja siviilioikeuden parissa, ja jatkaa parhaillaan opintojaan voidakseen työskennellä valtion virkamiehenä. Aline löysi fandomin Harry Potterin valloittaessa maailmaa, eikä ole sen jälkeen taakseen katsonut. Voit löytää hänet LilyC-fani-identiteetin alta Archive of Our Own – AO3:ssa (Oma Arkisto) ja Tumblrissa. Hän liittyi OTW:hen (Transformatiivisten teosten järjestö) vuonna 2013 avainsanojen järjestelijänä, ja alkoi vähitellen osallistua myös järjestön muuhun toimintaan; nykyään hän on toimihenkilö sekä Käyttäjätuki- että Käännös-toimikunnissa. Käyttäjätuessa Aline huolehtii käyttäjien ongelmista, kysymyksistä ja palautteesta; Käännös-toimikunnassa hän auttaa hallinnoimaan yli 150 vapaaehtoista ja on saattanut päätökseen projekteja tiukassa aikataulussa ympäristössä, joka vaatii jatkuvaa ja tehokasta koko tiimin kattavaa kommunikointia.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan?

Usean toimikunnan jäsenenä ja yhden yhteyshenkilönä uskon, että minulla on arvokasta kokemusta, jonka voin tuoda johtokuntaan. On hyödyllistä, jos johtokunnan jäsenet tulevat eri toimikunnista; eri työryhmillä on erilaisia kokemuksia ja tarpeita, ja tuomalla yhteen ihmisiä, jotka tietävät, kuinka työt on saatu onnistuneesti tehtyä eri projekteissa, johtokunta saa paremman käsityksen OTW:stä ja sen toimikunnista.

Tämän lisäksi Käännös-toimikunnan vapaaehtoisten koordinointi on opettanut minulle, kuinka työskennellä äärimmäisen kansainvälisessä ja monipuolisessa ryhmässä. Toivon, että tästä kokemuksesta on apua, kun johtokunta ja eri toimikunnat työskentelevät yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Viimeisen vuoden aikana olen työskennellyt OTW:n Käännös-toimikunnan vapaaehtoisten hallinnoinnin parissa, ohjaten itsenäisiä työryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita, tavoitteita ja kykyjä. Hoitamani tehtävät ovat olleet muun muassa seuraavanlaisia: kokousten järjestäminen ja vetäminen ihmisille eri puolilta maailmaa; vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden rekrytointi ja kouluttaminen; keskimäärin 50-100 sähköpostin käsittely päivittäin; sisäisten asiakirjojen kirjoittaminen; isojen ja pienten projektien johtaminen ja niihin osallistuminen; ja yhteistyön tekeminen useiden toimikuntien kanssa. Koska Käännös-toimikunta työskentelee useiden OTW:n osien parissa, olen oppinut työskentelemään tiiviisti muiden työryhmien kanssa, ottaen samalla huomioon heidän tarpeensa ja erityiset rajoituksensa. Uskon, että näistä kokemuksista tulee olemaan paljon hyötyä johtokuntatyössä.

Olen tehnyt järjestössä paljon töitä henkilöstöhallinnon ja projektien koordinoimisen parissa, ja olen oppinut, mikä toimii ja mikä ei. Uskon, että enemmän kuin mitään muuta, OTW tarvitsee juuri nyt kykyä järjestäytyä käytännöllisesti ja tavoitejohtoisesti niin, että vapaaehtoistemme ja projektiemme päämäärät voidaan saavuttaa järkevällä aikavälillä niin, että siitä seuraa mahdollisimman vähän sekaannusta kaikille osapuolille. Uskon, että tähänastiset kokemukseni auttaisivat siinä.

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Haluan saavuttaa johtokunnan, joka on avoimempi palautteelle ja vastaanottavaisempi: johtokunnan, joka huomioi, että toimikunnat ovat itse parhaassa asemassa määrittelemään, mitä heidän päivittäiset tarpeensa ja tavoitteensa ovat, ja mikä toimii näiden tavoitteiden saavuttamisen tukemisessa ja mahdollistamisessa aiheuttamatta ylimääräisiä esteitä tai viivästyksiä. Johtokunnan, joka on sitoutunut vastaamaan kysymyksiin, ehdotuksiin ja pyyntöihin mahdollisimman pikaisesti ja kattavasti, ottaen huomioon, että kaikkien aika ja taidot ovat arvokkaita ja niitä tulee kunnioittaa.

Haluaisin nähdä johtokunnan, joka on mielellään avoin koko muulle järjestölle ja jäsenistölleen suunnitelmiensa, päätöstensä taustan ja niiden sisällön suhteen. Johtokunnan, joka kykenee kommunikoimaan avoimesti ja välittämään tietoa OTW:n vapaaehtoisille käynnissä olevista keskusteluista esteettömällä ja ymmärrettävällä tavalla, ja jonka jäsenet kykenevät jättämään kaunat ja sotkuiset ihmissuhteensa taakseen ja työskentelemään toimikuntien ja toimihenkilöiden kanssa tuloksekkaasti.

OTW hyötyisi johtokunnasta, joka hyväksyy sen, että vaikka suunnitelmat ja “parhaat käytännöt” ovat hyödyllisiä, niitä pitää voida muokata tämänhetkiseen todellisuuteen ja vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi; ja että tapojen, käytäntöjen ja työkalujen tulee aina olla valmiita muutoksiin OTW:n kasvaessa.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Olen pitkäaikainen AO3:n käyttäjä, eikä olisi liioiteltua sanoa, että käyn sivulla vähintään kerran päivässä – sen lisäksi, että olen avainsanojen järjestelijä ja osa AO3:n Käyttäjätukea, joka työskentelee tiiviisti yhteistyössä muiden AO3:a ylläpitävien toimikuntien kanssa. Olen myös ollut yhteyksissä kaikkien muiden OTW:n projektien kanssa vaihtelevissa määrin, oli se sitten tarkistaessani artikkelin Fanloressa, kääntäessäni uutiskirjettä Oikeusneuvonnan työstä tai ottaessani yhteyttä Avoimiin oviin puhuakseni ilmoituksesta teosten tuonnista AO3:een.

Mielestäni projektimme tarvitsevat tukea, joka voimaannuttaa ja auttaa niitä tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Paras tapa, jolla toimikuntien ja projektien kanssa voi tehdä yhteistyötä, on hyväksyä, että niistä jokainen on erilainen ja että niillä on kaikilla omanlaisensa kulttuuri ja ympäristö. Tästä johtuen mahdollisimman usein meidän tulisi kuunnella toimikuntia niitä koskevissa asioissa, ymmärtää kuinka ne toimivat ja suunnitella ja toimia sen mukaisesti. Jos esimerkiksi Avoimet ovet tarvitsee uuden työkalun, tai Fanlore tarvitsee lisää jäseniä, tai AO3:n koodaajien tarvitsee palkata alihankkija, meidän pitäisi mahdollistaa nämä asiat antaaksemme toimikuntien tehdä työnsä.

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Tilivelvollisuus: haluaisin nähdä muutoksen siinä, kuinka yksisuuntaista tilivelvollisuus on tällä hetkellä OTW:ssä. Toimikuntien täytyy koostaa avoimia, selkeitä ja ajantasaisia kokouspöytäkirjoja ja esityslistoja; niiden täytyy raportoida toiminnastaan kuukausittain johtokunnalle ja muille toimikunnille; niiden täytyy esittää tarkkaan tutkittu ja taustoitettu ehdotus, jos ne suunnittelevat tekevänsä jotakin; ja niiden täytyy dokumentoida sisäiset käytäntönsä ja rakenteensa perusteellisesti. Johtokunta ei noudata tätä samaa tasoa, ja sen tulee muuttua. Johtokunnan pitäisi noudattaa samaa tilivelvollisuuden astetta, kuin mitä odotetaan OTW:n toimikunnilta—sen pitäisi johtaa esimerkillä, ei laahata vuosia jäljessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilöstöasioita lukuunottamatta keskustelut tulisi käydä oletusarvoisesti avoimissa kokouksissa, paitsi jos toimikunta tai muut osalliset ovat erikseen pyytäneet toisin; että kokousten asialistat ja pöytäkirjat tulee pitää saavutettavissa ja ymmärrettävinä ja niistä tulee löytyä asiayhteys ja pääkohdat tehdyistä päätöksistä; että johtokunnan tulee raportoida toiminnastaan vapaaehtoisille ja toimikunnille kuukausittain; ja että johtokunnan wikiosio on ajan tasalla keskeisten keskeneräisten sisäistä rakennetta, vastuita, rooleja, etenemissuunnitelmaa, projekteja ja muita kuin henkilöstöasioita koskevien asiakirjojen osalta. OTW:n vapaaehtoisten ei pitäisi saada tietää tärkeistä järjestön uutisista twitterin tai tumblrin kautta, vaan pitäisi olla olemassa sisäistä yhteydenpitoa koskien sitä, mitä järjestössä tapahtuu. Tällä hetkellä tällaisia viestintärakenteita ei yksinkertaisesti ole.

Toimikuntien välinen yhteistyö: OTW:ssa on paljon vähemmän toimikuntien välistä yhteistyötä kuin voisi tai pitäisi olla. Meillä ei ole tarvittavia työkaluja, avoimia yhteydenpitokanavia tai liikkuvuutta. Tästä johtuen useimmat ovat enimmäkseen pimennossa sen osalta, mitä kaikki muut tekevät, ja minkäänlaisen yhteistyön tekeminen on tarpeettoman hankalaa. Meidän täytyy tehdä töitä mahdollistaaksemme enemmän keskustelua toimikuntien välillä ilman, että sidomme tätä kommunikaatiota tiukkaan muotoon tai hierarkiaan. Yhteydenpidon pullonkaulojen vähentäminen voi ainoastaan hyödyttää OTW:tä ja meidän pitäisi tehdä kaikki voitavamme saadaksemme ne työkalut ja luodaksemme sellaisen ympäristön, joka mahdollistaa tämän.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

Olen tutkinut Delawaren osavaltiossa, jossa OTW on kirjoilla, voittoa tavoittelemattomille järjestöille laissa asetettuja vaatimuksia, ja tarkemmin sanottuna sitä, mitä Yhdysvaltojen laki edellyttää voittoa tavoittelemattoman järjestön johtajilta: oleellisia seikkoja ovat lainopillinen, hallinnollinen ja taloudellinen valvonta, joka suoritetaan asian vaatimalla tarkkuudella, ottaen huomioon uskollisuus jäsenistölle, ja hyvällä tahdolla.

Johtokunnalla on vastuu OTW:n ja sen projektien tavoitteiden ja tehtävien ylläpitämisestä, sekä vastuu tukea järjestön vapaaehtoisten työtä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa kohti samoja tavoitteita työskentelevien muiden järjestöjen ja yksilöiden kanssa verkostoitumisen lisäksi myös sitä, että johtokunnan tulee huolehtia siitä, että toimikunnilla ja toimihenkilöillä on käytössään ne työkalut, joita he tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä. Johtokunnan tehtävänä on valvoa järjestön taloudellista hyvinvointia ja taata, että varainkeruu, kulutus ja kirjanpito tapahtuvat vastuullisesti ja kunnioittaen kaikkia niitä faneja, jotka ovat uskoneet meille lahjoituksensa. Johtokunnan tulisi kommunikoida puheenjohtajien kanssa tehokkaasti ja käyttäytyä rehellisesti ja sitoutuneesti taatakseen kokonaisvaltaisen työympäristön, jossa palaute, avuliaisuus ja tuotteliaisuus ovat tärkeässä asemassa.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Minulla ei ole tällä hetkellä puheenjohtajan rooleja, ja voin luopua tämänhetkisistä rooleistani, jos se on tarpeen. Aion odottaa ja katsoa, kuinka paljon työtä ja aikaa johtokunta vaatii, ja järjestellä roolini OTW:ssä uudelleen tämän huomioon ottaen.

Andrea Horbinskin henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Andrea Horbinski on OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) johtokunnan sihteeri ja Japanin uuden ajan historian ja erityisesti uusmedian tohtoriopiskelija Kalifornian yliopistossa Berkleyssä. Hänet valittiin Ada Initiativen johtokunnan sihteeriksi vuonna 2015. Ada Initiativen tavoitteena oli edistää naisten osallistumista avoimeen teknologiaan ja kulttuuriin. Aiemmin hän on ollut Fulbright-stipendiaatti Japanissa ja toimi OTW:n Kansainvälisyys ja näkyvyys -toimikunnan puheenjohtajana kunnes hänet valittiin OTW:n johtokuntaan vuonna 2012. Hän liittyi internetfandomiin vuonna 1999 kirjoitettuaan valmistujaispuheensa rakkaudestaan Tähtien sotaan. Pian sen jälkeen hän lähti mukaan anime- ja mangafandomiin ensin AMV-tekijänä ja myöhemmin fanikääntäjänä. Hän on keskustellut fandomista, animesta, mangasta ja japanilaisesta historiasta sekä kansantarustosta eri kokoontumisissa ja konferensseissa viidessä maanosassa. Hänen artikkeleitaan on ilmestynyt The WisCon Chronicles -julkaisun numerossa 6, Mechademia- ja Transformative Works and Cultures (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit)- julkaisuissa.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan??

Olen kerännyt paljon käytännön kokemusta sekä OTW:n että Ada Initiativen johtokunnissa palvellessani ja haluan käyttää taitojani ja erikoisosaamistani OTW:n vahvistamiseen ja sen tavoitteiden tukemiseen. Tämän lisäksi johtokunnasta on tullut paikka jossa osaamiseni ei ole vain arvokasta, mutta myös arvostettua, mikä teki päätöksen seuraavalle kaudelle pyrkimisestä helpoksi.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Tuon johtokuntaan yhteensä kolmen ja puolen vuoden kokemuksen johtokunnissa toimimisesta (mistä puolitoista vuotta olivat sihteerin toimessa), yhteensä seitsemän vuotta kokemusta OTW:n toiminnasta eri tehtävissä, sekä laajan tuntemuksen muista avoimen lähdekoodin ja avoimen kulttuurin alueella toimivista järjestöistä. Esimerkiksi tänä vuonna olin Inspire-kampanjan arvosteluryhmässä. Kampanja on Wikimedia Foundation -järjestön pyrkimys lisätä sukupuolten moninaisuutta Wikipediassa ja siihen liittyvissä muissa projekteissa rahoittamalla yhteisön ehdottamia projekteja. Olen tällä hetkellä myös WisConin videoarkistoija, tehtävänäni digitoida ja tehdä saatavaksi kyseisen conin rikas historia feministisenä science fiction -tapahtumana. Kaikki nämä kokemukset ovat antaneet minulle laajan tuntemuksen monista erilaisista järjestömalleista sekä siitä, millaiset toimintatavat, rakenteet ja ajattelumallit luovat toimivan järjestön.

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Minua huolestuttaa, että tämän kysymyksen asettelu antaa ihmisille epätarkan kuvan siitä, miten OTW:n johtokunta (tai mikään johtokunta) toimii! Johtokunnan jäseninä vastuullamme on OTW:n yleinen johtaminen ja hallinto, joten kunkin johtokunnan jäsenen palvelusajan perimmäinen tavoite on täyttää velvollisuutensa parhaansa mukaan palvellakseen järjestöä ja sen tehtävää. Itse johtokunnan tavoite seuraavalle kolmelle vuodelle on selvä: toimia OTW:n strategisen suunnitelman toteutumisen edistämiseksi auttamalla Strateginen suunnittelu sekä Vapaaehtoistyö & rekrytointi -toimikuntia työssään, työskentelemällä eri toimikuntien kanssa suunnitelmassa nimettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi kyseisiin toimikuntiin ja niiden projekteihin liittyviltä osin, sekä työskentelemällä johtokunnan omiin rooleihin liittyvien tavoitteiden täyttämiseksi. Tietyllä tasolla tämä on siis se tulos, johon haluan pyrkiä yhdessä muun johtokunnan kanssa; laajemmalti haluan OTW:n olevan kolmen vuoden kuluttua voittoa tavoittelematon järjestö jolla on kasvava budjetti ja hyvät edellytykset pitkäaikaiseen jatkuvuuteen. Tämä on selvästikin haaste, mutta se on haaste, johon me–OTW kokonaisuudessaan–pystymme ehdottomasti vastaamaan.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Johtokunnan jäsenenä olen ollut vuorovaikutuksessa kaikkien näistä projekteista vastaavien toimikuntien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana, ja toimin niiden parissa sekä yksityisellä että ammatillisella tasolla myös OTW:n ulkopuolella: Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto) on tällä hetkellä pääasiallinen paikka, josta löydän fanifiktiota (joskaan minulla ei ole sille koskaan niin paljon kuin haluaisin!); olen julkaissut artikkelin Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit) -julkaisussa sekä viitannut sen julkaisemiin esseisiin omassa akateemisessa työssäni; Fanlore on selittänyt minulle monia asioita fandom(e)ista, joita en ole ennen tiennyt; ja OTW:n oikeusneuvonta on ollut monin tavoin tärkeässä osassa puolustamassa ja laajentamassa suojauksia minun internetkokemukselleni, joista ei suinkaan vähäisimpänä voidaan mainita DMCA-erivapauksien saaminen fanivideoiden tuottamiselle, olenhan fanivideoiden tekijä. Avoimet Ovet ja sen työ ovat inspiroineet minua ajattelemaan tarkasti ja kriittisesti arkistoja, arkistointia, sekä niiden arvoa myös ei-digitaaliselle fandomin historialle, mikä puolestaan on auttanut minua asettamaan tavoitteet työlleni WisConin videoarkistoijana.

On ikävää todellisuutta, että OTW:n johtokunnan nykyinen asema kaksoistehtävässä sekä hallinnoimassa että ohjaamassa OTW:tä tarkoittaa, ettei meillä ole ollut paljon aikaa olla aktiivisesti yhteistyössä valvomiemme toimikuntien kanssa. Paljon useammin tapahtuu niin, että toimikunnat tuovat meille ehdotuksia eri projekteista, ja me arvioimme ehdotukset: suurin osa yhteistyöstämme koostuu toimikuntien kanssa toimimisesta tässä vaiheessa korjataksemme ongelmat, joita ei ehkä ole huomattu alkuperäisessä ehdotuksessa, joskus siksi, että nämä ongelmat liittyvät sellaisiin järjestön toimintaa koskeviin asioihin, joista he eivät ole olleet tietoisia, koska ne kuuluvat johtokunnan toimialaan. Maltan tuskin odottaa, että saan jatkaa työtä näiden toimikuntien kanssa kasvattaaksemme OTW:n projekteja!

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Eräs kysymys, jota olen pohtinut paljon viime aikoina, on kestävyys. Aihe nousi minulle esiin ensimmäistä kertaa osana keskusteluja Ada Initiative -projektin lopettamisesta, ja vaikka tämä oli oikea valinta Adalle, ei se selvästikään ole sitä OTW:lle: mitä meidän siis pitää tehdä, jotta OTW olisi kestävä pitkällä tähtäimellä, ei vain kolmen tai viiden vuoden päähän vaan vielä kymmenen tai kaksikymmentäkin vuotta tulevaisuuteen? OTW:ssä on vielä paljon pullonkauloja, joiden kohdalla vaadimme liikaa yksittäisiltä vapaaehtoisilta tai joissa meillä ei ole riittäviä valmiuksia avainhenkilöiden menetyksen varalta (”bussin alle jääminen” -tilanteessa tai mistä tahansa muusta syystä), ja näihin ongelmakohtiin puuttuminen on selvästi tärkeä osa OTW:n muuttamista kestävämmäksi. Strategisen suunnitelman toimeenpano auttaa tietysti myös kestävyyden luomisessa, mutta olemme johtokunnassa vasta alkaneet tuoda aihetta tarkemmin pinnalle ajattelussamme, ja me voimme ja meidän tulisi tehdä näin jatkossa entistä enemmän.

Toinen asia, jota olen ajatellut, on näkyvyys. Keskustellessani ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa koen toisinaan turhautumista koska he eivät ole kuulleet OTW:stä, tai jos ovatkin, he tietävät ainoastaan AO3:n–jopa monet AO3:n käyttäjistä ovat tietämättömiä sen suhteen, että AO3 on OTW:n luoma ja tukema projekti! OTW:lle on selvästi vielä paljon enemmän tilaa olla näkyvillä avoimen kulttuurin ja avoimen lähdekoodin aktivismin alalla sekä ajaa fandomin ja faniteosten asemaa legitiimeinä aktiviteetteina entistä näkyvämmin lakiasioiden ulkopuolella, ja tällainen toiminta olisi avuksi toiminta-ajatuksellemme. Se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta tämä tehtävä tulee loppujen lopuksi vahvistamaan järjestöä.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

Johtokunnan tärkeimmät tehtävät löytyvät järjestön säännöistä: johtokunta vastaa OTW:n yleisestä hallinnosta sen toiminta-ajatuksen palvelemiseksi, ja koska johtokunta ei ole luovuttanut mitään velvollisuuksiaan palkatulle työntekijälle kuten toiminnanjohtajalle, on johtokunta tällä hetkellä myös vastuussa OTW:n päivittäisistä hallintotehtävistä. Johtokunnan sihteerinä yksi päätehtävistäni on pitää yllä OTW:n sääntöjä. Johtuen tästä tehtävästä sekä palveluksestani OTW:n ja Ada Initiative -järjestön johtokunnissa, tunnen hyvin Yhdysvalloissa sijaitsevia voittoa tavoittelemattomia järjestöjä koskevat lailliset vaatimukset.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Minulla ei tällä hetkellä ole muita OTW:n sisäisiä rooleja.