OTW:s valhistorik

Valet 2015

I början av valet var det åtta personer som konkurrerade om två styrelsepositioner. Därefter tog OTW:s styrelse 2015 bort Nikisha Sanders från valsedeln och Dan Lamson drog sig ur, vilket gjorde att sex kandidater återstod. Valet hölls och Atiya Hakeem och Matty Bowers blev inröstade att fylla de två vakanta platserna av medlemmarna i OTW (Organisationen för Transformativa Verk). Efter att OTW:s styrelse 2015 röstade in Andrea Horbinski till en styrelseposition som inte gjordes tillgänglig under valet, protesterade medlemmar av OTW och valkommittén. Efter detta avgick OTW:s styrelse 2015, vilket lämnade Atiya och Matty kvar vid makten. Atiya och Matty utsåg därefter Alex Tischer, Katarina Harju och Aline Carrão till styrelsen.

 • OTW:s styrelse 2016

  Alex Tischer
  Aline Carrão
  Atiya Hakeem
  Katarina Harju
  Matty Bowers


Valet 2014


Valet 2013


Valet 2012

 • Tidslinje

  Se tidslinjen som användes i valet 2012.

 • Kandidater

  Se information om kandidaterna i valet 2012.

  Franzeska Dickson
  Eylul Dogruel
  Andrea Horbinski

 • Resultat

  Tre personer kandiderade för tre styrelsepositioner. Därför hölls inget val år 2012. Efter valet utsågs Maia Bobrowicz och Cat Meier för att fylla vakanta platser för avgående styrelseledamöter.

 • OTW:s styrelse 2013

  Julia Beck
  Maia Bobrowicz
  Franzeska Dickson
  Eylul Dogruel
  Ira Gladkova
  Andrea Horbinski
  Cat Meier
  Kristen Murphy
  Nikisha Sanders


Valet 2011

 • Tidslinje

  Se tidslinjen som användes i valet 2011.

 • Kandidater

  Se information om kandidaterna i valet 2011.

  Julia Beck
  Naomi Novik
  Lucy Pearson (Drog tillbaka sin kandidatur, 12 november 2011)
  Betsy Rosenblatt
  Nikisha Sanders
  Jenny Scott-Thompson

 • Resultat

  Sex personer kandiderade om fyra styrelsepositioner. Därför hölls ett val år 2011. De valda kandidaterna var, i bokstavsordning efter efternamn, Julia Beck, Naomi Novik, Nikisha Sanders och Jenny Scott-Thompson.

 • OTW:s styrelse 2012

  Julia Beck
  Francesca Coppa
  Ira Gladkova
  Kristen Murphy
  Naomi Novik
  Nikisha Sanders
  Jenny Scott-Thompson


Valet 2010

 • Tidslinje

  Se tidslinjen som användes i valet 2010.

 • Kandidater

  Se information om kandidaterna i valet 2010.

  Hele Braunstein
  Francesca Coppa (sittande)
  Ira Gladkova
  Kristen Murphy

 • Resultat

  Fyra personer kandiderade om tre styrelsepositioner. Därför hölls ett val år 2010. De valda kandidaterna var, i bokstavsordning efter efternamn, Francesca Coppa, Ira Gladkova och Kristen Murphy. Elizabeth Yalkut steg åt sidan efter valet, så Hele Braunstein utsågs till att inta hennes plats.

 • OTW:s styrelse 2011

  Rachel Barenblat
  Francesca Coppa, PhD
  Ira Gladkova
  Sheila Lane
  Allison Morris
  Kristen Murphy
  Elizabeth Yalkut


Valet 2009

 • Tidslinje

  Se tidslinjen som användes i valet 2009.

 • Kandidater

  Allison Morris
  Elizabeth Yalkut

 • Resultat

  Två personer kandiderade om två styrelsepositioner. Därför hölls inget val år 2009.

 • OTW:s styrelse 2010

  Naomi Novik (Ordförande)
  Rachel Barenblat
  Francesca Coppa, PhD
  Sheila Lane
  Allison Morris
  Rebecca Tushnet, JD
  Elizabeth Yalkut


Valet 2008

 • Tidslinje

  Se tidslinjen som användes i 2008 års val.

 • Kandidater

  Rachel Barenblat
  Sheila Lane

 • Resultat

  Två personer kandiderade om två styrelsepositioner. Därför hölls inget val år 2008.

 • OTW:s styrelse 2009

  Naomi Novik (Ordförande)
  Rachel Barenblat
  KellyAnn Bessa
  Francesca Coppa, PhD
  Susan Gibel, JD
  Sheila Lane
  Rebecca Tushnet, JD


OTW:s grundande styrelse

Den första styrelsen skapades av svaranden på en förfrågan efter frivilliga att tjänstgöra i organisationen, som gjordes i juni 2007. Styrelsemedlemmar valdes av organisationens grundare Naomi Novik, med utgångspunkt i att sätta ihop ett lag med den speciella uppsättningen egenskaper och erfarenheter som behövs för att bygga upp en ideell organisation, inklusive dess stadgar.

 • OTW:s styrelse (2007-2008)

  Naomi Novik (Ordförande)
  KellyAnn Bessa
  Francesca Coppa, PhD
  Cathy Cupitt, DCA
  Susan Gibel, JD
  Michele Tepper, PhD
  Rebecca Tushnet, JD