OTW Verkiezingen Geschiedenis

Verkiezingen 2015

Aan het begin van deze verkiezingscampagne waren er 8 kandidaten die streden om 2 zetels.Het Bestuur van 2015 verwijderde Nikisha Sanders van de kieslijst en Dan Lamson trok zich terug, waarna er 6 kandidaten overbleven. Er werd een stemming gehouden en Atiya Hakeem en Matty Bowers werden door OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) leden gekozen voor de 2 beschikbare zetels. Nadat het Bestuur van 2015 Andrea Horbinski koos voor een zetel die niet beschikbaar was gemaakt voor verkiezing protesteerden OTW leden en de Verkiezingen Commissie. Het Bestuur van 2015 trad af, Atiya en Matty aan het roer achterlatend. Atiya en Matty stelden toen Alex Tischer, Katarina Harju en Aline Carrão aan voor het Bestuur.

 • OTW Bestuur van 2016

  Alex Tischer
  Aline Carrão
  Atiya Hakeem
  Katarina Harju
  Matty Bowers


Verkiezingen 2014


Verkiezingen 2013


Verkiezingen van 2012


Verkiezingen van 2011


Verkiezingen van 2010

 • Tijdslijn

  Vind hier de tijdslijn gebruikt voor de Verkiezingen van 2010.

 • Kandidaten

  Informatie over de kandidaten van de verkiezingen van 2010 vind je hier.

  Hele Braunstein
  Francesca Coppa (ambtsdrager)
  Ira Gladkova
  Kristen Murphy

 • Resultaten

  Er waren vier kandidaten om drie Bestuurszetels te vervullen; als gevolg hiervan ging de verkiezing van 2010 door.De gekozen kandidaten, op alfabetische volgorde van achternaam, waren Francesca Coppa, Ira Gladkova, and Kristen Murphy. Elizabeth Yalkut stopte als bestuurslid na de verkiezingen, dus werd Hele Braunstein aangesteld als haar vervanger.

 • OTW Bestuur van 2011

  Rachel Barenblat
  Francesca Coppa, PhD
  Ira Gladkova
  Sheila Lane
  Allison Morris
  Kristen Murphy
  Hele Braunstein


Verkiezingen van 2009

 • Tijdslijn

  Vind de tijdslijn gebruikt voor de Verkiezingen van 2009 hier.

 • Kandidaten

  Allison Morris
  Elizabeth Yalkut

 • Resultaten

  Er waren twee kandidaten voor twee Bestuurszetels; als gevolg hiervan waren er in 2009 geen verkiezingen.

 • OTW Bestuur van 2010

  Naomi Novik (Voorzitter)
  Rachel Barenblat
  Francesca Coppa, PhD
  Sheila Lane
  Allison Morris
  Rebecca Tushnet, JD
  Elizabeth Yalkut


Verkiezingen van 2008

 • Tijdslijn

  Vind de tijdslijn gebruikt voor de Verkiezingen van 2008 hier.

 • Kandidaten

  Rachel Barenblat
  Sheila Lane

 • Resultaten

  Er waren twee kandidaten voor twee Bestuurszetels; als gevolg hiervan waren er in 2008 geen verkiezingen.

 • OTW Bestuur van 2009

  Naomi Novik (Voorzitter)
  Rachel Barenblat
  KellyAnn Bessa
  Francesca Coppa, PhD
  Susan Gibel, JD
  Sheila Lane
  Rebecca Tushnet, JD


OTW Bestuur Oprichting

Het oorspronkelijke Bestuur werd gevormd uit de personen die reageerden op een oproep gedaan in juni 2007 aan degenen die graag de organisatie wilden steunen.Bestuursleden werden gekozen door Naomi Novik, oprichter van de organisatie, op grond van het samenstellen van een team met de ervaring en kunde die nodig was om de infrastructuur van een non-profit organisatie op te bouwen, inclusief de bijbehorende statuten.

 • OTW Bestuur (2007-2008)

  Naomi Novik (Voorzitter)
  KellyAnn Bessa
  Francesca Coppa, PhD
  Cathy Cupitt, DCA
  Susan Gibel, JD
  Michele Tepper, PhD
  Rebecca Tushnet, JD