OTW Historia wyborów

Wybory 2015

Na początku kampanii wyborczej, na 2 miejsca w zarządzie zgłosiło się 8 kandydatów. Zarząd z 2015 roku usunął Nikishę Sanders z listy, a Dan Lamson wycofał się, pozostawiając 6 kandydatów. Przeprowadzone zostało głosowanie, w którym członkowie OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) na 2 wolne miejsca wybrali Atiyę Hakeem oraz Matty Bowers. Po tym jak Zarząd z 2015 roku wybrał Andreę Horobiski do zajęcia wolnego miejsca, które nie zostało otwarte do obsadzenia podczas wyborów, członkowie OTW i Komisja Wyborów zaprotestowały. Zarząd z 2015 roku ustąpił, pozostawiając władzę w rękach Atiyi i Matty. Następnie Atiya i Matty powołały Alex Tischer, Katarinę Harju i Aline Carrão do Zarządu.

 • Zarząd OTW w 2016 roku

  Alex Tischer
  Aline Carrão
  Atiya Hakeem
  Katarina Harju
  Matty Bowers


Wybory 2014

 • Oś czasu

  Zobacz oś czasu Wybrów 2014.

 • Kandydaci

  Zobacz informacje o kandydatach w wyborach 2014.

  Soledad Griffin
  Margaret J. MacRae
  Jessica Steiner

 • Wyniki

  Troje kandydatów zgłosiło się na 3 wolne miejsca w Zarządzie; w rezultacie wybory w roku 2014 nie odbyły się.

 • Zarząd OTW w 2015 roku

  Eylul Dogruel
  Soledad Griffin
  Andrea Horbinski
  Margaret J. MacRae
  Cat Meier
  Jessica Steiner


Wybory 2013

 • Oś czasu

  Zobacz oś czasu wyborów 2013.

 • Kandydaci

  Zobacz informacje o kandydatach w Wyborach 2013.

  Anna Genoese

 • Wyniki

  Jedna kandydatka zgłosiła się przy 3 wolnych miejscach w Zarządzie; w rezultacie wybory w roku 2013 nie odbyły się. Z powodu terminu zgłoszenia kandydatury, pełen proces wyborczy nie został przeprowadzony.

 • Zarząd OTW w 2014 roku

  Franzeska Dickson
  Eylul Dogruel
  Anna Genoese
  Andrea Horbinski
  Cat Meier
  Nikisha Sanders


Wybory 2012

 • Oś czasu

  Zobacz oś czasu wyborów 2012.

 • Kandydaci

  Zobacz informacje o kandydatach w Wyborach 2012.

  Franzeska Dickson
  Eylul Dogruel
  Andrea Horbinski

 • Wyniki

  Troje kandydatów zgłosiło się do 3 wolnych miejsc w Zarządzie; w rezultacie wybory w roku 2012 nie miały miejsca. Po wyborach Maia Bobrowicz i Cat Meier zostały mianowane, aby zająć miejsca odchodzących członków Zarządu.

 • Zarząd OTW w 2013 roku

  Julia Beck
  Maia Bobrowicz
  Franzeska Dickson
  Eylul Dogruel
  Ira Gladkova
  Andrea Horbinski
  Cat Meier
  Kristen Murphy
  Nikisha Sanders


Wybory 2011

 • Oś czasu

  Zobacz oś czasu wyborów 2011.

 • Kandydaci

  Zobacz informacje o kandydatach w Wyborach 2011.

  Julia Beck
  Naomi Novik
  Lucy Pearson (Wycofała się z wyborów 12 listopada 2011)
  Betsy Rosenblatt
  Nikisha Sanders
  Jenny Scott-Thompson

 • Wyniki

  Sześć kandydatek zgłosiło się do 4 wolnych miejsc w Zarządzie; w rezultacie wybory w roku 2011 zostały przeprowadzone. Wybrane kandydatki w kolejności alfabetycznej według nazwisk: Julia Beck, Naomi Novik, Nikisha Sanders, i Jenny Scott-Thompson.

 • Zarząd OTW w 2012 roku

  Julia Beck
  Francesca Coppa
  Ira Gladkova
  Kristen Murphy
  Naomi Novik
  Nikisha Sanders
  Jenny Scott-Thompson


Wybory 2010

 • Oś czasu

  Zobacz oś czasu wyborów 2010.

 • Kandydaci

  Zobacz informacje o kandydatach w Wyborach 2010.

  Hele Braunstein
  Francesca Coppa (pełniąca urząd)
  Ira Gladkova
  Kristen Murphy

 • Wyniki

  Cztery kandydatki zgłosiły sie do 3 wolnych miejsc w Zarządzie; w rezultacie wybory w roku 2010 zostały przeprowadzone. Wybrane kandydatki w kolejności alfabetycznej według nazwisk: Francesca Coppa, Ira Gladkova, oraz Kristen Murphy. Elizabeth Yalkut ustąpiła po wyborach, więc do zajęcia zwolnionego przez nią miejsce wybrano Hele Braunstein.

 • Zarząd OTW 2011 roku

  Rachel Barenblat
  Francesca Coppa, PhD
  Ira Gladkova
  Sheila Lane
  Allison Morris
  Kristen Murphy
  Elizabeth Yalkut


Wybory 2009

 • Oś czasu

  Zobacz oś czasu wyborów 2009.

 • Kandydaci

  Allison Morris
  Elizabeth Yalkut

 • Wyniki

  Dwie kandydatki zgłosiły się do 2 wolnych miejsc w Zarządzie; w rezultacie wybory w roku 2009 nie miały miejsca.

 • Zarząd OTW w 2010 roku

  Naomi Novik (przewodnicząca)
  Rachel Barenblat
  dr Francesca Coppa
  Sheila Lane
  Allison Morris
  dr n. Praw. Rebecca Tushnet
  Elizabeth Yalkut


Wybory 2008

 • Oś czasu

  Zobacz oś czasu wyborów 2008.

 • Kandydaci

  Rachel Barenblat
  Sheila Lane

 • Wyniki

  Dwie kandydatki zgłosiły się do 2 wolnych miejsc w Zarządzie; w rezultacie wybory w roku 2008 nie miały miejsca.

 • Zarząd OTW 2009 roku

  Naomi Novik (przewodnicząca)
  Rachel Barenblat
  KellyAnn Bessa
  dr Francesca Coppa
  dr n. praw. Susan Gibel
  Sheila Lane
  dr n. praw. Rebecca Tushnet


Założenie Zarządu OTW

Pierwszy Zarząd został powołany z chętnych do uczestnictwa w organizacji powstałej w 2007 roku. Członkowie Zarządu zostali wybrani przez założycielkę fundacji, Naomi Novik – miała ona na celu stworzenie zespołu, którego umiejętności i doświadczenie pozwoli na zbudowanie infrastruktury organizacji non-profit, włączając w to znajomość lokalnych przepisów.

 • Zarząd OTW (lata 2007-2008)

  Naomi Novik (przewodnicząca)
  KellyAnn Bessa
  dr Francesca Coppa
  dr sztuki Cathy Cupitt
  dr n. praw. Susan Gibel
  dr Michele Tepper
  dr n. praw. Rebecca Tushnet