Je kandidaat stellen

Bedankt voor je interesse om je kandidaat te stellen voor een zetel in de Raad van Bestuur van de Organisatie voor Transformatieve Werken!

Verkiesbaarheid

Om in aanmerking te komen als kandidaat, moet je:

  • een betalend lid van OTW zijn door uiterlijk acht weken voor de verkiezingen lid te worden;
  • ten minste 18 jaar oud zijn op het tijdstip van de verkiezing;
  • binnen een vaste commissie gewerkt hebben voor ten minste één termijn totaal in de twee termijnen voorafgaand aan de verkiezing. Een jaar commissiedienst is verplicht, maar je mag een pauze hebben genomen tijdens of na het dienen in een commissie, zolang de laatste onderbreking niet eerder dan een jaar vóór de verkiezingen is begonnen. Leden van de kiescommissie moeten aftreden alvorens ze zich kandidaat mogen stellen;
  • bereid zijn in een korte publieke verklaring een samenvatting te geven van je filosofie, doelstellingen voor de organisatie, en visie op de toekomst voor de organisatie, en over eventuele andere onderwerpen naar keuze;
  • onder je wettelijke naam verkiesbaar zijn. De leden van het bestuur moeten onder hun wettelijke naam bekend zijn om te voldoen aan de voorschriften die de IRS (Amerikaanse belastingdienst) voor non-profit-organisaties hanteert.

Stuur je kandidaatstelling naar de voorzitter van de kiescommissie. Sluit een verklaring bij dat je ouder bent dan 18 jaar, in welke commissie(s) je minimaal een jaar hebt gediend, en je wettelijke naam. Als je onder een pseudoniem lid van een commissie bent, zal de voorzitter van de kiescommissie door de voorzitter van de vrijwilligerscommissie laten bevestigen dat je inderdaad een jaar in een commissie hebt gediend, en door de voorzitter van de commissie financiën dat je een betalend lid bent. De voorzitters zullen je pseudoniem vertrouwelijk behandelen.

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

Het bestuurslidmaatschap van OTW is een serieuze bestuurstaak. De eis dat je één termijn voor OTW hebt gewerkt werd al heel vroeg in onze statuten opgenomen, en is bedoeld om een pool van kandidaten te creëren met een bewezen betrokkenheid bij de organisatie en haar waarden.

We houden liever verkiezingen dan dat we nieuwe bestuursleden gewoon benoemen, om er zeker van te zijn dat veranderingen in de fangemeenschap ook OTW beïnvloeden, zodat OTW relevant blijft. Maar we willen er ook voor zorgen dat alleen serieuze kandidaten die OTW zijn toegedaan worden gekozen. Iemand die niet bekend is met de gereedschappen die OTW gebruikt, of met de OTW-commissies, zou veel tijd nodig hebben om ingewerkt te worden, en het werk van het bestuur vertragen. We willen ook geen ieder-voor-zich situatie, waar elke buitenstaander mee kan doen en de tijd van legitieme kandidaten verspilt, of nog erger,doelbewust de boel frustreert.

Het doel van de verkiezingen is dat we continuiteit en stabiliteit binnen OTW hebben, maar ook nieuwe perspectieven binnenhalen. Als een organisatie die volledig op vrijwilligers draait, is het belangrijk dat onze kandidaten de beperkingen begrijpen en bereid zijn hard te werken om veranderingen te bewerkstelligen. Op dit gebied zijn we geen uitzondering: bestuursleden van een non-profit organisatie zijn over het algemeen mensen met een lange staat van dienst binnen de organisatie.

Als je denkt dat je je in de toekomst kandidaat wilt stellen voor het bestuurslidmaatschap, word dan nu vrijwilliger. Er is aan werk geen gebrek binnen OTW! En er is geen betere voorbereiding denkbaar op het bestuurslidmaatschap dan commissielid zijn. We kunnen allerlei vaardigheden gebruiken. Stuur ons een bericht en laat weten wat je te bieden hebt, of in welk aspect van de organisatie je geinteresseerd bent.