Instrukcje Głosowania

Wybory Zarządu OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) 2018 odbędą się pomiędzy 10 a 13 sierpnia. Rozpoczną się 10 sierpnia o 00:01 UTC, a zakończą 13 sierpnia o 23:59 UTC. Jeśli nie jesteś w tym okresie dostępna/y, znajdź kogoś (komu ufasz), kto mógłby cię zastąpić i skontaktuj się z Komisją Wyborczą nie później niż 30 lipca do 23:59 UTC, podając email twojego zastępcy. Prosimy o wysyłanie wszystkich zgłoszeń zastępców poprzez nasz Formularz Kontaktowy.

W tym roku będziemy używać platformy OpaVote aby zarządzać Wyborami. Otrzymasz email od opavote.org, gdy się rozpoczną, a w nim bezpośredni link do głosowania. Zatrzymaj ten email dopóki nie zagłosujesz, ponieważ Komisja Wyborcza nie ma możliwości ponownego wysłania linku ręcznie. Prosimy o dodanie opavote.com do listy zaufanych odbiorców, by uniknąć przypadkowego umieszczenia wiadomości w folderze SPAM.

Gdy otworzysz stronę głosowania, przeczytaj podane instrukcje. Jeśli nigdy nie głosowałaś/eś używając systemu Instant Runoff Voting (IRV), przeczytaj przed głosowaniem jak działa IRV.

Kandydaci będą podani w lewej części strony. Użyj przycisku “ADD” (DODAJ) obok imienia kandydata, by dodać go do twojego osobistego głosowania w preferowanej kolejności. Pierwszy wybór to ten, który jest najbardziej preferowany, drugi to kolejny najlepszy, i tak dalej. Kolejność kandydatów może być zmieniona poprzez przeciąganie i upuszczanie imion po dodaniu ich albo usuwanie i ponowne dodanie imion za pomocą przycisków “REMOVE” (USUŃ) i “ADD”.

By twój głos był ważny,, musisz dodać przynajmniej jednego kandydata. Kiedy ułożysz kandydatów w preferowanej kolejności, użyj przycisku “Vote” (Głosuj) by oddać swój głos. Głosowanie nie może być unieważnione ani powtórzone. By uzyskać więcej informacji, odwiedź Instrukcje Głosowania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub napotkasz trudności techniczne, skontaktuj się z Komisją Wyborczą poprzez nasz Formularz Kontaktowy. Wybierz opcję “voting issues” (problemy z głosowaniem) z rozwijanego menu.

Dziękujemy za głosowanie w wyborach OTW!