Bầu trong một đợt bầu cử của OTW

Để có quyền bầu cho thành viên của Ban Giám Đốc của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), bạn cần phải là thành viên chính thức của OTW ít nhất một tháng trước đợt bầu cử. Hãy kiểm tra Lịch trình để biết ngày chính xác.

Bạn cần quyên góp với séc hoặc thẻ tín dụng của mình. Do lý do liên quan đến tư cách thành viên của bạn, chúng tôi cần kết nối khoản quyên góp của bạn với một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng để kiểm tra rằng bạn là một cá nhân thật khi chúng tôi tổ chức đợt bầu cử.

Một khi bạn đã nhận được quyền bầu cử, hãy đọc hướng dẫn bầu cử.

Nếu bạn vi phạm những hành vi sau đây, bạn có thể mất quyền bầu cho năm bầu cử đó:

  • Tặng bất kỳ khuyến khích gì cho một phiếu bầu (dù đó là khuyến khích tài chính hay liên quan đến tác phẩm của fan).
  • Công bố biệt danh của bất kỳ ứng cử viên nào, hoặc tạo mối liên kết giữa tên thật và tên fan của một thành viên hoặc tình nguyện viên của OTW trong khi chính họ chưa làm công khai sự kết nối này.