Att rösta i ett OTW-val

För att kunna rösta vid val av medlemmar i styrelsen för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) måste du ha betalat ditt OTW-medlemskap senast en månad före valet. Det exakta datumet hittar du på Tidslinjen.

Du måste ha gjort en donation via personlig check eller ett kredit- eller betalkort som tillhör dig. Av medlemskapsskäl behöver vi kunna knyta din betalning till ett bankkonto eller ett kredit- eller betalkort så att vi när val hålls kan verifiera att du är en riktig människa och en fysisk person.

När du har försäkrat dig om att du är berättigad att rösta, vänligen läs röstningsinstruktionerna.

Att göra något av följande innebär att röstaren diskvalificeras från att rösta under det valår handlingen sker:

  • Att erbjuda någon sorts incitament för en röst (vare sig det gäller pengar eller någon annan sorts belöning, inklusive kreativa verk av fans).
  • Avslöja en kandidats pseudonym, eller sammanlänka en OTW-medlems eller OTW-volontärs riktiga namn med vederbörandes fandom-namn om personen i fråga inte har valt att offentliggöra den kopplingen.