Att kandidera

Tack för ditt intresse för att kandidera till en plats i OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) styrelse!

Valbarhet

För att vara valbar som kandidat måste du:

  • Bli betalande medlem av OTW senast åtta veckor före valet.
  • Vara minst 18 år gammal vid tiden för valet.
  • Vara nuvarande medlem och medarbetare inom en av OTWs fasta kommittéer.
  • Ha varit medarbetare under totalt minst nio månader (inte inräknat uppehåll) första november under valåret.
  • Inte vara medlem av valberedningen under det år du kandiderar.
  • Vara beredd att ge en kort offentlig sammanfattning av din filosofi, dina mål för organisationen och dess framtida inriktning, med flera ämnen som du väljer själv.
  • Kandidera under ditt juridiska namn. Alla styrelsemedlemmar måste tjänstgöra under sitt juridiskt giltiga namn, i enlighet med USAs regler för ideella organisationer i form av bolag.

För att ange att du kandiderar, skicka din anmälan till vår valberedning på elections@transformativeworks.org. Var vänlig inkludera en bekräftelse på att du är över 18 år, vilka kommittéer du har tjänstgjort i under totalt 9 månader före första november, samt ditt juridiska namn. Om du har tjänstgjort under en pseudonym kommer ordföranden för kommittén för Volontärer & Rekrytering att bli ombedd att bekräfta att du har tjänstgjort, och ordföranden för kommittén för Utveckling & Medlemsskap kommer bli ombedd att bekräfta att du är en betalande medlem. Din pseudonym i fandom kommer att förbli konfidentiell.

Styrelsens ansvar och uppgifter

Viktigt: Denna sektion skrevs 2011. Informationen som står här kan vara ouppdaterad.

Att vara medlem i OTWs styrelse är en viktig position för att förvalta organisationen. Kravet att en styrelsemedlem ska ha tjänstgjort en period skrevs mycket tidigt in i våra stadgar. Syftet med detta är att få ett urval av kandidater som har visat sig vara engagerade i organisationen och dess värderingar.

Vi vill ha officiella val hellre än att bara utse nya styrelseledamöter, för att försäkra oss om att förändringar i fangemenskapen över tid kommer att ha inflytande över OTW och göra organisationen fortsatt relevant. Samtidigt vill vi se till att bara effektiva kandidater blir valda, sådana som är verkligt engagerade i OTW. Någon som inte redan är bekant med OTWs verktyg och kommittéer skulle behöva mycket mer tid för att komma igång och därmed försinka styrelsens arbete. Vi vill också förhindra en kaotisk miljö där vem som helst utifrån skulle kunna kandidera och slösa bort de seriösa kandidaternas tid — eller än värre, medvetet försöka störa processen.

Målet med valen är att ha kontinuitet och stabilitet i OTW så väl som att bjuda in nya perspektiv. Men för en organisation bestående helt av volontärer är det viktigt att ha kandidater som förstår våra begränsningar och vill arbeta för förändring. På så sätt är vi ganska typiska; styrelsemedlemmar i ideell verksamhet är oftast människor som har en lång historia av engagemang i organisationen.

Om du tror att du skulle vilja vara med i styrelsen i framtiden, så bli gärna volontär: det finns fullt med jobb i OTW! Och det finns ingen bättre förberedelse för styrelsearbetet än att vara medlem i någon av våra kommittéer. Vi behöver alla sorters kunskaper: var vänlig läs volontärsformuläret för att se vilka roller vi för närvarande rekryterar för. Om inga roller finns nämnda där, var vänlig kolla igen regelbundet eller bevaka någon av våra officiella nyhetsmedier för mer information.