Tidslinje og medlemskabsdeadline for OTW-valget 2017

OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Valgkomité har glæden af at meddele, at tidslinjen for valget 2017 nu er tilgængelig.

Der har været nogle ændringer ved tidslinjen dette år. For at undgå konflikter med andre OTW-arrangementer er valget blevet flyttet til tidligere på året. Denne ændring begyndte sidste år, hvor valget fandt sted i slutningen af september, og dette år flytter vi det til august, hvor det gerne skulle være for fremtiden.

Mere præcist bliver dette års valg afholdt d. 11.-14. august.

Dette betyder, at deadline for at blive medlem, og dermed få stemmeret, også er flyttet frem. Ligesom valgets tidspunkt vil denne dato også ligge fast hvert år. Deadline for at blive medlem, så man kan stemme, er nu d. 30. juni. Hvis du er interesseret i at stemme, så sørg for, at du har et aktivt medlemskab, når denne dag kommer.

Du kan finde ud af, hvordan du bliver medlem på Valgsiden, eller hvis du allerede kender fremgangsmåden, kan du bidrage her!

Hvis du gerne generelt vil vide mere om valgprocessen, så kan du tjekke siden om valgpolitkken.

Vi ser frem til en aktiv valgsæson med en fyldestgørende kommunikation mellem kandidater og vælgere, og vi håber, at du vil være en del af den. Glem ikke at følge Valgkomitéen på Twitter og Tumblr for at følge med i de seneste nyheder!

Hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke med at kontakte Valgkomitéen.

Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW’s frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

Offentliggørelse af OTW’s valgkandidater for 2016

Offentliggørelse af kandidater

OTW (Organisationen for Transformative Værker) kan med glæde offentliggøre følgende kandidater til valget 2016 (i alfabetisk rækkefølge efter fornavn):

  • James Beal
  • Kristina Busse
  • Priscilla Del Cima

Fordi vi har 2 pladser, der skal udfyldes og 3 kandidater, vil valget 2016 være omstridt — det vil sige, at medlemmerne af OTW vil stemme om, hvilke kandidater, der skal udfylde pladserne. (mere…)

Bestyrelsesudnævnelse af den sidst placerede kandidat til den tomme bestyrelsesplads

Den 14. august 2015 stemte Ledelsen om at ændre størrelse fra 9 bestyrelsesmedlemmer til 7. Før denne afstemning havde Ledelsen informeret Valgkomitéen, at kun 2 pladser ville være åbne for nye bestyrelsesmedlemmer i år. Dette er i overenstemmelse med Paragraf V, #3 af vedtægterne, som angiver, at mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges årligt, og hvis Ledelsen har 7 eller flere bestyrelsesmedlemmer, skal mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmer vælges årligt.

Den 16. september påpegede Valgkomitéens formand, at vi havde mulighed for at genoplive en svindende Ledelse på grund af det overraskende antal kandidater i år (der var oprindeligt i alt 8 kandidater), da det er muligt at vælge flere end mindstekravet af 2 på et givent år. Ledelsen afviste dette med Andrea Horbinskis svar: “Ledelsen har stemt om at fastsætte størrelsen af Ledelsen til syv bestyrelsesmedlemmer. Fordi vi valgte tre personer sidste år, kan vi vælge to personer i år og næste år og nemt holde et regelmæssigt program–det samme vi holdte, før Ledelsens størrelse steg til ni.”

Senere fjernede Ledelsen Nikisha Sanders fra afstemningen. Igen protesterede Valgkomitéens formand og blev underkendt af Ledelsen. Efterfølgende trak Dan Lamson sit kandidatur tilbage.

6 kandidater stillede op til den endelige afstemning. De fik stemmer af og rangeret af medlemmerne på følgende måde:

  1. Matty Bowers
  2. Atiya Hakeem
  3. Alex Tischer
  4. Katarina Harju
  5. Aline Carrão
  6. Andrea Horbinski

Kandidaten på 5. pladsen, Aline, fik 2.89 gange flere stemmer end kandidaten på 6. pladsen, Andrea.

I dag afholdte Ledelsen et åbent bestyrelsesmøde i den offentligt tilgængelige Public Discussion-kanal. Uden at advare frivillige, medlemmer eller Valgkomitéen, at denne afstemning ville finde sted, stemte Ledelsen for, at Andrea Horbinski skulle vende tilbage til Ledelsen for at færdiggøre perioden, der ender d. 31. december 2016, som blev forladt i slutningen af 2014 af Anna Genoese. Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier og Jessica Steiner stemte for, Eylul Dogruel undlod af stemme, og Soledad Griffin var fraværende. Du kan læse en transkription af denne afstemning og de efterfølgende reaktioner gennem dette link.

I 2010 opstod en lignende situation, da et medlem af Ledelsen trak sig tilbage umiddelbart efter valget det år. Dengang valgte man, at indkalde den næstbedst placerede kandidat, Hele Braunstein, til at udfylde pladsen. Præcedens, sund fornuft og etik dikterer, at medlemmernes valg i en afstemning bør tages i betragtning og respekteres. Valgkomitéen støtter udnævnelsen af Alex Tischer til at udfylde Annas plads. Hvis Alex ikke ønsker at tage pladsen, støtter vi udnævnelsen af Katarina Harju eller Aline Carrão, i den rækkefølge.

ETA 23. november 2015: 2015 Ledelsen har taget sin afsked gældende fra d. 15. december. De vil blive erstattet af Atiya Hakeem og Matty Bowers, som vil slutte sig til Ledelsen senest d. 1. december.

ETA2 23. november 2015: På grund af disse usædvanlige begivenheder har Valgkomitéen frigivet information om rangeringen af dette års kandidater med tilladelse fra 5 af de 6 kandidater. Imidlertid er vores mål at fremme en ligeværdig og harmonisk Ledelse, og derfor har vi ikke til hensigt at afsløre disse informationer ved fremtidige valg, medmindre der igen opstår en situation, ligesom den vi oplevede i weekenden.

Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW’s frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

Daniel Lamsons biografi og program

Redigeret for at tilføje: I henhold til Dans bekendtgørelse er Dan Lamson trådt tilbage fra afstemningen.

Biografi

Dan Lamson er administrerende direktør i en lille nonprofitorganisation i Florida, USA, med fokus på lokalmiljø og livskvalitetsemner. Han dimitterede fra Ursinus College i 2007 med en bachelorgrad i Politik og internationale forhold og en tilvalgsbachelor i kreativ skrivning. Han arbejdede som fundraiser for et herberg i fem år og hjalp med at rejse en stor del af organisationens 300.000 USD budget. Dan har lagt sin erfaring med nonprofitorganisationer i OTW (Organisationen for Transformative Værker) ved at være formand og medformand for Udvikling og Medlemskabskomitéen det sidste år. Han har tidligere erfaring med at arbejde med bestyrelser samt medarbejdere og frivillige. Dan er helt klar over, hvilket ansvar han vil påtage sig. Dan elsker at rejse og holder af at møde nye mennesker og lære nye ting. Han kan godt lide at spille computerspil og er en del af flere mediefandoms, inklusive Star Wars, Harry Potter, Marvel og Warcraft.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg elsker OTW. Det har jeg gjort, siden jeg fandt ud af, at det fandtes. Jeg startede min karriere hos OTW i Misbrugskomitéen, da jeg så et opslag på Tumblr om, at de var i gang med at rekruttere. Senere blev jeg en del af Udvikling og Medlemskabskomitéen, fordi jeg altid har elsket fundraising; på nuværende tidspunkt er jeg en af medformændene i den komité. Gennem disse stillinger samt mine interaktioner med andre komitéer har jeg fået større forståelse for OTW.

Efterhånden som min rolle i OTW er vokset, sætter jeg også mere og mere pris på arbejdet, menneskene og projekterne, og jeg vil gerne give så meget tilbage, som jeg kan. Jeg har altid været motiveret mod service, og jeg føler, at mit relevante virkelige liv og min erfaring hos OTW gør mig til en egnet tilføjelse til OTW’s Ledelse. Jeg ved, at mine erfaringer og entusiasme vil gøre mig til et effektivt medlem af Ledelsen og en holdspiller.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Hele mit professionelle liv har været dedikeret til nonprofitorganisationer. Jeg har arbejdet med bestyrelser de sidste adskillige år i “det virkelige liv”. Den erfaring tager jeg med til Ledelsen. Endvidere er jeg en meget optimistisk person. Jeg ser altid på den lyse side, og jeg mener, at man kan nå langt med en positiv attitude. Jeg har ikke været involveret i OTW lige så lang tid, som andre har, men det, mener jeg ikke, er en ulempe. Jeg føler, at jeg vil kunne bringe et nyt syn på tingene og en anderledes tilgang til problemløsning, der vil hjælpe OTW ikke bare med at vokse, men også give nyt syn på tidligere og nuværende problemstillinger.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg tror på åbenhed i kommunikation, og jeg tror på at bevæge sig fremad i et fornuftigt tempo. Jeg vil gerne se Ledelsen blive mere tilgængelig og meddelsom, hvis jeg bliver valgt. Da jeg først startede som frivillig for OTW, intimiderede konceptet “Ledelsen” mig. Bestyrelsesmedlemmer var involverede, men fjerne. Dette er blevet bedre i den seneste tid, men jeg vil gerne hjælpe med at udvikle en kultur, hvor det ikke er sådan, og Ledelsen er let tilgængelig for enhver, der er interesseret, for at lette konstruktiv dialog. Jeg mener, at en de-mystifikation af Ledelsen vil hjælpe med at gøre organisationen stærkere.

Endvidere, kan jeg godt lide at få ting gjort. Der er intet som at krydse noget af din to-do-liste. Jeg mener, at OTW til tider bevæger sig meget langsomt. Sådan er det nogle gange nødt til at være, men jeg føler, at der er tider, hvor organisationen kunne nå sine mål meget hurtigere. Mit overordnede mål er at opmuntre til effektivitet uden at lade det gå ud over kvaliteten af det arbejde, som Ledelsen og organisationen som hele laver.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg har været frivillig ved Misbrugskomitéen og er på nuværende tidspunkt medformand for Udvikling og Medlemskabskomitéen. Før det var jeg en ivrig bruger af Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv), samt Fanlore, når jeg havde brug for det.

Jeg skal være den første til at sige, at jeg ikke ved alt. Ikke engang tæt på. Som medlem af Ledelsen ville jeg respektere forskellige projekter og deres tilhørende komitéer, fordi jeg mener, at de ved, hvad de har brug for, bedre end jeg (som en potentiel udenforstående) ville gøre. Hvis et projekt sagde, at de havde brug for noget til deres vedvarende drift og fortalte Ledelsen hvorfor, ville jeg højst sandsynligt støtte det. Jeg ville ikke tvinge en komité til at følge min vilje uden at snakke med dem først. Jeg kommer måske med forslag, men når det kommer til stykket, er det op til komitéerne/projekterne at bestemme over hverdagsdriften af sager under deres ansvarsområder.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Jeg mener, at Ledelsen bør være mere involveret i fundraising, end den traditionelt har været. Dette inkluderer mere end en årlig donation til organisationen af bestyrelsesmedlemmerne. Alle medlemmer af Ledelsen bør have en indgående forståelse for, hvordan vi fundraiser, og hvorfor vi gør det. Medlemmer af Ledelsen bør også involveres mere i at kommunikere direkte med donorer og i at kultivere vores medlemmer. Dette er en hovedkomponent i mange nonprofit bestyrelser. OTW er en anderledes organisation, så nogle af de traditionelle metoder kan måske ikke bruges, men der er masser af måder at få Ledelsen til at deltage i fundraising. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg fortsætte som medlem af Udvikling og Medlemskabskomitéen for at lette Ledelse/fundraising kommunikation.

Lige nu holder OTW sig meget tilbage fra andre organisationer, der håndterer lignende emner som ytringsfrihed, ophavsret og fankultur. Jeg mener, at vi kunne opsøge andre organisationer og samarbejde om at udrette mere. Vi er stærere sammen end hver for sig. For eksempel kunne jeg godt tænke mig at prøve at få et tættere forhold til organisationer som Comic Book Legal Defense Fund, Wikimedia Foundation, First Amendment Coalition og mange flere. Fandom-sager og ytringsfrihed går ind under mange organisationers virkefelt, og donorstøtte spredes imellem mange af disse. Samarbejde med andre organisationer, som jeg også støtter, giver mening for mig, og jeg ville opmuntre til forhold til dem.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg er bekendt med de juridiske krav til en bestyrelse af en 501(c)(3) nonprofitorganisation, og jeg tror på bestyrelsens tre primære juridiske pligter: “diligenspligt”, “loyalitetspligt” og “lydighedspligt”.

Bestyrelsesmedlemmer har en betroet forpligtelse over for den organisation, de tjener. “Diligenspligt” betyder, at Ledelsens medlemmer skal tage sig af alle de mennesker, som OTW rører, alle organisationens aktiviteter samt være tillidsmand for dens mission. “Loyalitetspligt” betyder, at Ledelsens medlemmer skal sætte OTW højere end deres egne interesser, skulle de to være modstridende. Endelig betyder “lydighedspligt”, at organisationen gør, som den skal rent juridisk og etisk, og at den holder fast ved og arbejder for dens mission. Jeg mener også bestemt, at et medlem af Ledelsen bør være en fortaler for organisationen.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

På nuværende tidspunkt er jeg medformand i Udvikling og Medlemskabskomitéen sammen med en meget dygtig og kompetent person. Jeg har planlagt i flere måneder at træde tilbage som medformand efter Medlemskabskampagnen i oktober, så flere stemmer kan blive hørt i komitéen. Dette er en forløber for en ledelsesbane i komitéen, så institutionel viden og procedurer ikke går tabt. Min plan er at blive i komitéen som medarbejder for at hjælpe med fundraising og med at dyrke vores medlemskab i fremtiden.

Katarina Harjus biografi og program

Biografi

Katarina er en svensktalende finne, der på nuværende tidspunkt arbejder frem mod en eksamen i informationsteknologi. Før det har hun arbejdet i bogholderi i mange år. Hun gav sig til at lede efter fandom i 2000, efter hun havde læst om det i et blad (og er for evigt taknemmelig for, at hun tilfældigvis tog det bestemte blad i et øjebliks kedsomhed). Hun har skabt fanværker for flere fandoms, hvoraf man kan finde mange på hendes Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)-bruger. På et tidspunkt faldt hun for podfics, og hun skriver stadig fics, optager podfics og laver endda til tider fanbaseret håndarbejde, selv om det ikke bliver så ofte, som hun gerne ville. Katarina har fulgt OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) arbejde tæt fra begyndelsen og blev involveret i 2013 som medlem af Oversættelseskomitéen, hvor hun på nuværende tidspunkt er oversætter og medarbejder. Hun havde en periode som tagorganisator i 2014 og arbejder for tiden også hos AO3’s Misbrugskomité.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

I løbet af min tid hos OTW er jeg kommet til at sætte stor pris på OTW’s mål, på mine medfrivillige og på brugerne af vores projekter. Der er dog visse områder af OTW’s funktion, som jeg ikke er tilfreds med, inklusiv nogle aspekter af, hvordan den nuværende Ledelse fungerer. Jeg følte, at det at stille op til Ledelsen var den bedste måde at tjene alle de tidligere nævnte grupper og at hjælpe Ledelsens arbejde til at reflektere disse behov. Jeg har fulgt OTW’s udvikling fra begyndelsen, og jeg er meget investeret i dens mission og projekter. De sidste to år har jeg set mange komitéer blomstre op, samarbejde og gøre fremskridt med deres mål, mens andre komitéer har kæmpet på grund af fejlkommunikation og dårlig ledelse fra Ledelsens side. Jeg mener, at blive medlem af Ledelsen er den logiske måde at prøve at hjælpe på.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Jeg har professionel erfaring med bogholderi, og selv om reglerne afviger, fordi OTW er baseret i USA, holder de væsentligste forudsætninger og best practice for bogholderi og budgetering for OTW, ligesom det holder for de andre firmaer, jeg har arbejdet hos.

Som en del af staben hos Oversættelse har jeg praktisk erfaring både med ledelse og administrativt arbejde, herunder håndtering af store mængder e-mails med meget forskelligartede forespørgsler på kort tid, tildeling af opgaver til vores mere end 150 frivillige, nedskrivning af dokumentation og samarbejde med andre komitéer.
Jeg har erfaring med at arbejde med mennesker fra mange forskellige baggrunde og kulturer, både i OTW og i mit online liv, hvilket er et godt fundament for at arbejde hos en Ledelse af en så mangfoldig organisation som OTW. Jeg har også erfaring med IT, og selv om jeg aldrig har været en del af den gruppe, der sikrer, at AO3 kører og forbedres, har jeg forståelse for deres arbejde (og sætter stor pris på det).

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg vil gerne se Ledelsen bevæge sig i en retning, hvor den ikke finder det nødvendigt at involvere sig selv i hverdagsanliggender—en Ledelse, der ikke kontrollerer hver eneste detalje, og i stedet fokuserer på større beslutninger og planer om at flytte organisationen nærmere dens mål. Der hvor Ledelsens involvering er nødvendig, som det somme tider er, vil jeg gøre mit bedste for at sikre at tingene går glat og, endnu vigtigere, går hurtigt, så komitéernes arbejde ikke forsinkes unødvendigt.

Derudover vil jeg gerne se den Økonomiske komité genoprettet i en eller anden form eller arrangere en anden måde, som vores finanser kan håndteres på. Det er ikke rimeligt, at alt arbejdet ligger på kun én persons skuldre, som det gør nu. Ligegyldigt om personen har evnen til at håndtere arbejdet, er det uansvarligt ikke at have en form for indbygget redundans i forhold til håndteringen af vores finanser. Fordi vores regnskab føres af en enkelt person, der også er ansvarlig for at fortolke de økonomiske rapporter for Ledelsen (og som måske endda også er en del af Ledelsen), er der ikke nok opsyn med finanserne eller med bogholderiet. På nuværende tidspunkt er der hverken en intern eller ekstern revision, hvilket betyder, at vi ikke kan udvise forklarlighed på tilstrækkelig vis.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg var tagorganisator i en periode, for tiden er jeg medlem af AO3’s Misbrugkomité, og jeg er også en AO3-bruger, så jeg har mere praktisk erfaring med AO3 end med de andre projekter. Jeg er dog også medlem af Oversættelseskomitéen, som arbejder sammen med mange af OTW’s projekter, og på den måde har jeg haft mange muligheder for at blive fortrolig med deres arbejde, samt med de komitéer, der gør projekterne mulige.

Overordnet mener jeg, at det er vigtigt, at Ledelsen er tilgængelig, og at Ledelsen er i stand til at finde frem til komitéernes behov gennem åben dialog, eftersom komitéerne selv er bedst stillede til at vide det. Ofte virker det som om, det at indsende et forslag til Ledelsen er mere en forhindring end en mulighed for forandring og brugbar videreudvikling af planerne. Så én ting, jeg vil gøre for alle projekterne, er at være så tilgængelig som muligt og gøre mit arbejde på en rettidig måde.

Jeg mener, at man skal have tiltro til, at komitéerne kan lave det arbejde, de har vist, at de er i stand til at håndtere, uden unødvendig indblanding. For dem, der har brug for hjælp og støtte, skal det tilbydes, ikke tvinges på dem. Vi bør lytte til andre komitéer, der har været i stand til at overvinde lignende problemer, lære hvordan de håndterede det og opfordre de, der kæmper, til at følge eksemplet. Ledelsen kan ikke løse alt eller være overalt, men den kan have en baggrundsviden, der kan bidrage til at skabe forbindelser mellem folk, der kan hjælpe hinanden.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

I min professionelle karriere har jeg arbejdet med at håndtere andre menneskers finanser og bogføring, og jeg kan ikke lade være med at fokusere på den måde, OTW’s finanser på nuværende tidspunkt bliver håndteret på. Det virker meget uklogt at lægge alt ansvaret på én persons skuldre. Hvad sker der, hvis den person pludselig ikke er til rådighed af den ene eller anden grund? Derudover har vi på nuværende tidspunkt ikke et fremtidigt budget, hvilket er vigtigt, når man planlægger fremtiden, og når man sætter mål for fundraising.

Og med hensyn til finanser, så mener jeg, at vi også skal gentænke dem på andre områder—navnlig vores fundraising. Vi har haft flere succesfulde medlemskabskampagner (og vi er umådeligt taknemmelige for alle vores donorer), men sandheden er, at de fleste af de penge stadig ligger på en bankkonto uden at blive brugt til noget. Hvordan kan vi retfærdiggøre at bede vores brugere om flere, når vi ikke har brugt de penge, de allerde har doneret? Der er brugbare ting, der kunne gøres med de penge, såsom at betale for eksterne konsulenter, der kan hjælpe med AO3-koden eller OTW’s hjemmeside, eller rettidig investering i nye servere til vores projekter. Hvis vi ikke kan komme på noget at bruge vores penge på, bør vi være åbne omkring det, når vi beder om donationer.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg er ikke amerikansk statsborger, men jeg er bekendt med de juridiske krav til en amerikanskbaseret nonprofitorganisation og særligt denne Ledelses ansvarsområder. Jeg ville ikke have ansøgt nogen position, hvis jeg ikke først havde undersøgt ansvarsområderne, der følger med den, så godt som muligt. Jeg mener, at det mest essentielle juridiske krav er et bestyrelsesmedlems pligt til at sørge for organisationen og dens medlemmer: at forblive informeret om, hvad der sker i organisationen, tage beslutninger baseret på organisationens bedste interesser og mål.

Jeg mener, at det er Ledelsens ansvar at se det store billede og vejlede organisationen i forhold til dens mål. Ledelsen bør ikke være ansvarlig for den daglige gang i organisationen. OTW’s Ledelse har til tider fundet det nødvendigt at involvere sig i en grad, der ikke er ideel; fordi OTW’s interne struktur ikke var egnet til at vokse i den fart, den har — hvor sådan en indblanding sker — bør det håndteres effektivt og på en måde, der sikrer, at det daglige arbejde ikke hindres, eller, hvis det ikke er muligt, at det kan genoptages så hurtigt som muligt.

Jeg mener også, at det er en del af Ledelsens ansvarsområder at være så åben som muligt omkring dens arbejde. På nuværende tidspunkt foregår en del af Ledelsens arbejde på steder, hvor personer, der ikke er medlem af Ledelsen, ikke har adgang, selv diskussioner, hvor sådan en privathed langt fra er nødvendig. Sådan en hemmelig fremtræden—selv om det er utilsigtet—er noget, Ledelsen bør bestræbe sig på at komme væk fra.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

På nuværende tidspunkt er jeg en del af staben i Misbrug- og Oversættelseskomitéerne. Jeg er taknemmelig for at arbejde i komitéer, der er stabile nok, til at jeg ved, at jeg kan træde tilbage fra mine roller uden at ulejlige resten af holdet for meget. Jeg ved, at de kan overtage min del af arbejdet, uden at det er nødvendigt at lave en betydelig omstrukturering.

Hos Oversættelse er jeg medarbejder, hvilket mere er en ledelsesrolle, såvel som oversætter. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg beholde min position i Oversættelseskomitéen, fordi jeg finder arbejdet tilfredsstillende. Følelsen af fællesskab, som jeg finder der, hjælper mig også til at huske, hvorfor OTW er så vigtig for mig. Jeg har det på samme måde med Misbrug-holdet, og jeg holder af muligheden for at interagere med og hjælpe AO3-brugere, selv om det ofte er i mere følsomme og knap så glade omstændigheder. Jeg ville hade at træde tilbage fra nogen af mine roller; men hvis det viser sig, at Ledelsesarbejdet er for krævende til at jeg kan blive i begge komitéer, vil jeg overveje at forlade Misbrug-holdet.