Tidslinje og medlemskabsdeadline for OTW-valget 2017

OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Valgkomité har glæden af at meddele, at tidslinjen for valget 2017 nu er tilgængelig.

Der har været nogle ændringer ved tidslinjen dette år. For at undgå konflikter med andre OTW-arrangementer er valget blevet flyttet til tidligere på året. Denne ændring begyndte sidste år, hvor valget fandt sted i slutningen af september, og dette år flytter vi det til august, hvor det gerne skulle være for fremtiden.

Mere præcist bliver dette års valg afholdt d. 11.-14. august.

Dette betyder, at deadline for at blive medlem, og dermed få stemmeret, også er flyttet frem. Ligesom valgets tidspunkt vil denne dato også ligge fast hvert år. Deadline for at blive medlem, så man kan stemme, er nu d. 30. juni. Hvis du er interesseret i at stemme, så sørg for, at du har et aktivt medlemskab, når denne dag kommer.

Du kan finde ud af, hvordan du bliver medlem på Valgsiden, eller hvis du allerede kender fremgangsmåden, kan du bidrage her!

Hvis du gerne generelt vil vide mere om valgprocessen, så kan du tjekke siden om valgpolitkken.

Vi ser frem til en aktiv valgsæson med en fyldestgørende kommunikation mellem kandidater og vælgere, og vi håber, at du vil være en del af den. Glem ikke at følge Valgkomitéen på Twitter og Tumblr for at følge med i de seneste nyheder!

Hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke med at kontakte Valgkomitéen.

Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW’s frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

Offentliggørelse af OTW’s valgkandidater for 2016

Offentliggørelse af kandidater

OTW (Organisationen for Transformative Værker) kan med glæde offentliggøre følgende kandidater til valget 2016 (i alfabetisk rækkefølge efter fornavn):

  • James Beal
  • Kristina Busse
  • Priscilla Del Cima

Fordi vi har 2 pladser, der skal udfyldes og 3 kandidater, vil valget 2016 være omstridt — det vil sige, at medlemmerne af OTW vil stemme om, hvilke kandidater, der skal udfylde pladserne. (mere…)

Bestyrelsesudnævnelse af den sidst placerede kandidat til den tomme bestyrelsesplads

Den 14. august 2015 stemte Ledelsen om at ændre størrelse fra 9 bestyrelsesmedlemmer til 7. Før denne afstemning havde Ledelsen informeret Valgkomitéen, at kun 2 pladser ville være åbne for nye bestyrelsesmedlemmer i år. Dette er i overenstemmelse med Paragraf V, #3 af vedtægterne, som angiver, at mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges årligt, og hvis Ledelsen har 7 eller flere bestyrelsesmedlemmer, skal mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmer vælges årligt.

Den 16. september påpegede Valgkomitéens formand, at vi havde mulighed for at genoplive en svindende Ledelse på grund af det overraskende antal kandidater i år (der var oprindeligt i alt 8 kandidater), da det er muligt at vælge flere end mindstekravet af 2 på et givent år. Ledelsen afviste dette med Andrea Horbinskis svar: “Ledelsen har stemt om at fastsætte størrelsen af Ledelsen til syv bestyrelsesmedlemmer. Fordi vi valgte tre personer sidste år, kan vi vælge to personer i år og næste år og nemt holde et regelmæssigt program–det samme vi holdte, før Ledelsens størrelse steg til ni.”

Senere fjernede Ledelsen Nikisha Sanders fra afstemningen. Igen protesterede Valgkomitéens formand og blev underkendt af Ledelsen. Efterfølgende trak Dan Lamson sit kandidatur tilbage.

6 kandidater stillede op til den endelige afstemning. De fik stemmer af og rangeret af medlemmerne på følgende måde:

  1. Matty Bowers
  2. Atiya Hakeem
  3. Alex Tischer
  4. Katarina Harju
  5. Aline Carrão
  6. Andrea Horbinski

Kandidaten på 5. pladsen, Aline, fik 2.89 gange flere stemmer end kandidaten på 6. pladsen, Andrea.

I dag afholdte Ledelsen et åbent bestyrelsesmøde i den offentligt tilgængelige Public Discussion-kanal. Uden at advare frivillige, medlemmer eller Valgkomitéen, at denne afstemning ville finde sted, stemte Ledelsen for, at Andrea Horbinski skulle vende tilbage til Ledelsen for at færdiggøre perioden, der ender d. 31. december 2016, som blev forladt i slutningen af 2014 af Anna Genoese. Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier og Jessica Steiner stemte for, Eylul Dogruel undlod af stemme, og Soledad Griffin var fraværende. Du kan læse en transkription af denne afstemning og de efterfølgende reaktioner gennem dette link.

I 2010 opstod en lignende situation, da et medlem af Ledelsen trak sig tilbage umiddelbart efter valget det år. Dengang valgte man, at indkalde den næstbedst placerede kandidat, Hele Braunstein, til at udfylde pladsen. Præcedens, sund fornuft og etik dikterer, at medlemmernes valg i en afstemning bør tages i betragtning og respekteres. Valgkomitéen støtter udnævnelsen af Alex Tischer til at udfylde Annas plads. Hvis Alex ikke ønsker at tage pladsen, støtter vi udnævnelsen af Katarina Harju eller Aline Carrão, i den rækkefølge.

ETA 23. november 2015: 2015 Ledelsen har taget sin afsked gældende fra d. 15. december. De vil blive erstattet af Atiya Hakeem og Matty Bowers, som vil slutte sig til Ledelsen senest d. 1. december.

ETA2 23. november 2015: På grund af disse usædvanlige begivenheder har Valgkomitéen frigivet information om rangeringen af dette års kandidater med tilladelse fra 5 af de 6 kandidater. Imidlertid er vores mål at fremme en ligeværdig og harmonisk Ledelse, og derfor har vi ikke til hensigt at afsløre disse informationer ved fremtidige valg, medmindre der igen opstår en situation, ligesom den vi oplevede i weekenden.

Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW’s frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

Daniel Lamsons biografi og program

Redigeret for at tilføje: I henhold til Dans bekendtgørelse er Dan Lamson trådt tilbage fra afstemningen.

Biografi

Dan Lamson er administrerende direktør i en lille nonprofitorganisation i Florida, USA, med fokus på lokalmiljø og livskvalitetsemner. Han dimitterede fra Ursinus College i 2007 med en bachelorgrad i Politik og internationale forhold og en tilvalgsbachelor i kreativ skrivning. Han arbejdede som fundraiser for et herberg i fem år og hjalp med at rejse en stor del af organisationens 300.000 USD budget. Dan har lagt sin erfaring med nonprofitorganisationer i OTW (Organisationen for Transformative Værker) ved at være formand og medformand for Udvikling og Medlemskabskomitéen det sidste år. Han har tidligere erfaring med at arbejde med bestyrelser samt medarbejdere og frivillige. Dan er helt klar over, hvilket ansvar han vil påtage sig. Dan elsker at rejse og holder af at møde nye mennesker og lære nye ting. Han kan godt lide at spille computerspil og er en del af flere mediefandoms, inklusive Star Wars, Harry Potter, Marvel og Warcraft.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg elsker OTW. Det har jeg gjort, siden jeg fandt ud af, at det fandtes. Jeg startede min karriere hos OTW i Misbrugskomitéen, da jeg så et opslag på Tumblr om, at de var i gang med at rekruttere. Senere blev jeg en del af Udvikling og Medlemskabskomitéen, fordi jeg altid har elsket fundraising; på nuværende tidspunkt er jeg en af medformændene i den komité. Gennem disse stillinger samt mine interaktioner med andre komitéer har jeg fået større forståelse for OTW.

Efterhånden som min rolle i OTW er vokset, sætter jeg også mere og mere pris på arbejdet, menneskene og projekterne, og jeg vil gerne give så meget tilbage, som jeg kan. Jeg har altid været motiveret mod service, og jeg føler, at mit relevante virkelige liv og min erfaring hos OTW gør mig til en egnet tilføjelse til OTW’s Ledelse. Jeg ved, at mine erfaringer og entusiasme vil gøre mig til et effektivt medlem af Ledelsen og en holdspiller.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Hele mit professionelle liv har været dedikeret til nonprofitorganisationer. Jeg har arbejdet med bestyrelser de sidste adskillige år i “det virkelige liv”. Den erfaring tager jeg med til Ledelsen. Endvidere er jeg en meget optimistisk person. Jeg ser altid på den lyse side, og jeg mener, at man kan nå langt med en positiv attitude. Jeg har ikke været involveret i OTW lige så lang tid, som andre har, men det, mener jeg ikke, er en ulempe. Jeg føler, at jeg vil kunne bringe et nyt syn på tingene og en anderledes tilgang til problemløsning, der vil hjælpe OTW ikke bare med at vokse, men også give nyt syn på tidligere og nuværende problemstillinger.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg tror på åbenhed i kommunikation, og jeg tror på at bevæge sig fremad i et fornuftigt tempo. Jeg vil gerne se Ledelsen blive mere tilgængelig og meddelsom, hvis jeg bliver valgt. Da jeg først startede som frivillig for OTW, intimiderede konceptet “Ledelsen” mig. Bestyrelsesmedlemmer var involverede, men fjerne. Dette er blevet bedre i den seneste tid, men jeg vil gerne hjælpe med at udvikle en kultur, hvor det ikke er sådan, og Ledelsen er let tilgængelig for enhver, der er interesseret, for at lette konstruktiv dialog. Jeg mener, at en de-mystifikation af Ledelsen vil hjælpe med at gøre organisationen stærkere.

Endvidere, kan jeg godt lide at få ting gjort. Der er intet som at krydse noget af din to-do-liste. Jeg mener, at OTW til tider bevæger sig meget langsomt. Sådan er det nogle gange nødt til at være, men jeg føler, at der er tider, hvor organisationen kunne nå sine mål meget hurtigere. Mit overordnede mål er at opmuntre til effektivitet uden at lade det gå ud over kvaliteten af det arbejde, som Ledelsen og organisationen som hele laver.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg har været frivillig ved Misbrugskomitéen og er på nuværende tidspunkt medformand for Udvikling og Medlemskabskomitéen. Før det var jeg en ivrig bruger af Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv), samt Fanlore, når jeg havde brug for det.

Jeg skal være den første til at sige, at jeg ikke ved alt. Ikke engang tæt på. Som medlem af Ledelsen ville jeg respektere forskellige projekter og deres tilhørende komitéer, fordi jeg mener, at de ved, hvad de har brug for, bedre end jeg (som en potentiel udenforstående) ville gøre. Hvis et projekt sagde, at de havde brug for noget til deres vedvarende drift og fortalte Ledelsen hvorfor, ville jeg højst sandsynligt støtte det. Jeg ville ikke tvinge en komité til at følge min vilje uden at snakke med dem først. Jeg kommer måske med forslag, men når det kommer til stykket, er det op til komitéerne/projekterne at bestemme over hverdagsdriften af sager under deres ansvarsområder.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Jeg mener, at Ledelsen bør være mere involveret i fundraising, end den traditionelt har været. Dette inkluderer mere end en årlig donation til organisationen af bestyrelsesmedlemmerne. Alle medlemmer af Ledelsen bør have en indgående forståelse for, hvordan vi fundraiser, og hvorfor vi gør det. Medlemmer af Ledelsen bør også involveres mere i at kommunikere direkte med donorer og i at kultivere vores medlemmer. Dette er en hovedkomponent i mange nonprofit bestyrelser. OTW er en anderledes organisation, så nogle af de traditionelle metoder kan måske ikke bruges, men der er masser af måder at få Ledelsen til at deltage i fundraising. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg fortsætte som medlem af Udvikling og Medlemskabskomitéen for at lette Ledelse/fundraising kommunikation.

Lige nu holder OTW sig meget tilbage fra andre organisationer, der håndterer lignende emner som ytringsfrihed, ophavsret og fankultur. Jeg mener, at vi kunne opsøge andre organisationer og samarbejde om at udrette mere. Vi er stærere sammen end hver for sig. For eksempel kunne jeg godt tænke mig at prøve at få et tættere forhold til organisationer som Comic Book Legal Defense Fund, Wikimedia Foundation, First Amendment Coalition og mange flere. Fandom-sager og ytringsfrihed går ind under mange organisationers virkefelt, og donorstøtte spredes imellem mange af disse. Samarbejde med andre organisationer, som jeg også støtter, giver mening for mig, og jeg ville opmuntre til forhold til dem.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg er bekendt med de juridiske krav til en bestyrelse af en 501(c)(3) nonprofitorganisation, og jeg tror på bestyrelsens tre primære juridiske pligter: “diligenspligt”, “loyalitetspligt” og “lydighedspligt”.

Bestyrelsesmedlemmer har en betroet forpligtelse over for den organisation, de tjener. “Diligenspligt” betyder, at Ledelsens medlemmer skal tage sig af alle de mennesker, som OTW rører, alle organisationens aktiviteter samt være tillidsmand for dens mission. “Loyalitetspligt” betyder, at Ledelsens medlemmer skal sætte OTW højere end deres egne interesser, skulle de to være modstridende. Endelig betyder “lydighedspligt”, at organisationen gør, som den skal rent juridisk og etisk, og at den holder fast ved og arbejder for dens mission. Jeg mener også bestemt, at et medlem af Ledelsen bør være en fortaler for organisationen.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

På nuværende tidspunkt er jeg medformand i Udvikling og Medlemskabskomitéen sammen med en meget dygtig og kompetent person. Jeg har planlagt i flere måneder at træde tilbage som medformand efter Medlemskabskampagnen i oktober, så flere stemmer kan blive hørt i komitéen. Dette er en forløber for en ledelsesbane i komitéen, så institutionel viden og procedurer ikke går tabt. Min plan er at blive i komitéen som medarbejder for at hjælpe med fundraising og med at dyrke vores medlemskab i fremtiden.

Katarina Harjus biografi og program

Biografi

Katarina er en svensktalende finne, der på nuværende tidspunkt arbejder frem mod en eksamen i informationsteknologi. Før det har hun arbejdet i bogholderi i mange år. Hun gav sig til at lede efter fandom i 2000, efter hun havde læst om det i et blad (og er for evigt taknemmelig for, at hun tilfældigvis tog det bestemte blad i et øjebliks kedsomhed). Hun har skabt fanværker for flere fandoms, hvoraf man kan finde mange på hendes Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)-bruger. På et tidspunkt faldt hun for podfics, og hun skriver stadig fics, optager podfics og laver endda til tider fanbaseret håndarbejde, selv om det ikke bliver så ofte, som hun gerne ville. Katarina har fulgt OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) arbejde tæt fra begyndelsen og blev involveret i 2013 som medlem af Oversættelseskomitéen, hvor hun på nuværende tidspunkt er oversætter og medarbejder. Hun havde en periode som tagorganisator i 2014 og arbejder for tiden også hos AO3’s Misbrugskomité.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

I løbet af min tid hos OTW er jeg kommet til at sætte stor pris på OTW’s mål, på mine medfrivillige og på brugerne af vores projekter. Der er dog visse områder af OTW’s funktion, som jeg ikke er tilfreds med, inklusiv nogle aspekter af, hvordan den nuværende Ledelse fungerer. Jeg følte, at det at stille op til Ledelsen var den bedste måde at tjene alle de tidligere nævnte grupper og at hjælpe Ledelsens arbejde til at reflektere disse behov. Jeg har fulgt OTW’s udvikling fra begyndelsen, og jeg er meget investeret i dens mission og projekter. De sidste to år har jeg set mange komitéer blomstre op, samarbejde og gøre fremskridt med deres mål, mens andre komitéer har kæmpet på grund af fejlkommunikation og dårlig ledelse fra Ledelsens side. Jeg mener, at blive medlem af Ledelsen er den logiske måde at prøve at hjælpe på.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Jeg har professionel erfaring med bogholderi, og selv om reglerne afviger, fordi OTW er baseret i USA, holder de væsentligste forudsætninger og best practice for bogholderi og budgetering for OTW, ligesom det holder for de andre firmaer, jeg har arbejdet hos.

Som en del af staben hos Oversættelse har jeg praktisk erfaring både med ledelse og administrativt arbejde, herunder håndtering af store mængder e-mails med meget forskelligartede forespørgsler på kort tid, tildeling af opgaver til vores mere end 150 frivillige, nedskrivning af dokumentation og samarbejde med andre komitéer.
Jeg har erfaring med at arbejde med mennesker fra mange forskellige baggrunde og kulturer, både i OTW og i mit online liv, hvilket er et godt fundament for at arbejde hos en Ledelse af en så mangfoldig organisation som OTW. Jeg har også erfaring med IT, og selv om jeg aldrig har været en del af den gruppe, der sikrer, at AO3 kører og forbedres, har jeg forståelse for deres arbejde (og sætter stor pris på det).

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg vil gerne se Ledelsen bevæge sig i en retning, hvor den ikke finder det nødvendigt at involvere sig selv i hverdagsanliggender—en Ledelse, der ikke kontrollerer hver eneste detalje, og i stedet fokuserer på større beslutninger og planer om at flytte organisationen nærmere dens mål. Der hvor Ledelsens involvering er nødvendig, som det somme tider er, vil jeg gøre mit bedste for at sikre at tingene går glat og, endnu vigtigere, går hurtigt, så komitéernes arbejde ikke forsinkes unødvendigt.

Derudover vil jeg gerne se den Økonomiske komité genoprettet i en eller anden form eller arrangere en anden måde, som vores finanser kan håndteres på. Det er ikke rimeligt, at alt arbejdet ligger på kun én persons skuldre, som det gør nu. Ligegyldigt om personen har evnen til at håndtere arbejdet, er det uansvarligt ikke at have en form for indbygget redundans i forhold til håndteringen af vores finanser. Fordi vores regnskab føres af en enkelt person, der også er ansvarlig for at fortolke de økonomiske rapporter for Ledelsen (og som måske endda også er en del af Ledelsen), er der ikke nok opsyn med finanserne eller med bogholderiet. På nuværende tidspunkt er der hverken en intern eller ekstern revision, hvilket betyder, at vi ikke kan udvise forklarlighed på tilstrækkelig vis.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg var tagorganisator i en periode, for tiden er jeg medlem af AO3’s Misbrugkomité, og jeg er også en AO3-bruger, så jeg har mere praktisk erfaring med AO3 end med de andre projekter. Jeg er dog også medlem af Oversættelseskomitéen, som arbejder sammen med mange af OTW’s projekter, og på den måde har jeg haft mange muligheder for at blive fortrolig med deres arbejde, samt med de komitéer, der gør projekterne mulige.

Overordnet mener jeg, at det er vigtigt, at Ledelsen er tilgængelig, og at Ledelsen er i stand til at finde frem til komitéernes behov gennem åben dialog, eftersom komitéerne selv er bedst stillede til at vide det. Ofte virker det som om, det at indsende et forslag til Ledelsen er mere en forhindring end en mulighed for forandring og brugbar videreudvikling af planerne. Så én ting, jeg vil gøre for alle projekterne, er at være så tilgængelig som muligt og gøre mit arbejde på en rettidig måde.

Jeg mener, at man skal have tiltro til, at komitéerne kan lave det arbejde, de har vist, at de er i stand til at håndtere, uden unødvendig indblanding. For dem, der har brug for hjælp og støtte, skal det tilbydes, ikke tvinges på dem. Vi bør lytte til andre komitéer, der har været i stand til at overvinde lignende problemer, lære hvordan de håndterede det og opfordre de, der kæmper, til at følge eksemplet. Ledelsen kan ikke løse alt eller være overalt, men den kan have en baggrundsviden, der kan bidrage til at skabe forbindelser mellem folk, der kan hjælpe hinanden.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

I min professionelle karriere har jeg arbejdet med at håndtere andre menneskers finanser og bogføring, og jeg kan ikke lade være med at fokusere på den måde, OTW’s finanser på nuværende tidspunkt bliver håndteret på. Det virker meget uklogt at lægge alt ansvaret på én persons skuldre. Hvad sker der, hvis den person pludselig ikke er til rådighed af den ene eller anden grund? Derudover har vi på nuværende tidspunkt ikke et fremtidigt budget, hvilket er vigtigt, når man planlægger fremtiden, og når man sætter mål for fundraising.

Og med hensyn til finanser, så mener jeg, at vi også skal gentænke dem på andre områder—navnlig vores fundraising. Vi har haft flere succesfulde medlemskabskampagner (og vi er umådeligt taknemmelige for alle vores donorer), men sandheden er, at de fleste af de penge stadig ligger på en bankkonto uden at blive brugt til noget. Hvordan kan vi retfærdiggøre at bede vores brugere om flere, når vi ikke har brugt de penge, de allerde har doneret? Der er brugbare ting, der kunne gøres med de penge, såsom at betale for eksterne konsulenter, der kan hjælpe med AO3-koden eller OTW’s hjemmeside, eller rettidig investering i nye servere til vores projekter. Hvis vi ikke kan komme på noget at bruge vores penge på, bør vi være åbne omkring det, når vi beder om donationer.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg er ikke amerikansk statsborger, men jeg er bekendt med de juridiske krav til en amerikanskbaseret nonprofitorganisation og særligt denne Ledelses ansvarsområder. Jeg ville ikke have ansøgt nogen position, hvis jeg ikke først havde undersøgt ansvarsområderne, der følger med den, så godt som muligt. Jeg mener, at det mest essentielle juridiske krav er et bestyrelsesmedlems pligt til at sørge for organisationen og dens medlemmer: at forblive informeret om, hvad der sker i organisationen, tage beslutninger baseret på organisationens bedste interesser og mål.

Jeg mener, at det er Ledelsens ansvar at se det store billede og vejlede organisationen i forhold til dens mål. Ledelsen bør ikke være ansvarlig for den daglige gang i organisationen. OTW’s Ledelse har til tider fundet det nødvendigt at involvere sig i en grad, der ikke er ideel; fordi OTW’s interne struktur ikke var egnet til at vokse i den fart, den har — hvor sådan en indblanding sker — bør det håndteres effektivt og på en måde, der sikrer, at det daglige arbejde ikke hindres, eller, hvis det ikke er muligt, at det kan genoptages så hurtigt som muligt.

Jeg mener også, at det er en del af Ledelsens ansvarsområder at være så åben som muligt omkring dens arbejde. På nuværende tidspunkt foregår en del af Ledelsens arbejde på steder, hvor personer, der ikke er medlem af Ledelsen, ikke har adgang, selv diskussioner, hvor sådan en privathed langt fra er nødvendig. Sådan en hemmelig fremtræden—selv om det er utilsigtet—er noget, Ledelsen bør bestræbe sig på at komme væk fra.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

På nuværende tidspunkt er jeg en del af staben i Misbrug- og Oversættelseskomitéerne. Jeg er taknemmelig for at arbejde i komitéer, der er stabile nok, til at jeg ved, at jeg kan træde tilbage fra mine roller uden at ulejlige resten af holdet for meget. Jeg ved, at de kan overtage min del af arbejdet, uden at det er nødvendigt at lave en betydelig omstrukturering.

Hos Oversættelse er jeg medarbejder, hvilket mere er en ledelsesrolle, såvel som oversætter. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg beholde min position i Oversættelseskomitéen, fordi jeg finder arbejdet tilfredsstillende. Følelsen af fællesskab, som jeg finder der, hjælper mig også til at huske, hvorfor OTW er så vigtig for mig. Jeg har det på samme måde med Misbrug-holdet, og jeg holder af muligheden for at interagere med og hjælpe AO3-brugere, selv om det ofte er i mere følsomme og knap så glade omstændigheder. Jeg ville hade at træde tilbage fra nogen af mine roller; men hvis det viser sig, at Ledelsesarbejdet er for krævende til at jeg kan blive i begge komitéer, vil jeg overveje at forlade Misbrug-holdet.

Nikisha Sanders’ biografi og program

Redigeret for at tilføje: I henhold til denne bekendtgørelse er Nikisha Sanders blevet fjernet fra 2015 stemmeseddlen af OTW’s Ledelse.

Biografi

Nikisha Sanders har en BA i sociologi og antropologi fra Earlham College, hvor hun skrev sin afsluttende opgave om køn og repræsentation blandt queer kvinder. Hun har arbejdet som aktivist for bevidsthed og uddannelse om AIDS, kæmpet for LGBT-rettigheder på et lokalt og statsligt plan som medarbejder hos Fairness-kampagnen og været medlem af bestyrelsen for Kentucky-afdelingen af Jobs with Justice. Fra 2007-2011 var hun medarbejder ved OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Økonomikomité. Hun var medlem af OTW’s Ledelse fra 2011-2014, var organisationens kasserer og formand for Økonomikomitéen fra 2011-2015 og blev en del af staben i Udvikling og Medlemskabskomitéen i begyndelsen af 2015. Til hver af disse roller har hun bragt erfaring i nonprofit ledelse, fundraising og bogholderi og en personlig interesse i udbredelse til farvede fanfællesskaber. Hun blev en del af online fandom i 2000 som en ivrig læser af Buffy the Vampire Slayer-fanfic og har skrevet fanfiction i flere forskellige tv- og filmfandoms siden 2006. På det seneste er hendes fan-interesser vokset til at inkludere vidding, online tegneserier og Marvel Cinematic Universe.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg var en del af Ledelsen i tre år, efter jeg blev valgt i 2011. Beslutningen om at stille op igen efter et år som bestyrelsesmedlem for OTW og som almindelig medarbejder er én, jeg har brugt måneder på at overveje. For at være ærlig: jeg er stadig ikke sikker på, at det er den rigtige beslutning. Jeg begik fejl den første gang. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at begå fejl denne gang. Jeg ved dog at for hver fejl, jeg begik, gjorde jeg en indsats for at undskylde, at rette op på mine fejltagelser i handling eller tankegang og at være ansvarlig for disse fejl.

Under min første periode kunne jeg være en stemme i Ledelsen for medarbejderne, når andre bestyrelsesmedlemmer ikke støttede eller lyttede til dem. Jeg var i stand til at bygge og bevare forhold til flere komitéer og individer, der følte sig stødt væk fra Ledelsen, hvilket har efterladt disse forhold meget stærkere. Jeg kunne give konkret støtte til implementering af flere projekter og praksisser, der har ændret de indre processer i organisationen til det bedre.

Jeg mener, at jeg ikke bare kan gøre dette igen, men også at det er meget nødvendigt. Jeg er uenig med den retning 2015 Ledelsen har taget. De har arbejdet på en måde, der er mindre gennemsigtig, ikke mere, og har vendt det fremskridt om, der blev skabt under min periode, og som fokuserede på at diskutere flere emner på åbne Ledelsesmøder og at fremelske bredere dialoger mellem Ledelsen og staben. Jeg har personligt set en usammenhæng mellem komitéerne og samarbejdspartnere i Ledelsen. Jeg har set meget lidt blive gjort for at skabe regelmæssig samspil med medarbejdere, der ikke er formænd og har i stedet set en Ledelse, der tager beslutninger, som påvirker komitéernes opgaver uden forståelse for eller engagement omkring opgavernes realiteter. Dette kan kun ændres indefra.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Min tidligere karriere inkluderer tyve år på nonprofit områder som alt fra frivillig til generaldirektør. Mine ansvarsområder inkluderede fundraising, opsyn og vejledning af frivillige, udbredelse, økonomistyring og mødeplanlægning og mere. På grund af mine tidligere og nuværende roller i OTW har jeg også erfaring med at udfylde disse ansvarsområder inden for organisationen.

Som medlem af OTW’s Ledelse var jeg én af to bestyrelsesmedlemmer, der var ansvarlige for at skabe den første Strategisk Planlægning-arbejdsgruppe og at implementere de første faser af den strategiske køreplan. Jeg arbejdede med Frivillige og Rekrutteringskomitéen om at sikre det Etiske regelsæt og proceduren for konstruktiv udbedring af fejl, der er til beskyttelse af alle frivillige hos OTW. Derudover gik jeg ind for Frivillige og Rekrutterings ændringer til rekruttering og deres politikker for indslusning. Inden for Ledelsen har jeg hjulpet andre bestyrelsesmedlemmer med deres respektive fremstød for øget dokumentation i Ledelsen, åbne Ledelsesmøder og for at lægge et fundament for politikker om konfliktløsning og øget ansvarlighed for hele staben, inklusiv Ledelsens medlemmer.

Hver af disse bedrifter resulterede i politikker, som jeg har arbejdet under det meste af 2015 som almindelig medarbejder og som bestyrelsesmedlem uden for Ledelsen. Jeg har set med egne øjne styrkerne, svaghederne og konsekvenserne ved de beslutninger, jeg tog, mens jeg var i bestyrelsen, og hvordan disse ting indvirker på medarbejdernes og komitéernes arbejde. Denne indsigt har kun ganske få af OTW’s personale—det er sjældent at vende tilbage til staben efter at have været en del af Ledelsen—og det er et perspektiv, som Ledelsen ville får stor fordel af.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg vil gerne sætte OTW op til stadig at være væsentlig om halvtreds år med udgangspunkt i implementering af den strategiske plan og fortsættelse med administrerende medarbejdere på kontrakt. Som minimum vil jeg gerne se os have følgende: administrerende direktør, finansdirektør, teknisk direktør eller en ledende programmør og ledende systemleder/analytiker, intern juridisk rådgivning og personalechef. Ideelt set bør det prioriteres at forfremme OTW-medarbejdere, der allerede har haft lignende roller til betalte fuld- eller deltidsstillinger. I denne sammenhæng vil jeg gerne se nogle af vores nuværende medarbejdere begrænse deres frivillige timer til et mere håndterlig og balanceret antal som tiltrængt.

Vores bæredygtighed afhænger også af at udvide vores fundraising og kapacitet for udbredelse. Udvikling og Medlemskabskomitéen har allerede flere gode idéer til dette, som jeg gerne vil se blive implementeret, hovedsageligt udvikling af et større donorprogram, strukturering af organiseret donationer og testamentariske gaver, samt øgning af OTW’s tilstedeværelse ved konventioner og konferencer. Som bestyrelsesmedlem vil jeg støtte dem i at skabe en solid plan for disse ting, og i arbejdet med andre nuværende og forhenværende bestyrelsesmedlemmer, med at finde de bedste muligheder både til at forbinde med eksisterende og potentielle tilhængere og med at promovere OTW’s projekter til et nyt publikum.

I sidste ende vil jeg gerne se en Ledelse, der fungerer på en måde, der er nærmere traditionelle bestyrelser, med fokus på den overordnede styring. For at nå dertil skal Ledelsen forbedre bestyrelsesmedlemmernes ledelsesevner og finde en balance mellem velment ligegyldighed og detailstyring. Inkorporering af udefrakommende træning og opbyggelse af en styrende komité af erfarne medarbejdere, formænd og eksterne konsulenter vil give mulighed for en bedre tilgang til ledelse, samt give Ledelsen frie tøjler til at fokusere på organisationens langsigtede mål.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Som medlem af Ledelsen og senere som Kasserer har jeg samarbejdet med alle OTW’s komitéer i forskellige omfang, og jeg er godt bekendt med alle vores projekter. Jeg ved af erfaring, at min rolle som bestyrelsesmedlem overvejende vil være at følge komitéernes eksempel, stole på deres ekspertise og være modtagelig over for deres forespørgsler, men samtidig også stille hårde spørgsmål for at være sikker på, at deres arbejde udfylder organisationens overordnede mission og behov, samt de juridiske krav, som vi skal udfylde som en registreret velgørende organisation.

Et specifikt eksempel på dette dukkede op i slutningen af sidste år og starten af 2015. Et projekt blev foreslået, som bestemt passede ind i vores mission og mål, men forslaget tiltalte ikke nødvendig samarbejde med andre komitéer og tog ikke udførligt højde for nogle af planens økonomiske konsekvenser. Jeg var i stand til at tage disse emner op og diskutere måder at håndtere disse mangler med komitéen, hvilket førte til en større forståelse for projektet, dets behov og dets potentielle indvirkning på organisationen som helhed.

Generelt mener jeg, at dette er en af de bedste ting, jeg kan tage med: samarbejde med hver enkel komité efter behov for at se forskellige perspektiver i deres arbejde og for at hjælpe dem forbinde disse projekter med vores overordnede fælles mål.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Grundlæggende er min tilgang til arbejdet med OTW stadig med en fundraising og økonomisk optik, og de er nogle af de emner, som jeg mener bør prioriteres internt. Vi er i bedre stand, end vi nogensinde har været, både med hensyn til fundraising-evner og økonomisk styring. Vi skal opretholde begge dele, samt udvide vores fundraising til at inkludere forskellige aktiviteter: opbygning af et større donorprogram, strukturering af organiserede donationer og tilføjelse af yderligere rentebærende konti vil alt sammen øge vores indtægter.

Eksternt vil jeg gerne se OTW skabe forhold til flere fanfællesskaber både online og offline. Jeg er særligt interesseret i at øge vores tilstedeværelse ved konventioner, konferencer og andre fysiske steder. Evnen til at få personlig kontakt med andre fans er et privilegie, og vi har ressourcerne til at gøre det muligt for flere af vores medarbejdere og frivillige, mens OTW’s arbejde promoveres. Vi kan bruge disse platforme til at hoste paneler, skaffe hovedtalere og få adgang til andre muligheder for at starte og fremme samtale om fanværker, de juridiske udfordringer, vi står overfor, det fremspirende akademiske felt med fanstudier og vigtigheden af at bevare fanhistorier og kulturgenstande. Mit mål er at arbejde sammen med Udvikling og Medlemskab og Ledelsen om at bygge et fokuseret udbredelsesprogram og udnytte de muligheder, vi har, til at netværke og promovere vores arbejde.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg er godt bekendt med de juridiske krav til en nonprofit bestyrelse, da jeg har været del af to bestyrelser, før jeg blev en del af OTW, både som medarbejderrepræsentant og som bestyrelsesmedlem, og da jeg har arbejdet med endnu flere henover de mere end tyve år, jeg har brugt i nonprofit feltet.

Spørgsmålet om hovedansvarsområder har, i mine øjne, to aspekter. For det første er der de rent juridiske og betroede ansvarsområder som god forvaltningspraksis, loyalitetsforpligtelse, diligenspligt og lydighedspligt, der styrer økonomisk og ressourceforvaltning. Det er grundprincipperne i en nonprofit ledelse. For det andet mener jeg, at bestyrelser har et mere kompliceret og til tider uklart ansvar overfor de mennesker, som de arbejder med og for. Det ansvar inkluderer primært ærlighed og ansvarlighed; være tilgængelig for medarbejdere som støtte, vejledning og samarbejde; og at holde overblik over helhedsbilledet, samtidig med at de skal gøre, hvad de kan for at forstå detaljerne, så de kan skabe en plan for at opretholde organisationen i fremtiden.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Jeg har allerede fratrådt min position som kasserer, noget jeg alligevel havde tænkt mig at gøre inden slutningen af året. Uanset valgresultatet har jeg planer om at forblive del af Udvikling og Medlemskab-staben. Da Udvikling og Medlemskab har en relativt lille arbejdsbyrde uden for de halvårlige medlemskabskampagner, og da jeg har et ønske om at se Ledelsen tage mere del i fundraising, har jeg ingen betænkeligheder ved at balancere de to roller.